กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

โรงเก็บยา ว.แพทย์

1,043 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

261 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า โรงเก็บยา ว.แพทย์

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
24.6%
1791.0|2052.0 261.0|1.0 261.0
1,043 บาท.
2565 มีนาคม
51.2%
1444.0|1791.0 347.0|1.0 347.0
1,384 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
24.6%
1276.0|1444.0 168.0|1.0 168.0
675 บาท.
2565 มกราคม
12.3%
1150.0|1276.0 126.0|1.0 126.0
509 บาท.
2564 ธันวาคม
59.6%
1006.0|1150.0 144.0|1.0 144.0
580 บาท.
2564 พฤษจิกายน
17.9%
646.0|1006.0 360.0|1.0 360.0
1,435 บาท.
2564 ตุลาคม
15.8%
351.0|646.0 295.0|1.0 295.0
1,178 บาท.
2564 กันยายน
5.9%
0.0|351.0 351.0|1.0 351.0
1,400 บาท.
2564 สิงหาคม
98.9%
8534.0|8864.0 330.0|1.0 330.0
1,317 บาท.
2564 กรกฎาคม
0%
8533.0|8534.0 1.0|1.0 1.0
14 บาท.
2564 มิถุนายน
0%
8532.0|8533.0 1.0|1.0 1.0
14 บาท.
2564 พฤษภาคม
98.4%
8531.0|8532.0 1.0|1.0 1.0
14 บาท.
2564 เมษายน
32.8%
8314.0|8531.0 217.0|1.0 217.0
869 บาท.
2564 มีนาคม
41.7%
7990.0|8314.0 324.0|1.0 324.0
1,293 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
40.4%
7802.0|7990.0 188.0|1.0 188.0
754 บาท.
2564 มกราคม
49.7%
7691.0|7802.0 111.0|1.0 111.0
450 บาท.
2563 ธันวาคม
54.9%
7468.0|7691.0 223.0|1.0 223.0
893 บาท.
2563 พฤษจิกายน
8.8%
6971.0|7468.0 497.0|1.0 497.0
1,978 บาท.
2563 ตุลาคม
8.8%
6518.0|6971.0 453.0|1.0 453.0
1,804 บาท.
2563 กันยายน
25.8%
6021.0|6518.0 497.0|1.0 497.0
1,978 บาท.
2563 สิงหาคม
4.6%
5653.0|6021.0 368.0|1.0 368.0
1,467 บาท.
2563 กรกฎาคม
40.3%
5302.0|5653.0 351.0|1.0 351.0
1,400 บาท.
2563 มิถุนายน
36.5%
4712.0|5302.0 590.0|1.0 590.0
2,346 บาท.
2563 พฤษภาคม
16.4%
4338.0|4712.0 374.0|1.0 374.0
1,491 บาท.
2563 เมษายน
16.6%
3890.0|4338.0 448.0|1.0 448.0
1,784 บาท.
2563 มีนาคม
35.4%
3517.0|3890.0 373.0|1.0 373.0
1,487 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
4.4%
3277.0|3517.0 240.0|1.0 240.0
960 บาท.
2563 มกราคม
0%
3079.0|3277.0 163.0|1.0 163.0
1,004 บาท.
2562 ธันวาคม
31.9%
2916.0|3079.0 163.0|1.0 163.0
1,004 บาท.
2562 พฤษจิกายน
33.2%
2676.0|2916.0 240.0|1.0 240.0
1,474 บาท.
2562 ตุลาคม
12.2%
2558.0|2676.0 118.0|1.0 118.0
984 บาท.
2562 กันยายน
17.4%
2418.0|2558.0 140.0|1.0 140.0
864 บาท.
2562 สิงหาคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 2320.0|2418.0 98.0|1.0 98.0
714 บาท.