กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

สำนักนวัตกรรม ฯ

1,507 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

378 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า สำนักนวัตกรรม ฯ

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
16.3%
3891.3|3910.2 18.9|20.0 378.0
1,507 บาท.
2565 มีนาคม
54.0%
3868.7|3891.3 22.6|20.0 452.0
1,800 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
9.1%
3819.4|3868.7 49.3|20.0 986.0
3,914 บาท.
2565 มกราคม
8.4%
3774.6|3819.4 44.8|20.0 896.0
3,558 บาท.
2564 ธันวาคม
51.4%
3725.7|3774.6 48.9|20.0 978.0
3,882 บาท.
2564 พฤษจิกายน
50.9%
3624.9|3725.7 100.8|20.0 2016.0
7,992 บาท.
2564 ตุลาคม
67.6%
3575.5|3624.9 49.4|20.0 988.0
3,922 บาท.
2564 กันยายน
40.9%
3423.0|3575.5 152.5|20.0 3050.0
12,087 บาท.
2564 สิงหาคม
31.3%
3333.0|3423.0 90.0|20.0 1800.0
7,137 บาท.
2564 กรกฎาคม
0.8%
3202.0|3333.0 131.0|20.0 2620.0
10,384 บาท.
2564 มิถุนายน
5.2%
3070.0|3202.0 132.0|20.0 2640.0
10,463 บาท.
2564 พฤษภาคม
43.9%
2930.8|3070.0 139.2|20.0 2784.0
11,033 บาท.
2564 เมษายน
22.9%
2852.8|2930.8 78.0|20.0 1560.0
6,187 บาท.
2564 มีนาคม
35.0%
2751.6|2852.8 101.2|20.0 2024.0
8,024 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
6.2%
2685.9|2751.6 65.7|20.0 1314.0
5,213 บาท.
2564 มกราคม
26.5%
2624.3|2685.9 61.6|20.0 1232.0
4,888 บาท.
2563 ธันวาคม
9.9%
2540.5|2624.3 83.8|20.0 1676.0
6,646 บาท.
2563 พฤษจิกายน
14.3%
2447.5|2540.5 93.0|20.0 1860.0
7,375 บาท.
2563 ตุลาคม
7.1%
2339.0|2447.5 108.5|20.0 2170.0
8,602 บาท.
2563 กันยายน
7.1%
2222.2|2339.0 116.8|20.0 2336.0
9,260 บาท.
2563 สิงหาคม
0.8%
2113.7|2222.2 108.5|20.0 2170.0
8,602 บาท.
2563 กรกฎาคม
21.6%
2004.3|2113.7 109.4|20.0 2188.0
8,674 บาท.
2563 มิถุนายน
17.5%
1864.8|2004.3 139.5|20.0 2790.0
11,057 บาท.
2563 พฤษภาคม
11.8%
1749.8|1864.8 115.0|20.0 2300.0
9,117 บาท.
2563 เมษายน
13.6%
1648.4|1749.8 101.4|20.0 2028.0
8,040 บาท.
2563 มีนาคม
21.8%
1560.8|1648.4 87.6|20.0 1752.0
6,947 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
11.3%
1492.3|1560.8 68.5|20.0 1370.0
5,435 บาท.
2563 มกราคม
0%
1415.6|1492.3 77.2|20.0 1544.0
6,124 บาท.
2562 ธันวาคม
29.7%
1338.4|1415.6 77.2|20.0 1544.0
6,124 บาท.
2562 พฤษจิกายน
4.5%
1228.5|1338.4 109.9|20.0 2198.0
8,713 บาท.
2562 ตุลาคม
7.6%
1123.5|1228.5 105.0|20.0 2100.0
8,325 บาท.
2562 กันยายน
9.3%
1009.9|1123.5 113.6|20.0 2272.0
9,006 บาท.
2562 สิงหาคม
22.0%
907.0|1010.0 103.0|20.0 2060.0
8,167 บาท.
2562 กรกฎาคม
1.2%
775.0|907.0 132.0|20.0 2642.0
10,471 บาท.
2562 มิถุนายน
9.9%
641.0|775.0 134.0|20.0 2674.0
10,598 บาท.
2562 พฤษภาคม
4.9%
520.7|641.1 120.4|20.0 2408.0
9,545 บาท.
2562 เมษายน
26.2%
406.0|521.0 115.0|20.0 2290.0
9,077 บาท.
2562 มีนาคม
18.3%
322.0|406.0 85.0|20.0 1690.0
6,702 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
2.7%
253.0|322.0 69.0|20.0 1380.0
5,474 บาท.
2562 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 186.0|253.0 67.0|20.0 1342.0
5,324 บาท.