กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารนิเทศน์ศาสตร์ 2

1,451 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

364 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารนิเทศน์ศาสตร์ 2

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
37.8%
85726.0|86090.0 364.0|1.0 364.0
1,451 บาท.
2565 มีนาคม
37.1%
85139.0|85726.0 587.0|1.0 587.0
2,334 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
26.4%
84771.0|85139.0 368.0|1.0 368.0
1,467 บาท.
2565 มกราคม
25.2%
84501.0|84771.0 270.0|1.0 270.0
1,079 บาท.
2564 ธันวาคม
21.5%
84139.0|84501.0 362.0|1.0 362.0
1,443 บาท.
2564 พฤษจิกายน
11.2%
83677.0|84139.0 462.0|1.0 462.0
1,839 บาท.
2564 ตุลาคม
28.2%
83267.0|83677.0 410.0|1.0 410.0
1,633 บาท.
2564 กันยายน
0.3%
82695.0|83267.0 572.0|1.0 572.0
2,275 บาท.
2564 สิงหาคม
17.2%
82121.0|82695.0 574.0|1.0 574.0
2,283 บาท.
2564 กรกฎาคม
0.8%
81646.0|82121.0 475.0|1.0 475.0
1,891 บาท.
2564 มิถุนายน
3.2%
81167.0|81646.0 479.0|1.0 479.0
1,907 บาท.
2564 พฤษภาคม
3.3%
80672.0|81167.0 495.0|1.0 495.0
1,970 บาท.
2564 เมษายน
12.3%
80160.0|80672.0 512.0|1.0 512.0
2,037 บาท.
2564 มีนาคม
22.5%
79576.0|80160.0 584.0|1.0 584.0
2,322 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
29.5%
79124.0|79576.0 452.0|1.0 452.0
1,800 บาท.
2564 มกราคม
32.3%
78806.0|79124.0 318.0|1.0 318.0
1,269 บาท.
2563 ธันวาคม
3.2%
78335.0|78806.0 471.0|1.0 471.0
1,875 บาท.
2563 พฤษจิกายน
49.4%
77879.0|78335.0 456.0|1.0 456.0
1,816 บาท.
2563 ตุลาคม
2.4%
76975.0|77879.0 904.0|1.0 904.0
3,589 บาท.
2563 กันยายน
17.3%
76049.0|76975.0 926.0|1.0 926.0
3,677 บาท.
2563 สิงหาคม
20.3%
75284.0|76049.0 765.0|1.0 765.0
3,039 บาท.
2563 กรกฎาคม
1.2%
74323.0|75284.0 961.0|1.0 961.0
3,815 บาท.
2563 มิถุนายน
57.4%
73374.0|74323.0 949.0|1.0 949.0
3,768 บาท.
2563 พฤษภาคม
14.5%
72971.0|73374.0 403.0|1.0 403.0
1,606 บาท.
2563 เมษายน
30.4%
72627.0|72971.0 344.0|1.0 344.0
1,372 บาท.
2563 มีนาคม
7.6%
72132.0|72627.0 495.0|1.0 495.0
1,970 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
22.0%
71675.0|72132.0 457.0|1.0 457.0
1,820 บาท.
2563 มกราคม
0%
71247.0|71675.0 356.0|1.0 356.0
1,420 บาท.
2562 ธันวาคม
35.2%
70891.0|71247.0 356.0|1.0 356.0
1,420 บาท.
2562 พฤษจิกายน
7.8%
70340.0|70891.0 551.0|1.0 551.0
2,192 บาท.
2562 ตุลาคม
36.9%
69832.0|70340.0 508.0|1.0 508.0
2,021 บาท.
2562 กันยายน
17.9%
69026.0|69832.0 806.0|1.0 806.0
3,201 บาท.
2562 สิงหาคม
22.7%
68365.0|69026.0 661.0|1.0 661.0
2,627 บาท.
2562 กรกฎาคม
4.0%
67509.0|68365.0 856.0|1.0 856.0
3,399 บาท.
2562 มิถุนายน
3.1%
66617.0|67509.0 892.0|1.0 892.0
3,542 บาท.
2562 พฤษภาคม
8.8%
65753.0|66617.0 864.0|1.0 864.0
3,431 บาท.
2562 เมษายน
41.2%
64806.0|65753.0 947.0|1.0 947.0
3,760 บาท.
2562 มีนาคม
39.8%
64250.0|64806.0 556.0|1.0 556.0
2,212 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
10.1%
63916.0|64250.0 334.0|1.0 334.0
1,332 บาท.
2562 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 63616.0|63916.0 300.0|1.0 300.0
1,198 บาท.