กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารโปรแกรมสถาปัตฯใหม่

1,182 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

296 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารโปรแกรมสถาปัตฯใหม่

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
36.0%
1416.9|1424.3 7.4|40.0 296.0
1,182 บาท.
2565 มีนาคม
8.6%
1405.3|1416.9 11.6|40.0 464.0
1,847 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
33.8%
1394.7|1405.3 10.6|40.0 424.0
1,689 บาท.
2565 มกราคม
37.3%
1387.7|1394.7 7.0|40.0 280.0
1,119 บาท.
2564 ธันวาคม
43.6%
1376.5|1387.7 11.2|40.0 448.0
1,784 บาท.
2564 พฤษจิกายน
45.6%
1356.6|1376.5 19.9|40.0 796.0
3,162 บาท.
2564 ตุลาคม
50.8%
1345.8|1356.6 10.8|40.0 432.0
1,721 บาท.
2564 กันยายน
40.1%
1323.8|1345.8 22.0|40.0 880.0
3,494 บาท.
2564 สิงหาคม
80.8%
1287.0|1323.8 36.8|40.0 1472.0
5,838 บาท.
2564 กรกฎาคม
14.5%
1280.0|1287.0 7.0|40.0 280.0
1,119 บาท.
2564 มิถุนายน
37.7%
1271.8|1280.0 8.2|40.0 328.0
1,309 บาท.
2564 พฤษภาคม
41.5%
1258.6|1271.8 13.2|40.0 528.0
2,101 บาท.
2564 เมษายน
45.2%
1250.9|1258.6 7.7|40.0 308.0
1,230 บาท.
2564 มีนาคม
19.8%
1236.8|1250.9 14.1|40.0 564.0
2,243 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
4.2%
1225.5|1236.8 11.3|40.0 452.0
1,800 บาท.
2564 มกราคม
10.6%
1213.7|1225.5 11.8|40.0 472.0
1,879 บาท.
2563 ธันวาคม
15.1%
1200.5|1213.7 13.2|40.0 528.0
2,101 บาท.
2563 พฤษจิกายน
58.2%
1189.3|1200.5 11.2|40.0 448.0
1,784 บาท.
2563 ตุลาคม
11.1%
1162.4|1189.3 26.9|40.0 1076.0
4,271 บาท.
2563 กันยายน
40.9%
1138.5|1162.4 23.9|40.0 956.0
3,795 บาท.
2563 สิงหาคม
38.8%
1124.4|1138.5 14.1|40.0 564.0
2,243 บาท.
2563 กรกฎาคม
63.5%
1115.8|1124.4 8.6|40.0 344.0
1,372 บาท.
2563 มิถุนายน
33.6%
1112.7|1115.8 3.1|40.0 124.0
501 บาท.
2563 พฤษภาคม
27.3%
1108.0|1112.7 4.7|40.0 188.0
754 บาท.
2563 เมษายน
55.4%
1104.6|1108.0 3.4|40.0 136.0
549 บาท.
2563 มีนาคม
20.5%
1096.9|1104.6 7.7|40.0 308.0
1,230 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
19.5%
1087.2|1096.9 9.7|40.0 388.0
1,546 บาท.
2563 มกราคม
0%
1079.3|1087.2 7.8|40.0 312.0
1,245 บาท.
2562 ธันวาคม
30.2%
1071.5|1079.3 7.8|40.0 312.0
1,245 บาท.
2562 พฤษจิกายน
43.6%
1060.3|1071.5 11.2|40.0 448.0
1,784 บาท.
2562 ตุลาคม
12.3%
1040.4|1060.3 19.9|40.0 796.0
3,162 บาท.
2562 กันยายน
2.6%
1017.7|1040.4 22.7|40.0 908.0
3,605 บาท.
2562 สิงหาคม
34.3%
994.0|1018.0 23.0|40.0 932.0
3,700 บาท.
2562 กรกฎาคม
38.8%
959.0|994.0 36.0|40.0 1420.0
5,633 บาท.
2562 มิถุนายน
48.1%
937.0|959.0 22.0|40.0 868.0
3,447 บาท.
2562 พฤษภาคม
9.8%
895.3|937.2 41.9|40.0 1676.0
6,646 บาท.
2562 เมษายน
62.1%
858.0|895.0 38.0|40.0 1512.0
5,997 บาท.
2562 มีนาคม
19.5%
843.0|858.0 14.0|40.0 572.0
2,275 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
4.3%
832.0|843.0 12.0|40.0 460.0
1,831 บาท.
2562 มกราคม
6.8%
821.0|832.0 11.0|40.0 440.0
1,752 บาท.
2561 ธันวาคม
11.0%
809.0|821.0 12.0|40.0 472.0
1,879 บาท.
2561 พฤษจิกายน
49.1%
798.0|809.0 11.0|40.0 420.0
1,673 บาท.
2561 ตุลาคม
5.5%
778.0|798.0 21.0|40.0 828.0
3,288 บาท.
2561 กันยายน
40.5%
756.0|778.0 22.0|40.0 876.0
3,479 บาท.
2561 สิงหาคม
30.4%
743.0|756.0 13.0|40.0 520.0
2,069 บาท.
2561 กรกฎาคม
42.6%
724.0|743.0 19.0|40.0 748.0
2,972 บาท.
2561 มิถุนายน
54.3%
713.0|724.0 11.0|40.0 428.0
1,705 บาท.
2561 พฤษภาคม
33.9%
690.0|713.0 24.0|40.0 940.0
3,732 บาท.
2561 เมษายน
34.7%
674.0|690.0 16.0|40.0 620.0
2,465 บาท.
2561 มีนาคม
31.1%
664.0|674.0 10.0|40.0 404.0
1,610 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
31.1%
650.0|664.0 15.0|40.0 588.0
2,338 บาท.
2561 มกราคม
13.6%
640.0|650.0 10.0|40.0 404.0
1,610 บาท.
2560 ธันวาคม
12.6%
628.0|640.0 12.0|40.0 468.0
1,863 บาท.
2560 พฤษจิกายน
22.5%
614.0|628.0 13.0|40.0 536.0
2,132 บาท.
2560 ตุลาคม
27.8%
597.0|614.0 17.0|40.0 692.0
2,750 บาท.
2560 กันยายน
32.8%
573.0|597.0 24.0|40.0 960.0
3,811 บาท.
2560 สิงหาคม
5.3%
557.0|573.0 16.0|40.0 644.0
2,560 บาท.
2560 กรกฎาคม
0.6%
540.0|557.0 17.0|40.0 680.0
2,702 บาท.
2560 มิถุนายน
35.2%
523.0|540.0 17.0|40.0 676.0
2,687 บาท.
2560 พฤษภาคม
35.5%
497.0|523.0 26.0|40.0 1044.0
4,144 บาท.
2560 เมษายน
15.1%
480.0|497.0 17.0|40.0 672.0
2,671 บาท.
2560 มีนาคม
41.3%
460.0|480.0 20.0|40.0 792.0
3,146 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
17.2%
449.0|460.0 12.0|40.0 464.0
1,847 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 439.0|449.0 10.0|40.0 384.0
1,530 บาท.