กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารครุศาสตร์ใหม่

15,531 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

3,920 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารครุศาสตร์ใหม่

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
37.3%
1331.2|1355.7 24.5|160.0 3920.0
15,531 บาท.
2565 มีนาคม
42.2%
1292.1|1331.2 39.1|160.0 6256.0
24,781 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
11.9%
1269.5|1292.1 22.6|160.0 3616.0
14,328 บาท.
2565 มกราคม
14.9%
1249.6|1269.5 19.9|160.0 3184.0
12,617 บาท.
2564 ธันวาคม
51.3%
1226.2|1249.6 23.4|160.0 3744.0
14,835 บาท.
2564 พฤษจิกายน
25.4%
1178.1|1226.2 48.1|160.0 7696.0
30,483 บาท.
2564 ตุลาคม
24.3%
1142.2|1178.1 35.9|160.0 5744.0
22,754 บาท.
2564 กันยายน
5.0%
1094.8|1142.2 47.4|160.0 7584.0
30,039 บาท.
2564 สิงหาคม
36.1%
1044.9|1094.8 49.9|160.0 7984.0
31,623 บาท.
2564 กรกฎาคม
8.6%
1013.0|1044.9 31.9|160.0 5104.0
20,220 บาท.
2564 มิถุนายน
10.7%
978.1|1013.0 34.9|160.0 5584.0
22,120 บาท.
2564 พฤษภาคม
29.7%
939.0|978.1 39.1|160.0 6256.0
24,781 บาท.
2564 เมษายน
28.2%
911.5|939.0 27.5|160.0 4400.0
17,432 บาท.
2564 มีนาคม
29.0%
873.2|911.5 38.3|160.0 6128.0
24,274 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
37.1%
846.0|873.2 27.2|160.0 4352.0
17,242 บาท.
2564 มกราคม
41.8%
828.9|846.0 17.1|160.0 2736.0
10,843 บาท.
2563 ธันวาคม
6.1%
799.5|828.9 29.4|160.0 4704.0
18,636 บาท.
2563 พฤษจิกายน
28.9%
768.2|799.5 31.3|160.0 5008.0
19,839 บาท.
2563 ตุลาคม
10.6%
724.2|768.2 44.0|160.0 7040.0
27,885 บาท.
2563 กันยายน
10.9%
675.0|724.2 49.2|160.0 7872.0
31,180 บาท.
2563 สิงหาคม
46.4%
619.8|675.0 55.2|160.0 8832.0
34,981 บาท.
2563 กรกฎาคม
25.4%
590.2|619.8 29.6|160.0 4736.0
18,762 บาท.
2563 มิถุนายน
17.3%
550.5|590.2 39.7|160.0 6352.0
25,161 บาท.
2563 พฤษภาคม
80.8%
502.5|550.5 48.0|160.0 7680.0
30,419 บาท.
2563 เมษายน
6.1%
493.3|502.5 9.2|160.0 1472.0
5,838 บาท.
2563 มีนาคม
47.3%
483.5|493.3 9.8|160.0 1568.0
6,219 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
29.2%
464.9|483.5 18.6|160.0 2976.0
11,794 บาท.
2563 มกราคม
0%
437.0|464.9 20.7|160.0 3312.0
16,668 บาท.
2562 ธันวาคม
43.7%
416.3|437.0 20.7|160.0 3312.0
16,668 บาท.
2562 พฤษจิกายน
8.4%
379.5|416.3 36.8|160.0 5888.0
29,624 บาท.
2562 ตุลาคม
19.5%
351.7|379.5 27.8|160.0 4448.0
27,142 บาท.
2562 กันยายน
5.6%
309.8|351.7 41.9|160.0 6704.0
33,728 บาท.
2562 สิงหาคม
14.0%
265.0|310.0 44.0|160.0 7104.0
35,740 บาท.
2562 กรกฎาคม
24.0%
214.0|265.0 52.0|160.0 8256.0
41,534 บาท.
2562 มิถุนายน
2.0%
175.0|214.0 39.0|160.0 6272.0
31,555 บาท.
2562 พฤษภาคม
28.1%
136.2|174.6 38.4|160.0 6144.0
30,912 บาท.
2562 เมษายน
33.0%
109.0|136.0 28.0|160.0 4416.0
22,220 บาท.
2562 มีนาคม
33.5%
90.0|109.0 19.0|160.0 2960.0
14,897 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
31.6%
78.0|90.0 12.0|160.0 1968.0
9,908 บาท.
2562 มกราคม
92.1%
60.0|78.0 18.0|160.0 2880.0
14,495 บาท.
2561 ธันวาคม
78.9%
58.0|60.0 2.0|160.0 288.0
1,150 บาท.
2561 พฤษจิกายน
32.8%
49.0|58.0 9.0|160.0 1376.0
5,458 บาท.
2561 ตุลาคม
18.5%
37.0|49.0 13.0|160.0 2048.0
8,119 บาท.
2561 กันยายน
24.9%
21.0|37.0 16.0|160.0 2512.0
9,956 บาท.
2561 สิงหาคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 0.0|21.0 21.0|160.0 3344.0
13,251 บาท.