กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารคหกรรมใหม่

4,128 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,040 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารคหกรรมใหม่

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
57.7%
1271.7|1282.1 10.4|100.0 1040.0
4,128 บาท.
2565 มีนาคม
32.9%
1247.1|1271.7 24.6|100.0 2460.0
9,751 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
11.5%
1230.6|1247.1 16.5|100.0 1650.0
6,543 บาท.
2565 มกราคม
57.9%
1216.0|1230.6 14.6|100.0 1460.0
5,791 บาท.
2564 ธันวาคม
28.9%
1181.3|1216.0 34.7|100.0 3470.0
13,750 บาท.
2564 พฤษจิกายน
6.2%
1132.5|1181.3 48.8|100.0 4880.0
19,333 บาท.
2564 ตุลาคม
22.4%
1080.5|1132.5 52.0|100.0 5200.0
20,600 บาท.
2564 กันยายน
30.6%
1013.5|1080.5 67.0|100.0 6700.0
26,539 บาท.
2564 สิงหาคม
73.2%
916.9|1013.5 96.6|100.0 9660.0
38,259 บาท.
2564 กรกฎาคม
3.0%
891.0|916.9 25.9|100.0 2590.0
10,265 บาท.
2564 มิถุนายน
10.4%
864.3|891.0 26.7|100.0 2670.0
10,582 บาท.
2564 พฤษภาคม
38.9%
834.5|864.3 29.8|100.0 2980.0
11,809 บาท.
2564 เมษายน
24.1%
785.7|834.5 48.8|100.0 4880.0
19,333 บาท.
2564 มีนาคม
69.0%
721.4|785.7 64.3|100.0 6430.0
25,470 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
22.1%
701.5|721.4 19.9|100.0 1990.0
7,890 บาท.
2564 มกราคม
1.9%
686.0|701.5 15.5|100.0 1550.0
6,147 บาท.
2563 ธันวาคม
42.4%
670.8|686.0 15.2|100.0 1520.0
6,029 บาท.
2563 พฤษจิกายน
28.0%
644.4|670.8 26.4|100.0 2640.0
10,463 บาท.
2563 ตุลาคม
6.8%
607.7|644.4 36.7|100.0 3670.0
14,542 บาท.
2563 กันยายน
8.5%
573.5|607.7 34.2|100.0 3420.0
13,552 บาท.
2563 สิงหาคม
39.9%
542.2|573.5 31.3|100.0 3130.0
12,403 บาท.
2563 กรกฎาคม
22.8%
523.4|542.2 18.8|100.0 1880.0
7,454 บาท.
2563 มิถุนายน
32.4%
508.9|523.4 14.5|100.0 1450.0
5,751 บาท.
2563 พฤษภาคม
1.0%
499.1|508.9 9.8|100.0 980.0
3,890 บาท.
2563 เมษายน
21.1%
489.4|499.1 9.7|100.0 970.0
3,851 บาท.
2563 มีนาคม
18.0%
477.1|489.4 12.3|100.0 1230.0
4,880 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
2.6%
462.1|477.1 15.0|100.0 1500.0
5,949 บาท.
2563 มกราคม
0%
443.6|462.1 15.4|100.0 1540.0
6,108 บาท.
2562 ธันวาคม
41.4%
428.2|443.6 15.4|100.0 1540.0
6,108 บาท.
2562 พฤษจิกายน
34.2%
401.9|428.2 26.3|100.0 2630.0
10,424 บาท.
2562 ตุลาคม
48.8%
384.6|401.9 17.3|100.0 1730.0
6,860 บาท.
2562 กันยายน
7.4%
350.8|384.6 33.8|100.0 3380.0
13,393 บาท.
2562 สิงหาคม
17.0%
320.0|351.0 31.0|100.0 3130.0
12,403 บาท.
2562 กรกฎาคม
5.5%
282.0|320.0 38.0|100.0 3770.0
14,937 บาท.
2562 มิถุนายน
40.3%
242.0|282.0 40.0|100.0 3990.0
15,809 บาท.
2562 พฤษภาคม
33.1%
218.1|241.9 23.8|100.0 2380.0
9,434 บาท.
2562 เมษายน
51.4%
183.0|218.0 36.0|100.0 3560.0
14,106 บาท.
2562 มีนาคม
11.5%
165.0|183.0 17.0|100.0 1730.0
6,860 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
5.0%
150.0|165.0 15.0|100.0 1530.0
6,068 บาท.
2562 มกราคม
22.3%
134.0|150.0 16.0|100.0 1610.0
6,385 บาท.
2561 ธันวาคม
2.4%
121.0|134.0 13.0|100.0 1250.0
4,959 บาท.
2561 พฤษจิกายน
32.9%
109.0|121.0 12.0|100.0 1220.0
4,841 บาท.
2561 ตุลาคม
4.9%
91.0|109.0 18.0|100.0 1820.0
7,216 บาท.
2561 กันยายน
0.6%
74.0|91.0 17.0|100.0 1730.0
6,860 บาท.
2561 สิงหาคม
12.7%
56.0|74.0 17.0|100.0 1720.0
6,820 บาท.
2561 กรกฎาคม
51.2%
37.0|56.0 20.0|100.0 1970.0
7,810 บาท.
2561 มิถุนายน
8.3%
27.0|37.0 10.0|100.0 960.0
3,811 บาท.
2561 พฤษภาคม
51.0%
18.0|27.0 9.0|100.0 880.0
3,494 บาท.
2561 เมษายน
44.7%
14.0|18.0 4.0|100.0 430.0
1,713 บาท.
2561 มีนาคม
20.4%
6.0|14.0 8.0|100.0 780.0
3,098 บาท.
2561 กุมภาพันธ์ ไม่มีข้อมูลเทียบ 0.0|6.0 6.0|100.0 620.0
2,465 บาท.