กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารสำนักงานอธิการบดี

25,288 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

6,384 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารสำนักงานอธิการบดี

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
30.5%
4450.2|4476.8 26.6|240.0 6384.0
25,288 บาท.
2565 มีนาคม
116.9%
4411.9|4450.2 38.3|240.0 9192.0
36,406 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
61.6%
4418.4|4411.9 -6.5|240.0 -1560.0
6,167 บาท.
2565 มกราคม
70.0%
4420.9|4418.4 -2.5|240.0 -600.0
2,366 บาท.
2564 ธันวาคม
122.0%
4429.2|4420.9 -8.3|240.0 -1992.0
7,877 บาท.
2564 พฤษจิกายน
14.3%
4391.5|4429.2 37.7|240.0 9048.0
35,836 บาท.
2564 ตุลาคม
29.9%
4359.2|4391.5 32.3|240.0 7752.0
30,704 บาท.
2564 กันยายน
38.9%
4313.1|4359.2 46.1|240.0 11064.0
43,818 บาท.
2564 สิงหาคม
48.7%
4237.7|4313.1 75.4|240.0 18096.0
71,662 บาท.
2564 กรกฎาคม
2.5%
4199.0|4237.7 38.7|240.0 9288.0
36,786 บาท.
2564 มิถุนายน
10.2%
4159.3|4199.0 39.7|240.0 9528.0
37,736 บาท.
2564 พฤษภาคม
64.0%
4115.1|4159.3 44.2|240.0 10608.0
42,013 บาท.
2564 เมษายน
29.3%
4099.2|4115.1 15.9|240.0 3816.0
15,120 บาท.
2564 มีนาคม
119.9%
4076.7|4099.2 22.5|240.0 5400.0
21,392 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
20.0%
4081.2|4076.7 -4.5|240.0 -1080.0
4,266 บาท.
2564 มกราคม
30.6%
4084.8|4081.2 -3.6|240.0 -864.0
3,411 บาท.
2563 ธันวาคม
110.3%
4087.3|4084.8 -2.5|240.0 -600.0
2,366 บาท.
2563 พฤษจิกายน
27.5%
4063.1|4087.3 24.2|240.0 5808.0
23,007 บาท.
2563 ตุลาคม
33.7%
4029.7|4063.1 33.4|240.0 8016.0
31,750 บาท.
2563 กันยายน
0.4%
3979.3|4029.7 50.4|240.0 12096.0
47,905 บาท.
2563 สิงหาคม
22.3%
3929.1|3979.3 50.2|240.0 12048.0
47,715 บาท.
2563 กรกฎาคม
27.4%
3890.1|3929.1 39.0|240.0 9360.0
37,071 บาท.
2563 มิถุนายน
46.5%
3836.4|3890.1 53.7|240.0 12888.0
51,041 บาท.
2563 พฤษภาคม
13.6%
3807.7|3836.4 28.7|240.0 6888.0
27,283 บาท.
2563 เมษายน
8.1%
3782.9|3807.7 24.8|240.0 5952.0
23,577 บาท.
2563 มีนาคม
122.8%
3760.1|3782.9 22.8|240.0 5472.0
21,677 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
62.4%
3765.3|3760.1 -5.2|240.0 -1248.0
4,932 บาท.
2563 มกราคม
0%
3773.0|3765.3 -13.8|240.0 -3312.0
13,104 บาท.
2562 ธันวาคม
169.3%
3786.8|3773.0 -13.8|240.0 -3312.0
13,104 บาท.
2562 พฤษจิกายน
4.8%
3766.9|3786.8 19.9|240.0 4776.0
18,921 บาท.
2562 ตุลาคม
47.1%
3746.0|3766.9 20.9|240.0 5016.0
19,871 บาท.
2562 กันยายน
1.5%
3706.5|3746.0 39.5|240.0 9480.0
37,546 บาท.
2562 สิงหาคม
16.5%
3668.0|3707.0 39.0|240.0 9336.0
36,976 บาท.
2562 กรกฎาคม
14.8%
3621.0|3668.0 47.0|240.0 11184.0
44,293 บาท.
2562 มิถุนายน
3.7%
3566.0|3621.0 55.0|240.0 13128.0
51,991 บาท.
2562 พฤษภาคม
22.0%
3513.6|3566.3 52.7|240.0 12648.0
50,090 บาท.
2562 เมษายน
55.9%
3473.0|3514.0 41.0|240.0 9864.0
39,067 บาท.
2562 มีนาคม
157.4%
3454.0|3473.0 18.0|240.0 4344.0
17,210 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
37.5%
3465.0|3454.0 -10.0|240.0 -2496.0
9,873 บาท.
2562 มกราคม
179.7%
3471.0|3465.0 -7.0|240.0 -1560.0
6,167 บาท.
2561 ธันวาคม
23.8%
3465.0|3471.0 6.0|240.0 1536.0
7,735 บาท.
2561 พฤษจิกายน
74.0%
3457.0|3465.0 8.0|240.0 2016.0
10,150 บาท.
2561 ตุลาคม
39.2%
3424.0|3457.0 32.0|240.0 7752.0
38,999 บาท.
2561 กันยายน
40.1%
3371.0|3424.0 53.0|240.0 12744.0
64,106 บาท.
2561 สิงหาคม
23.2%
3282.0|3371.0 89.0|240.0 21288.0
107,079 บาท.
2561 กรกฎาคม
33.3%
3167.0|3282.0 116.0|240.0 27720.0
139,429 บาท.
2561 มิถุนายน
46.0%
3090.0|3167.0 77.0|240.0 18480.0
92,956 บาท.
2561 พฤษภาคม
25.2%
2947.0|3090.0 143.0|240.0 34248.0
172,262 บาท.
2561 เมษายน
16.0%
2840.0|2947.0 107.0|240.0 25632.0
128,927 บาท.
2561 มีนาคม
10.6%
2751.0|2840.0 90.0|240.0 21528.0
108,286 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
26.1%
2650.0|2751.0 100.0|240.0 24072.0
121,081 บาท.
2561 มกราคม
0.5%
2576.0|2650.0 74.0|240.0 17784.0
89,455 บาท.
2560 ธันวาคม
34.1%
2502.0|2576.0 75.0|240.0 17880.0
89,938 บาท.
2560 พฤษจิกายน
4.8%
2389.0|2502.0 113.0|240.0 27120.0
136,411 บาท.
2560 ตุลาคม
13.9%
2281.0|2389.0 108.0|240.0 25824.0
129,893 บาท.
2560 กันยายน
11.6%
2156.0|2281.0 125.0|240.0 30000.0
150,896 บาท.
2560 สิงหาคม
4.5%
2046.0|2156.0 111.0|240.0 26520.0
133,393 บาท.
2560 กรกฎาคม
27.3%
1912.0|2046.0 134.0|240.0 32184.0
127,444 บาท.
2560 มิถุนายน
29.1%
1814.0|1912.0 98.0|240.0 23400.0
92,663 บาท.
2560 พฤษภาคม
27.6%
1677.0|1814.0 138.0|240.0 33024.0
130,770 บาท.
2560 เมษายน
17.8%
1577.0|1677.0 100.0|240.0 23904.0
94,659 บาท.
2560 มีนาคม
29.9%
1456.0|1577.0 121.0|240.0 29088.0
115,185 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
6.9%
1371.0|1456.0 85.0|240.0 20376.0
80,689 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 1280.0|1371.0 91.0|240.0 21888.0
86,676 บาท.