กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารนาฎศิลป์

386 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

95 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารนาฎศิลป์

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
57.1%
81279.0|81374.0 95.0|1.0 95.0
386 บาท.
2565 มีนาคม
28.1%
81054.0|81279.0 225.0|1.0 225.0
901 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
26.3%
80893.0|81054.0 161.0|1.0 161.0
648 บาท.
2565 มกราคม
24.0%
80775.0|80893.0 118.0|1.0 118.0
477 บาท.
2564 ธันวาคม
4.4%
80619.0|80775.0 156.0|1.0 156.0
628 บาท.
2564 พฤษจิกายน
37.8%
80470.0|80619.0 149.0|1.0 149.0
600 บาท.
2564 ตุลาคม
19.8%
80229.0|80470.0 241.0|1.0 241.0
964 บาท.
2564 กันยายน
37.6%
79928.0|80229.0 301.0|1.0 301.0
1,202 บาท.
2564 สิงหาคม
73.9%
79741.0|79928.0 187.0|1.0 187.0
750 บาท.
2564 กรกฎาคม
5.7%
79694.0|79741.0 47.0|1.0 47.0
196 บาท.
2564 มิถุนายน
8.7%
79644.0|79694.0 50.0|1.0 50.0
208 บาท.
2564 พฤษภาคม
47.0%
79589.0|79644.0 55.0|1.0 55.0
228 บาท.
2564 เมษายน
54.1%
79483.0|79589.0 106.0|1.0 106.0
430 บาท.
2564 มีนาคม
26.6%
79249.0|79483.0 234.0|1.0 234.0
937 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
24.2%
79078.0|79249.0 171.0|1.0 171.0
687 บาท.
2564 มกราคม
7.1%
78949.0|79078.0 129.0|1.0 129.0
521 บาท.
2563 ธันวาคม
0.7%
78810.0|78949.0 139.0|1.0 139.0
560 บาท.
2563 พฤษจิกายน
32.3%
78672.0|78810.0 138.0|1.0 138.0
556 บาท.
2563 ตุลาคม
0.5%
78467.0|78672.0 205.0|1.0 205.0
822 บาท.
2563 กันยายน
3.7%
78261.0|78467.0 206.0|1.0 206.0
826 บาท.
2563 สิงหาคม
10.2%
78047.0|78261.0 214.0|1.0 214.0
857 บาท.
2563 กรกฎาคม
66.8%
77855.0|78047.0 192.0|1.0 192.0
770 บาท.
2563 มิถุนายน
15.5%
77793.0|77855.0 62.0|1.0 62.0
256 บาท.
2563 พฤษภาคม
28.7%
77741.0|77793.0 52.0|1.0 52.0
216 บาท.
2563 เมษายน
22.2%
77667.0|77741.0 74.0|1.0 74.0
303 บาท.
2563 มีนาคม
52.6%
77610.0|77667.0 57.0|1.0 57.0
236 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
43.8%
77487.0|77610.0 123.0|1.0 123.0
497 บาท.
2563 มกราคม
0%
77370.0|77487.0 68.0|1.0 68.0
279 บาท.
2562 ธันวาคม
59.4%
77302.0|77370.0 68.0|1.0 68.0
279 บาท.
2562 พฤษจิกายน
55.9%
77131.0|77302.0 171.0|1.0 171.0
687 บาท.
2562 ตุลาคม
60.5%
77057.0|77131.0 74.0|1.0 74.0
303 บาท.
2562 กันยายน
20.7%
76866.0|77057.0 191.0|1.0 191.0
766 บาท.
2562 สิงหาคม
12.5%
76715.0|76866.0 151.0|1.0 151.0
608 บาท.
2562 กรกฎาคม
8.8%
76542.0|76715.0 173.0|1.0 173.0
695 บาท.
2562 มิถุนายน
34.8%
76352.0|76542.0 190.0|1.0 190.0
762 บาท.
2562 พฤษภาคม
40.6%
76229.0|76352.0 123.0|1.0 123.0
497 บาท.
2562 เมษายน
26.6%
76157.0|76229.0 72.0|1.0 72.0
295 บาท.
2562 มีนาคม
1,977.9%
76058.0|76157.0 99.0|1.0 99.0
402 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
191.5%
77967.0|76058.0 -1909.0|1.0 -1909.0
7,549 บาท.
2562 มกราคม
94.5%
75887.0|77967.0 2080.0|1.0 2080.0
8,246 บาท.
2561 ธันวาคม
36.2%
75776.0|75887.0 111.0|1.0 111.0
450 บาท.
2561 พฤษจิกายน
42.3%
75706.0|75776.0 70.0|1.0 70.0
287 บาท.
2561 ตุลาคม
41.5%
75583.0|75706.0 123.0|1.0 123.0
497 บาท.
2561 กันยายน
19.6%
75371.0|75583.0 212.0|1.0 212.0
849 บาท.
2561 สิงหาคม
8.4%
75201.0|75371.0 170.0|1.0 170.0
683 บาท.
2561 กรกฎาคม
16.9%
75015.0|75201.0 186.0|1.0 186.0
746 บาท.
2561 มิถุนายน
31.3%
74861.0|75015.0 154.0|1.0 154.0
620 บาท.
2561 พฤษภาคม
30.8%
74756.0|74861.0 105.0|1.0 105.0
426 บาท.
2561 เมษายน
19.4%
74684.0|74756.0 72.0|1.0 72.0
295 บาท.
2561 มีนาคม
61.2%
74594.0|74684.0 90.0|1.0 90.0
366 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
51.6%
74358.0|74594.0 236.0|1.0 236.0
944 บาท.
2561 มกราคม
15.5%
74245.0|74358.0 113.0|1.0 113.0
457 บาท.
2560 ธันวาคม
30.8%
74111.0|74245.0 134.0|1.0 134.0
541 บาท.
2560 พฤษจิกายน
63.3%
73916.0|74111.0 195.0|1.0 195.0
782 บาท.
2560 ตุลาคม
65.8%
73846.0|73916.0 70.0|1.0 70.0
287 บาท.
2560 กันยายน
0.5%
73637.0|73846.0 209.0|1.0 209.0
838 บาท.
2560 สิงหาคม
12.3%
73427.0|73637.0 210.0|1.0 210.0
842 บาท.
2560 กรกฎาคม
9.3%
73187.0|73427.0 240.0|1.0 240.0
960 บาท.
2560 มิถุนายน
34.0%
72922.0|73187.0 265.0|1.0 265.0
1,059 บาท.
2560 พฤษภาคม
61.2%
72748.0|72922.0 174.0|1.0 174.0
699 บาท.
2560 เมษายน
33.6%
72682.0|72748.0 66.0|1.0 66.0
271 บาท.
2560 มีนาคม
35.5%
72639.0|72682.0 43.0|1.0 43.0
180 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
24.6%
72571.0|72639.0 68.0|1.0 68.0
279 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 72480.0|72571.0 91.0|1.0 91.0
370 บาท.