กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

 • 2564
 • 2563

 • พฤษจิกายน 2564

  ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์

  678,700.9 บาท.

  ยอดค่าไฟคำนวณรวมทุกจุดมิเตอร์ภายใน

  171,100.3 หน่วย.

  ยอดการใช้งานคำนวณรวมทุกจุดมิเตอร์ภายใน

  รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า


  พฤษจิกายน 2564

  *ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

  *หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

  *คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

  อันดับที่ ตำแหน่งมิเตอร์ เลขมิเตอร์ก่อน เลขมิเตอร์หลัง ค่าที่อ่านได้ ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
  1 อาคารยุพราชวิทยมงคล 7173.7 7286.7 113.0 320.0 36,160 143,187 บาท.
  2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 4391.5 4429.2 37.7 240.0 9,048 35,836 บาท.
  3 อาคารครุศาสตร์ใหม่ 1178.1 1226.2 48.1 160.0 7,696 30,483 บาท.
  4 อาคารเรียนรวม 1(8ชั้น) 4158.4 4184.4 26.0 280.0 7,280 28,835 บาท.
  5 อาคารเทคโนโลยีและชีวภาพ1 9561.7 9667.4 105.7 50.0 5,285 20,936 บาท.
  6 คณะมนุษย์ศาสตร์ 8316.4 8567.4 251.0 20.0 5,020 19,887 บาท.
  7 หอประชุมใหญ่ 2233.1 2248.6 15.5 320.0 4,960 19,649 บาท.
  8 อาคารคหกรรมใหม่ 1132.5 1181.3 48.8 100.0 4,880 19,333 บาท.
  9 โรงเรียนสาธิต 6664.5 6867.6 203.1 20.0 4,062 16,094 บาท.
  10 สระว่ายน้ำ (CT) 5535.8 5585.7 49.9 80.0 3,992 15,817 บาท.
  11 ยูนิเฮาร์ 1 2456.1 2523.2 67.1 50.0 3,355 13,294 บาท.
  12 ยูนิดอม 1 2759.5 2823.9 64.4 50.0 3,220 12,760 บาท.
  13 หอปรัชญาราชกาลที่ ๙ 497336.0 500503.0 3167.0 1.0 3,167 12,550 บาท.
  14 อาคารเรียนรวม 3 9614.7 9760.7 146.0 20.0 2,920 11,572 บาท.
  15 ยูนิเฮาร์ 2 5450.2 5504.5 54.3 50.0 2,715 10,760 บาท.
  16 ยูนิดอม 2 8049.8 8103.2 53.4 50.0 2,670 10,582 บาท.
  17 ศูนย์การเรียนรู้สหวิทยาการ 49696.0 52326.0 2630.0 1.0 2,630 10,424 บาท.
  18 อาคารโปรแกรมคณิตศาสตร์ 9846.2 9896.4 50.2 50.0 2,510 9,948 บาท.
  19 วิทยาลัยนานาชาติลุ่มน้ำโขง 1700.3 1760.9 60.6 40.0 2,424 9,608 บาท.
  20 อาคารเรียนวิทยาลัยแพทย์ฯใหม่ 9264.3 9340.4 76.1 30.0 2,283 9,050 บาท.
  21 คณะสังคมศาสตร์ 7269.1 7381.2 112.1 20.0 2,242 8,887 บาท.
  22 หอพักใหม่ 9797.6 9824.6 27.0 80.0 2,160 8,563 บาท.
  23 อาคารคอมฯเทคโนโลยีฯ 8948.2 8969.5 21.3 100.0 2,130 8,444 บาท.
  24 สำนักนวัตกรรม ฯ 3624.9 3725.7 100.8 20.0 2,016 7,992 บาท.
  25 อาคารราชภัฏพัฒนา 59566.0 61508.0 1942.0 1.0 1,942 7,699 บาท.
  26 อาคารเรียนนิติศาสตร์ 998594.0 998658.0 64.0 30.0 1,920 7,612 บาท.
  27 อาคารเรียนรวม 101 4934.4 4965.3 30.9 60.0 1,854 7,351 บาท.
  28 สถาบันภาษาและสำนักวิชาสังคม 409.9 501.5 91.6 20.0 1,832 7,264 บาท.
