กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารศิลปใหม่

287 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

70 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารศิลปใหม่

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
88.4%
174.6|176.0 1.4|50.0 70.0
287 บาท.
2565 มีนาคม
66.1%
162.1|174.6 12.5|50.0 625.0
2,485 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
37.6%
157.9|162.1 4.2|50.0 210.0
842 บาท.
2565 มกราคม
29.3%
155.3|157.9 2.6|50.0 130.0
525 บาท.
2564 ธันวาคม
52.2%
151.6|155.3 3.7|50.0 185.0
743 บาท.
2564 พฤษจิกายน
25.5%
143.8|151.6 7.8|50.0 390.0
1,554 บาท.
2564 ตุลาคม
3.4%
138.0|143.8 5.8|50.0 290.0
1,158 บาท.
2564 กันยายน
3.5%
132.4|138.0 5.6|50.0 280.0
1,119 บาท.
2564 สิงหาคม
58.7%
127.0|132.4 5.4|50.0 270.0
1,079 บาท.
2564 กรกฎาคม
41.6%
124.8|127.0 2.2|50.0 110.0
446 บาท.
2564 มิถุนายน
20.6%
121.0|124.8 3.8|50.0 190.0
762 บาท.
2564 พฤษภาคม
4.1%
116.2|121.0 4.8|50.0 240.0
960 บาท.
2564 เมษายน
61.1%
111.6|116.2 4.6|50.0 230.0
921 บาท.
2564 มีนาคม
8.4%
99.7|111.6 11.9|50.0 595.0
2,366 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
52.1%
88.8|99.7 10.9|50.0 545.0
2,168 บาท.
2564 มกราคม
46.7%
83.6|88.8 5.2|50.0 260.0
1,040 บาท.
2563 ธันวาคม
25.4%
73.8|83.6 9.8|50.0 490.0
1,950 บาท.
2563 พฤษจิกายน
35.8%
66.5|73.8 7.3|50.0 365.0
1,455 บาท.
2563 ตุลาคม
8.7%
55.1|66.5 11.4|50.0 570.0
2,267 บาท.
2563 กันยายน
17.2%
44.7|55.1 10.4|50.0 520.0
2,069 บาท.
2563 สิงหาคม
20.8%
36.1|44.7 8.6|50.0 430.0
1,713 บาท.
2563 กรกฎาคม
54.0%
29.3|36.1 6.8|50.0 340.0
1,356 บาท.
2563 มิถุนายน
40.0%
26.2|29.3 3.1|50.0 155.0
624 บาท.
2563 พฤษภาคม
75.1%
21.0|26.2 5.2|50.0 260.0
1,040 บาท.
2563 เมษายน ไม่มีข้อมูลเทียบ 0.0|21.0 21.0|50.0 1050.0
4,168 บาท.