กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารวิศวกรรมฯใหม่

929 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

232 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารวิศวกรรมฯใหม่

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
25.4%
266.1|271.9 5.8|40.0 232.0
929 บาท.
2565 มีนาคม
19.1%
258.3|266.1 7.8|40.0 312.0
1,245 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
11.0%
252.0|258.3 6.3|40.0 252.0
1,008 บาท.
2565 มกราคม
16.3%
246.4|252.0 5.6|40.0 224.0
897 บาท.
2564 ธันวาคม
30.0%
239.7|246.4 6.7|40.0 268.0
1,071 บาท.
2564 พฤษจิกายน
25.9%
230.1|239.7 9.6|40.0 384.0
1,531 บาท.
2564 ตุลาคม
28.1%
223.0|230.1 7.1|40.0 284.0
1,135 บาท.
2564 กันยายน
43.9%
213.1|223.0 9.9|40.0 396.0
1,578 บาท.
2564 สิงหาคม
80.5%
195.4|213.1 17.7|40.0 708.0
2,813 บาท.
2564 กรกฎาคม
14.8%
192.0|195.4 3.4|40.0 136.0
549 บาท.
2564 มิถุนายน
27.0%
188.0|192.0 4.0|40.0 160.0
644 บาท.
2564 พฤษภาคม
31.0%
182.5|188.0 5.5|40.0 220.0
881 บาท.
2564 เมษายน
8.0%
174.5|182.5 8.0|40.0 320.0
1,277 บาท.
2564 มีนาคม
25.1%
165.8|174.5 8.7|40.0 348.0
1,388 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
21.3%
159.3|165.8 6.5|40.0 260.0
1,040 บาท.
2564 มกราคม
27.9%
154.2|159.3 5.1|40.0 204.0
818 บาท.
2563 ธันวาคม
15.4%
147.1|154.2 7.1|40.0 284.0
1,135 บาท.
2563 พฤษจิกายน
43.1%
141.1|147.1 6.0|40.0 240.0
960 บาท.
2563 ตุลาคม
25.3%
130.5|141.1 10.6|40.0 424.0
1,689 บาท.
2563 กันยายน
8.8%
122.6|130.5 7.9|40.0 316.0
1,261 บาท.
2563 สิงหาคม
13.8%
115.4|122.6 7.2|40.0 288.0
1,150 บาท.
2563 กรกฎาคม
56.1%
109.2|115.4 6.2|40.0 248.0
992 บาท.
2563 มิถุนายน
96.1%
95.0|109.2 14.2|40.0 568.0
2,259 บาท.
2563 พฤษภาคม
68.1%
94.5|95.0 0.5|40.0 20.0
89 บาท.
2563 เมษายน
66.5%
92.8|94.5 1.7|40.0 68.0
279 บาท.
2563 มีนาคม
13.2%
87.6|92.8 5.2|40.0 208.0
834 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
29.3%
81.6|87.6 6.0|40.0 240.0
960 บาท.
2563 มกราคม
0%
75.6|81.6 4.7|40.0 188.0
1,358 บาท.
2562 ธันวาคม
22.8%
70.9|75.6 4.7|40.0 188.0
1,358 บาท.
2562 พฤษจิกายน
22.0%
64.8|70.9 6.1|40.0 244.0
1,759 บาท.
2562 ตุลาคม
8.9%
59.4|64.8 5.4|40.0 216.0
2,255 บาท.
2562 กันยายน
89.6%
53.2|59.4 6.2|40.0 248.0
2,054 บาท.
2562 สิงหาคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 0.0|53.0 53.0|40.0 2128.0
19,823 บาท.