  29 หอพัก 6 77585.0 79359.0 1774.0 1.0 1,774 7,034 บาท.
  30 โรงผลิตน้ำประปา 2 4911.7 4947.1 35.4 50.0 1,770 7,018 บาท.
  31 อาคารสำนักงาน รร.สาธิต 5227.0 5260.0 33.0 50.0 1,650 6,543 บาท.
  32 ตู้ชุมสายโทรศัพท์ฯ 75336.0 76955.0 1619.0 1.0 1,619 6,421 บาท.
  33 อาคารศูนย์บริการ น.ศ.พิการ 36957.0 38460.0 1503.0 1.0 1,503 5,961 บาท.
  34 โปรแกรมสาธารณสุข(วิทย์ใหม่) 3045.1 3075.1 30.0 50.0 1,500 5,949 บาท.
  35 สหกรณ์มหาวิทยาลัยฯ. 52989.0 54471.0 1482.0 1.0 1,482 5,878 บาท.
  36 สำนักท่องเที่ยวใหม่ 1764.7 1801.7 37.0 40.0 1,480 5,870 บาท.
  37 หอพักนักกีฬา 5598.0 5625.8 27.8 50.0 1,390 5,514 บาท.
  38 ศูนย์การศึกษานานาชาติ 3449.8 3461.1 11.3 120.0 1,356 5,379 บาท.
  39 โรงพยาบาลสัตว์ 2660.4 2726.1 65.7 20.0 1,314 5,213 บาท.
  40 อาคารเรียนรวม 100 1306.5 1319.1 12.6 100.0 1,260 4,999 บาท.
  41 ศูนย์อาหารราชภัฏ 9243.5 9306.3 62.8 20.0 1,256 4,983 บาท.
  42 อาคารโยธา 98575.0 99732.0 1157.0 1.0 1,157 4,591 บาท.
  43 คณะวิทยาการจัดการ 1800.8 1823.3 22.5 50.0 1,125 4,465 บาท.
  44 อาคารศูนย์ความหลากหลายฯ 178809.0 179875.0 1066.0 1.0 1,066 4,231 บาท.
  45 กองอาคารสถานที่ (สนง.) 14811.0 15867.0 1056.0 1.0 1,056 4,191 บาท.
  46 อาคารเรียนรวม 102 2312.3 2329.7 17.4 60.0 1,044 4,144 บาท.
  47 CRU Centranprak 75.8 96.3 20.5 50.0 1,025 4,069 บาท.
  48 อาคารวิจัยและพัฒนา 1883.7 1904.0 20.3 50.0 1,015 4,029 บาท.
  49 อาคารอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 6521.0 6540.9 19.9 50.0 995 3,950 บาท.
  50 ว.การแพทย์พื้นบ้าน 11282.0 11306.0 24.0 40.0 960 3,811 บาท.
  51 โรงแรมราชภัฏอินน์ 5430.2 5478.1 47.9 20.0 958 3,803 บาท.
  52 อาคารโปรแกรมสถาปัตฯใหม่ 1356.6 1376.5 19.9 40.0 796 3,162 บาท.
  53 หอพัก 5 13847.0 14597.0 750.0 1.0 750 2,980 บาท.
  54 อาคารปฎิบัติการวิทย์สุขภาพใหม่ 3675.7 3713.0 37.3 20.0 746 2,964 บาท.
  55 อาคารเรียนนิติศาสตร์ 85761.0 86491.0 730.0 1.0 730 2,901 บาท.
  56 อาคารเทคโนโลยีการศึกษา 5712.9 5726.5 13.6 50.0 680 2,703 บาท.
  57 สนามฟุตบอล (CT) 2232.8 2245.5 12.7 50.0 635 2,524 บาท.
  58 อาคารมนุษย์ศาสตร์ใหม่79 4555.7 4567.7 12.0 50.0 600 2,386 บาท.
  59 อาคารเรียนคณะเทคโนฯอุตฯ 2385.0 2395.8 10.8 50.0 540 2,148 บาท.
  60 อาคารนิเทศน์ศาสตร์ 2 83677.0 84139.0 462.0 1.0 462 1,839 บาท.
  61 หอประชุมพิกุลทอง 149103.0 149525.0 422.0 1.0 422 1,681 บาท.
  62 อาคารศิลปใหม่ 143.8 151.6 7.8 50.0 390 1,554 บาท.
  63 อาคารวิศวกรรมฯใหม่ 230.1 239.7 9.6 40.0 384 1,531 บาท.
  64 หอประชุมสุพรรณิการ์ 32389.0 32769.0 380.0 1.0 380 1,515 บาท.
  65 อาคารเทคโนโลยีและชีวภาพ2 3096.4 3103.9 7.5 50.0 375 1,495 บาท.
