กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

ศูนย์วิจัยหม่อนไหม

659 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

129 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า ศูนย์วิจัยหม่อนไหม

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
33.5%
6867.0|6996.0 129.0|1.0 129.0
659 บาท.
2565 มีนาคม
53.3%
6672.0|6867.0 195.0|1.0 195.0
991 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
42.1%
6582.0|6672.0 90.0|1.0 90.0
463 บาท.
2565 มกราคม
67.3%
6425.0|6582.0 157.0|1.0 157.0
800 บาท.
2564 ธันวาคม
68.3%
6375.0|6425.0 50.0|1.0 50.0
262 บาท.
2564 พฤษจิกายน
40.3%
6213.0|6375.0 162.0|1.0 162.0
825 บาท.
2564 ตุลาคม
21.6%
6117.0|6213.0 96.0|1.0 96.0
493 บาท.
2564 กันยายน
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
5994.0|6117.0 123.0|1.0 123.0
629 บาท.
2564 สิงหาคม
ไม่มีข้อมูล
6093.0|6093.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 กรกฎาคม
0.9%
5880.0|6093.0 213.0|1.0 213.0
1,081 บาท.
2564 มิถุนายน
3.1%
5665.0|5880.0 215.0|1.0 215.0
1,091 บาท.
2564 พฤษภาคม
41.5%
5443.0|5665.0 222.0|1.0 222.0
1,127 บาท.
2564 เมษายน
16.8%
5314.0|5443.0 129.0|1.0 129.0
659 บาท.
2564 มีนาคม
8.3%
5207.0|5314.0 107.0|1.0 107.0
548 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
15.3%
5109.0|5207.0 98.0|1.0 98.0
503 บาท.
2564 มกราคม
29.8%
4993.0|5109.0 116.0|1.0 116.0
593 บาท.
2563 ธันวาคม
53.6%
4827.0|4993.0 166.0|1.0 166.0
845 บาท.
2563 พฤษจิกายน
26.4%
4751.0|4827.0 76.0|1.0 76.0
392 บาท.
2563 ตุลาคม
0%
4647.0|4751.0 104.0|1.0 104.0
533 บาท.
2563 กันยายน
7.0%
4543.0|4647.0 104.0|1.0 104.0
533 บาท.
2563 สิงหาคม
50.9%
4431.0|4543.0 112.0|1.0 112.0
573 บาท.
2563 กรกฎาคม
59.5%
4201.0|4431.0 230.0|1.0 230.0
1,167 บาท.
2563 มิถุนายน
3.1%
4109.0|4201.0 92.0|1.0 92.0
473 บาท.
2563 พฤษภาคม
4.9%
4014.0|4109.0 95.0|1.0 95.0
488 บาท.
2563 เมษายน
10.8%
3914.0|4014.0 100.0|1.0 100.0
513 บาท.
2563 มีนาคม
18.0%
3825.0|3914.0 89.0|1.0 89.0
458 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
73.6%
3716.0|3825.0 109.0|1.0 109.0
558 บาท.
2563 มกราคม
0%
3432.0|3716.0 419.0|1.0 419.0
2,117 บาท.
2562 ธันวาคม
75.1%
3013.0|3432.0 419.0|1.0 419.0
2,117 บาท.
2562 พฤษจิกายน
13.9%
2910.0|3013.0 103.0|1.0 103.0
528 บาท.
2562 ตุลาคม
27.4%
2790.0|2910.0 120.0|1.0 120.0
614 บาท.
2562 กันยายน
54.4%
2624.0|2790.0 166.0|1.0 166.0
845 บาท.
2562 สิงหาคม
22.9%
2258.0|2624.0 366.0|1.0 366.0
1,851 บาท.
2562 กรกฎาคม
0.7%
1976.0|2258.0 282.0|1.0 282.0
1,428 บาท.
2562 มิถุนายน
1.7%
1692.0|1976.0 284.0|1.0 284.0
1,438 บาท.
2562 พฤษภาคม
31.9%
1403.0|1692.0 289.0|1.0 289.0
1,464 บาท.
2562 เมษายน
17.2%
1207.0|1403.0 196.0|1.0 196.0
996 บาท.
2562 มีนาคม
0.6%
1045.0|1207.0 162.0|1.0 162.0
825 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
12.2%
882.0|1045.0 163.0|1.0 163.0
830 บาท.
2562 มกราคม
30.2%
696.0|882.0 186.0|1.0 186.0
945 บาท.
2561 ธันวาคม
68.1%
429.0|696.0 267.0|1.0 267.0
1,353 บาท.
2561 พฤษจิกายน
36.4%
345.0|429.0 84.0|1.0 84.0
432 บาท.
2561 ตุลาคม
15.6%
212.0|345.0 133.0|1.0 133.0
679 บาท.
2561 กันยายน
10.5%
100.0|212.0 112.0|1.0 112.0
573 บาท.
2561 สิงหาคม
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
0.0|100.0 100.0|1.0 100.0
513 บาท.
2561 กรกฎาคม
ไม่มีข้อมูล
552.0|552.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2561 มิถุนายน
ไม่มีข้อมูล
552.0|552.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2561 พฤษภาคม
96.3%
547.0|552.0 5.0|1.0 5.0
35 บาท.
2561 เมษายน
23.4%
361.0|547.0 186.0|1.0 186.0
945 บาท.
2561 มีนาคม
20.9%
219.0|361.0 142.0|1.0 142.0
724 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
77.5%
39.0|219.0 180.0|1.0 180.0
915 บาท.
2561 มกราคม
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
0.0|39.0 39.0|1.0 39.0
206 บาท.
2560 ธันวาคม
ไม่มีข้อมูล
0.0|0.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 พฤษจิกายน
ไม่มีข้อมูล
0.0|0.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 ตุลาคม
ไม่มีข้อมูล
0.0|0.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 กันยายน
ไม่มีข้อมูล
0.0|0.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 สิงหาคม
ไม่มีข้อมูล
0.0|0.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 กรกฎาคม
ไม่มีข้อมูล
0.0|0.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 มิถุนายน
ไม่มีข้อมูล
0.0|0.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 พฤษภาคม
ไม่มีข้อมูล
0.0|0.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 เมษายน
ไม่มีข้อมูล
0.0|0.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 มีนาคม
ไม่มีข้อมูล
4596.0|4596.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
ไม่มีข้อมูล
4596.0|4596.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 4596.0|4596.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.