กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

หอปรัชญาราชกาลที่ ๙

20,176 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

5,093 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า หอปรัชญาราชกาลที่ ๙

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
62.4%
529339.0|534432.0 5093.0|1.0 5093.0
20,176 บาท.
2565 มีนาคม
56.9%
515804.0|529339.0 13535.0|1.0 13535.0
53,602 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
37.5%
509968.0|515804.0 5836.0|1.0 5836.0
23,118 บาท.
2565 มกราคม
37.4%
506323.0|509968.0 3645.0|1.0 3645.0
14,443 บาท.
2564 ธันวาคม
45.6%
500503.0|506323.0 5820.0|1.0 5820.0
23,055 บาท.
2564 พฤษจิกายน
35.7%
497336.0|500503.0 3167.0|1.0 3167.0
12,550 บาท.
2564 ตุลาคม
17.5%
492410.0|497336.0 4926.0|1.0 4926.0
19,515 บาท.
2564 กันยายน
13.5%
486437.0|492410.0 5973.0|1.0 5973.0
23,660 บาท.
2564 สิงหาคม
10.1%
481268.0|486437.0 5169.0|1.0 5169.0
20,477 บาท.
2564 กรกฎาคม
0.1%
476619.0|481268.0 4649.0|1.0 4649.0
18,418 บาท.
2564 มิถุนายน
1.8%
471966.0|476619.0 4653.0|1.0 4653.0
18,434 บาท.
2564 พฤษภาคม
48.8%
467230.0|471966.0 4736.0|1.0 4736.0
18,762 บาท.
2564 เมษายน
26.9%
457977.0|467230.0 9253.0|1.0 9253.0
36,648 บาท.
2564 มีนาคม
65.3%
445323.0|457977.0 12654.0|1.0 12654.0
50,114 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
20.3%
440934.0|445323.0 4389.0|1.0 4389.0
17,388 บาท.
2564 มกราคม
45.0%
437438.0|440934.0 3496.0|1.0 3496.0
13,853 บาท.
2563 ธันวาคม
26.9%
431084.0|437438.0 6354.0|1.0 6354.0
25,169 บาท.
2563 พฤษจิกายน
12.8%
426440.0|431084.0 4644.0|1.0 4644.0
18,398 บาท.
2563 ตุลาคม
1.2%
421112.0|426440.0 5328.0|1.0 5328.0
21,106 บาท.
2563 กันยายน
20.8%
415721.0|421112.0 5391.0|1.0 5391.0
21,356 บาท.
2563 สิงหาคม
18.6%
408910.0|415721.0 6811.0|1.0 6811.0
26,978 บาท.
2563 กรกฎาคม
9.6%
403363.0|408910.0 5547.0|1.0 5547.0
21,974 บาท.
2563 มิถุนายน
31.4%
397230.0|403363.0 6133.0|1.0 6133.0
24,294 บาท.
2563 พฤษภาคม
11.9%
393023.0|397230.0 4207.0|1.0 4207.0
16,668 บาท.
2563 เมษายน
15.3%
389316.0|393023.0 3707.0|1.0 3707.0
14,688 บาท.
2563 มีนาคม
45.7%
386177.0|389316.0 3139.0|1.0 3139.0
12,439 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
13.9%
380396.0|386177.0 5781.0|1.0 5781.0
22,900 บาท.
2563 มกราคม
0%
372606.0|380396.0 6714.0|1.0 6714.0
26,594 บาท.
2562 ธันวาคม
11.9%
365892.0|372606.0 6714.0|1.0 6714.0
26,594 บาท.
2562 พฤษจิกายน
31.1%
358269.0|365892.0 7623.0|1.0 7623.0
30,194 บาท.
2562 ตุลาคม
31.8%
347201.0|358269.0 11068.0|1.0 11068.0
43,834 บาท.
2562 กันยายน
4.1%
330979.0|347201.0 16222.0|1.0 16222.0
64,242 บาท.
2562 สิงหาคม
16.0%
315429.0|330979.0 15550.0|1.0 15550.0
61,581 บาท.
2562 กรกฎาคม
20.8%
302370.0|315429.0 13059.0|1.0 13059.0
51,718 บาท.
2562 มิถุนายน
26.0%
285875.0|302370.0 16495.0|1.0 16495.0
65,323 บาท.
2562 พฤษภาคม
27.2%
263588.0|285875.0 22287.0|1.0 22287.0
88,256 บาท.
2562 เมษายน
7.9%
247372.0|263588.0 16216.0|1.0 16216.0
64,218 บาท.
2562 มีนาคม
37.0%
232442.0|247372.0 14930.0|1.0 14930.0
59,126 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
8.7%
223031.0|232442.0 9411.0|1.0 9411.0
37,273 บาท.
2562 มกราคม
35.3%
214438.0|223031.0 8593.0|1.0 8593.0
34,034 บาท.
2561 ธันวาคม
33.6%
201157.0|214438.0 13281.0|1.0 13281.0
52,597 บาท.
2561 พฤษจิกายน
44.9%
192342.0|201157.0 8815.0|1.0 8815.0
34,913 บาท.
2561 ตุลาคม
19.6%
176329.0|192342.0 16013.0|1.0 16013.0
63,414 บาท.
2561 กันยายน
23.8%
163461.0|176329.0 12868.0|1.0 12868.0
50,961 บาท.
2561 สิงหาคม
1.7%
146571.0|163461.0 16890.0|1.0 16890.0
66,887 บาท.
2561 กรกฎาคม
36.5%
129972.0|146571.0 16599.0|1.0 16599.0
65,734 บาท.
2561 มิถุนายน
53.6%
119437.0|129972.0 10535.0|1.0 10535.0
41,724 บาท.
2561 พฤษภาคม
22.3%
96722.0|119437.0 22715.0|1.0 22715.0
89,951 บาท.
2561 เมษายน
95.5%
67478.0|96722.0 29244.0|1.0 29244.0
115,803 บาท.
2561 มีนาคม
90.1%
66178.0|67478.0 1300.0|1.0 1300.0
5,157 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
69.0%
53027.0|66178.0 13151.0|1.0 13151.0
52,082 บาท.
2561 มกราคม
34.0%
48948.0|53027.0 4079.0|1.0 4079.0
16,161 บาท.
2560 ธันวาคม
46.4%
46255.0|48948.0 2693.0|1.0 2693.0
10,673 บาท.
2560 พฤษจิกายน
41.3%
41227.0|46255.0 5028.0|1.0 5028.0
19,919 บาท.
2560 ตุลาคม
1.0%
38277.0|41227.0 2950.0|1.0 2950.0
11,691 บาท.
2560 กันยายน
0%
35297.0|38277.0 2980.0|1.0 2980.0
11,809 บาท.
2560 สิงหาคม
21.6%
32317.0|35297.0 2980.0|1.0 2980.0
11,809 บาท.
2560 กรกฎาคม
73.3%
28514.0|32317.0 3803.0|1.0 3803.0
15,068 บาท.
2560 มิถุนายน
0%
14257.0|28514.0 14257.0|1.0 14257.0
56,461 บาท.
2560 พฤษภาคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 0.0|14257.0 14257.0|1.0 14257.0
56,461 บาท.