  66 ศูนย์วัฒนธรรม 53817.0 54184.0 367.0 1.0 367 1,463 บาท.
  67 โรงเก็บยา ว.แพทย์ 646.0 1006.0 360.0 1.0 360 1,435 บาท.
  68 ศูนย์ชาติพันธ์ 85286.0 85607.0 321.0 1.0 321 1,281 บาท.
  69 สำนักงานดนตรี ซ้อมคนตรี 76562.0 76877.0 315.0 1.0 315 1,257 บาท.
  70 ห้องประชุมเอื้องมัจฉา (แอร์) 4810.3 4816.3 6.0 50.0 300 1,198 บาท.
  71 สำนักงานคณะเทคโนฯอุตฯ 541.0 547.0 6.0 50.0 300 1,198 บาท.
  72 อาคารเรียนรวม 2 13238.0 13524.0 286.0 1.0 286 1,142 บาท.
  73 สำนักงานอธิการบดี1(visiter) 2070.9 2076.6 5.7 50.0 285 1,139 บาท.
  74 อาคารหอดูดาว 60952.0 61233.0 281.0 1.0 281 1,123 บาท.
  75 อาคารเรียนวิทยาลัยแพทย์ฯ 5128.0 5135.0 7.0 40.0 280 1,119 บาท.
  76 คณะครุศาสตร์ 6945.3 6950.8 5.5 50.0 275 1,099 บาท.
  77 ศูนย์วิจัยหม่อนไหม 6213.0 6375.0 162.0 1.0 162 825 บาท.
  78 สนามเทนนิส 6905.6 6915.5 9.9 20.0 198 794 บาท.
  79 อาคารพิพิธภัณฑ์ชีวิต 2723.3 2910.0 186.7 1.0 187 749 บาท.
  80 เวทีกลางแจ้ง 58999.0 59168.0 169.0 1.0 169 679 บาท.
  81 อาคารศิลป 13105.0 13258.0 153.0 1.0 153 616 บาท.
  82 อาคารนาฎศิลป์ 80470.0 80619.0 149.0 1.0 149 600 บาท.
  83 เรือนเพาะชำ (มาตรฐานน้ำ) 8449.0 8583.0 134.0 1.0 134 541 บาท.
  84 กองพัฒนานักศึกษา 2787.1 2793.3 6.2 20.0 124 501 บาท.
  85 หน่วยรับนักศึกษา 769.8 772.1 2.3 50.0 115 465 บาท.
  86 หอนิทรรศการ 36396.0 36476.0 80.0 1.0 80 327 บาท.
  87 พุทธสถาน 6000.0 6063.0 63.0 1.0 63 260 บาท.
  88 Fitness Center 60208.0 60260.0 52.0 1.0 52 216 บาท.
  89 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 1772.4 1823.1 50.7 1.0 51 211 บาท.
  90 ศูนย์บริการสุขภาพ 6992.6 6997.0 4.4 20.0 36 153 บาท.
  91 สำนักสภานักศึกษา 626.8 638.7 11.9 1.0 12 57 บาท.
  92 สำนักวิชาบัญชี 9726.0 9726.2 0.2 50.0 10 50 บาท.
  93 โรงผลิตน้ำประปา 1 1822.1 1822.3 0.2 50.0 10 50 บาท.
  94 ห้องประชุมเอื้องมัจฉา (แสงสว่าง) 406.0 406.2 0.2 50.0 10 50 บาท.
  95 ฝ่ายยานพาหนะ 486.0 486.0 0.0 1.0 มิเตอร์เสีย 10 บาท.
  96 โรงยิมเนเชียม (CT) 3555.9 3555.9 0.0 80.0 มิเตอร์เสีย 10 บาท.
  97 หอประชุมกาสะลองคำ 7782.5 7782.5 0.0 20.0 มิเตอร์เสีย 10 บาท.
  98 หอพัก 7 41046.0 41046.0 0.0 1.0 มิเตอร์เสีย 10 บาท.
  99 หอพัก 4 23174.0 23174.0 0.0 1.0 มิเตอร์เสีย 10 บาท.
  100 เอกสารตำรา 53288.0 53288.0 0.0 1.0 มิเตอร์เสีย 10 บาท.
  101 ที่พักอาจารย์ศิลปกรรม 6986.0 6986.0 0.0 1.0 มิเตอร์เสีย 10 บาท.
  102 โรงเรียนสาธิต (อนุบาล) 8993.0 8993.0 0.0 1.0 มิเตอร์เสีย 10 บาท.
  103 หอประชุมกาสะลองคำ(แอร์) 5204.9 5197.2 -7.7 80.0 -616 2,429 บาท.
  104 อาคารเซรามิกส์ 29026.0 27392.0 -1634.0 1.0 -1,634 6,460 บาท.
  105 อาคารอุตสาหกรรมศิลป์ 19635.0 17883.0 -1752.0 1.0 -1,752 6,927 บาท.