กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

สำนักท่องเที่ยวใหม่

4,967 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,252 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า สำนักท่องเที่ยวใหม่

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
8.0%
1911.5|1942.8 31.3|40.0 1252.0
4,967 บาท.
2565 มีนาคม
0.3%
1882.7|1911.5 28.8|40.0 1152.0
4,571 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
9.0%
1853.8|1882.7 28.9|40.0 1156.0
4,587 บาท.
2565 มกราคม
1.9%
1827.5|1853.8 26.3|40.0 1052.0
4,175 บาท.
2564 ธันวาคม
30.2%
1801.7|1827.5 25.8|40.0 1032.0
4,096 บาท.
2564 พฤษจิกายน
17.0%
1764.7|1801.7 37.0|40.0 1480.0
5,870 บาท.
2564 ตุลาคม
22.6%
1734.0|1764.7 30.7|40.0 1228.0
4,872 บาท.
2564 กันยายน
27.0%
1694.3|1734.0 39.7|40.0 1588.0
6,298 บาท.
2564 สิงหาคม
56.0%
1639.9|1694.3 54.4|40.0 2176.0
8,626 บาท.
2564 กรกฎาคม
1.2%
1616.0|1639.9 23.9|40.0 956.0
3,795 บาท.
2564 มิถุนายน
14.5%
1591.8|1616.0 24.2|40.0 968.0
3,843 บาท.
2564 พฤษภาคม
19.4%
1563.5|1591.8 28.3|40.0 1132.0
4,492 บาท.
2564 เมษายน
45.3%
1540.7|1563.5 22.8|40.0 912.0
3,621 บาท.
2564 มีนาคม
16.5%
1499.0|1540.7 41.7|40.0 1668.0
6,615 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
19.8%
1464.2|1499.0 34.8|40.0 1392.0
5,522 บาท.
2564 มกราคม
25.0%
1436.3|1464.2 27.9|40.0 1116.0
4,429 บาท.
2563 ธันวาคม
7.5%
1399.1|1436.3 37.2|40.0 1488.0
5,902 บาท.
2563 พฤษจิกายน
5.2%
1358.9|1399.1 40.2|40.0 1608.0
6,377 บาท.
2563 ตุลาคม
7.8%
1316.5|1358.9 42.4|40.0 1696.0
6,725 บาท.
2563 กันยายน
0.8%
1277.4|1316.5 39.1|40.0 1564.0
6,203 บาท.
2563 สิงหาคม
16.0%
1238.0|1277.4 39.4|40.0 1576.0
6,250 บาท.
2563 กรกฎาคม
6.2%
1204.9|1238.0 33.1|40.0 1324.0
5,252 บาท.
2563 มิถุนายน
39.0%
1169.6|1204.9 35.3|40.0 1412.0
5,601 บาท.
2563 พฤษภาคม
15.8%
1148.1|1169.6 21.5|40.0 860.0
3,415 บาท.
2563 เมษายน
41.5%
1130.0|1148.1 18.1|40.0 724.0
2,877 บาท.
2563 มีนาคม
5.5%
1099.0|1130.0 31.0|40.0 1240.0
4,920 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
9.5%
1069.7|1099.0 29.3|40.0 1172.0
4,651 บาท.
2563 มกราคม
0%
1036.0|1069.7 26.5|40.0 1060.0
4,207 บาท.
2562 ธันวาคม
46.3%
1009.5|1036.0 26.5|40.0 1060.0
4,207 บาท.
2562 พฤษจิกายน
20.4%
960.1|1009.5 49.4|40.0 1976.0
7,834 บาท.
2562 ตุลาคม
22.0%
920.8|960.1 39.3|40.0 1572.0
6,234 บาท.
2562 กันยายน
29.7%
870.4|920.8 50.4|40.0 2016.0
7,992 บาท.
2562 สิงหาคม
13.2%
835.0|870.0 35.0|40.0 1416.0
5,617 บาท.
2562 กรกฎาคม
10.3%
794.0|835.0 41.0|40.0 1632.0
6,472 บาท.
2562 มิถุนายน
9.9%
749.0|794.0 46.0|40.0 1820.0
7,216 บาท.
2562 พฤษภาคม
12.4%
707.7|748.7 41.0|40.0 1640.0
6,504 บาท.
2562 เมษายน
23.1%
672.0|708.0 36.0|40.0 1436.0
5,696 บาท.
2562 มีนาคม
12.6%
644.0|672.0 28.0|40.0 1104.0
4,381 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
5.0%
620.0|644.0 24.0|40.0 964.0
3,827 บาท.
2562 มกราคม
18.5%
597.0|620.0 23.0|40.0 916.0
3,637 บาท.
2561 ธันวาคม
16.0%
569.0|597.0 28.0|40.0 1124.0
4,461 บาท.
2561 พฤษจิกายน
40.6%
546.0|569.0 24.0|40.0 944.0
3,748 บาท.
2561 ตุลาคม
6.8%
506.0|546.0 40.0|40.0 1592.0
6,314 บาท.
2561 กันยายน
29.1%
469.0|506.0 37.0|40.0 1484.0
5,886 บาท.
2561 สิงหาคม
22.8%
442.0|469.0 26.0|40.0 1052.0
4,175 บาท.
2561 กรกฎาคม
34.8%
408.0|442.0 34.0|40.0 1364.0
5,411 บาท.
2561 มิถุนายน
34.8%
386.0|408.0 22.0|40.0 888.0
3,526 บาท.
2561 พฤษภาคม
44.8%
352.0|386.0 34.0|40.0 1364.0
5,411 บาท.
2561 เมษายน
26.8%
333.0|352.0 19.0|40.0 752.0
2,988 บาท.
2561 มีนาคม
27.5%
307.0|333.0 26.0|40.0 1028.0
4,080 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
42.9%
289.0|307.0 19.0|40.0 744.0
2,956 บาท.
2561 มกราคม
25.8%
278.0|289.0 11.0|40.0 424.0
1,689 บาท.
2560 ธันวาคม
56.4%
264.0|278.0 14.0|40.0 572.0
2,275 บาท.
2560 พฤษจิกายน
8.8%
231.0|264.0 33.0|40.0 1316.0
5,221 บาท.
2560 ตุลาคม
6.5%
201.0|231.0 30.0|40.0 1200.0
4,761 บาท.
2560 กันยายน
9.3%
169.0|201.0 32.0|40.0 1284.0
5,094 บาท.
2560 สิงหาคม
19.9%
140.0|169.0 29.0|40.0 1164.0
4,619 บาท.
2560 กรกฎาคม
18.2%
117.0|140.0 23.0|40.0 932.0
3,700 บาท.
2560 มิถุนายน
0.4%
88.0|117.0 29.0|40.0 1140.0
4,524 บาท.
2560 พฤษภาคม
38.0%
59.0|88.0 29.0|40.0 1144.0
4,540 บาท.
2560 เมษายน
10.1%
42.0|59.0 18.0|40.0 708.0
2,813 บาท.
2560 มีนาคม
60.2%
22.0|42.0 20.0|40.0 788.0
3,130 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
14.2%
14.0|22.0 8.0|40.0 312.0
1,245 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 5.0|14.0 9.0|40.0 364.0
1,451 บาท.