กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

หอพักใหม่

2,671 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

672 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า หอพักใหม่

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
71.8%
9744.2|9752.6 8.4|80.0 672.0
2,671 บาท.
2565 มีนาคม
76.5%
9752.6|9782.5 29.9|80.0 2392.0
9,481 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
13.5%
9782.5|9789.5 7.0|80.0 560.0
2,227 บาท.
2565 มกราคม
12.3%
9789.5|9797.6 8.1|80.0 648.0
2,576 บาท.
2564 ธันวาคม
73.6%
9790.5|9797.6 7.1|80.0 568.0
2,259 บาท.
2564 พฤษจิกายน
36.6%
9797.6|9824.6 27.0|80.0 2160.0
8,563 บาท.
2564 ตุลาคม
54.3%
9824.6|9841.7 17.1|80.0 1368.0
5,427 บาท.
2564 กันยายน
83.2%
9841.7|9849.5 7.8|80.0 624.0
2,481 บาท.
2564 สิงหาคม
89.4%
9849.5|9896.0 46.5|80.0 3720.0
14,740 บาท.
2564 กรกฎาคม
28.9%
9896.0|9900.9 4.9|80.0 392.0
1,562 บาท.
2564 มิถุนายน
27.3%
9889.1|9896.0 6.9|80.0 552.0
2,196 บาท.
2564 พฤษภาคม
35.7%
9879.6|9889.1 9.5|80.0 760.0
3,019 บาท.
2564 เมษายน
8.9%
9889.1|9895.2 6.1|80.0 488.0
1,942 บาท.
2564 มีนาคม
17.8%
9895.2|9901.9 6.7|80.0 536.0
2,132 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
3.6%
9901.9|9907.4 5.5|80.0 440.0
1,752 บาท.
2564 มกราคม
45.2%
9907.4|9912.7 5.3|80.0 424.0
1,689 บาท.
2563 ธันวาคม
47.3%
9912.7|9922.4 9.7|80.0 776.0
3,083 บาท.
2563 พฤษจิกายน
62.6%
9922.4|9927.5 5.1|80.0 408.0
1,626 บาท.
2563 ตุลาคม
43.7%
9927.5|9941.2 13.7|80.0 1096.0
4,350 บาท.
2563 กันยายน ไม่มีข้อมูลเทียบ 9933.5|9941.2 7.7|80.0 616.0
2,449 บาท.