กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารเทคโนโลยีการศึกษา

6,385 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,610 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารเทคโนโลยีการศึกษา

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
2.1%
5803.7|5835.9 32.2|50.0 1610.0
6,385 บาท.
2565 มีนาคม
52.5%
5770.8|5803.7 32.9|50.0 1645.0
6,523 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
20.4%
5755.2|5770.8 15.6|50.0 780.0
3,098 บาท.
2565 มกราคม
23.9%
5742.8|5755.2 12.4|50.0 620.0
2,465 บาท.
2564 ธันวาคม
16.5%
5726.5|5742.8 16.3|50.0 815.0
3,237 บาท.
2564 พฤษจิกายน
4.4%
5712.9|5726.5 13.6|50.0 680.0
2,703 บาท.
2564 ตุลาคม
28.5%
5699.9|5712.9 13.0|50.0 650.0
2,584 บาท.
2564 กันยายน
25.4%
5681.7|5699.9 18.2|50.0 910.0
3,613 บาท.
2564 สิงหาคม
29.0%
5657.3|5681.7 24.4|50.0 1220.0
4,841 บาท.
2564 กรกฎาคม
3.3%
5640.0|5657.3 17.3|50.0 865.0
3,435 บาท.
2564 มิถุนายน
20.8%
5622.1|5640.0 17.9|50.0 895.0
3,554 บาท.
2564 พฤษภาคม
6.2%
5599.5|5622.1 22.6|50.0 1130.0
4,484 บาท.
2564 เมษายน
8.2%
5578.3|5599.5 21.2|50.0 1060.0
4,207 บาท.
2564 มีนาคม
13.4%
5555.2|5578.3 23.1|50.0 1155.0
4,583 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
5.0%
5535.2|5555.2 20.0|50.0 1000.0
3,970 บาท.
2564 มกราคม
18.4%
5516.2|5535.2 19.0|50.0 950.0
3,772 บาท.
2563 ธันวาคม
1.7%
5492.9|5516.2 23.3|50.0 1165.0
4,623 บาท.
2563 พฤษจิกายน
25.2%
5469.2|5492.9 23.7|50.0 1185.0
4,702 บาท.
2563 ตุลาคม
4.4%
5437.5|5469.2 31.7|50.0 1585.0
6,286 บาท.
2563 กันยายน
3.0%
5407.2|5437.5 30.3|50.0 1515.0
6,009 บาท.
2563 สิงหาคม
24.1%
5377.8|5407.2 29.4|50.0 1470.0
5,831 บาท.
2563 กรกฎาคม
23.8%
5355.5|5377.8 22.3|50.0 1115.0
4,425 บาท.
2563 มิถุนายน
13.6%
5326.2|5355.5 29.3|50.0 1465.0
5,811 บาท.
2563 พฤษภาคม
7.3%
5300.9|5326.2 25.3|50.0 1265.0
5,019 บาท.
2563 เมษายน
19.7%
5273.6|5300.9 27.3|50.0 1365.0
5,415 บาท.
2563 มีนาคม
4.6%
5251.7|5273.6 21.9|50.0 1095.0
4,346 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
1.9%
5230.8|5251.7 20.9|50.0 1045.0
4,148 บาท.
2563 มกราคม
0%
5206.2|5230.8 21.3|50.0 1065.0
4,227 บาท.
2562 ธันวาคม
27.5%
5184.9|5206.2 21.3|50.0 1065.0
4,227 บาท.
2562 พฤษจิกายน
25.8%
5155.5|5184.9 29.4|50.0 1470.0
5,831 บาท.
2562 ตุลาคม
27.3%
5133.7|5155.5 21.8|50.0 1090.0
4,326 บาท.
2562 กันยายน
3.3%
5103.7|5133.7 30.0|50.0 1500.0
5,949 บาท.
2562 สิงหาคม
1.7%
5075.0|5104.0 29.0|50.0 1450.0
5,751 บาท.
2562 กรกฎาคม
3.0%
5045.0|5075.0 30.0|50.0 1475.0
5,850 บาท.
2562 มิถุนายน
32.9%
5015.0|5045.0 30.0|50.0 1520.0
6,028 บาท.
2562 พฤษภาคม
35.9%
4969.5|5014.8 45.3|50.0 2265.0
8,978 บาท.
2562 เมษายน
24.1%
4941.0|4970.0 29.0|50.0 1450.0
5,751 บาท.
2562 มีนาคม
31.3%
4919.0|4941.0 22.0|50.0 1100.0
4,365 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
3.8%
4903.0|4919.0 15.0|50.0 755.0
2,999 บาท.
2562 มกราคม
22.6%
4888.0|4903.0 16.0|50.0 785.0
3,118 บาท.
2561 ธันวาคม
8.8%
4867.0|4888.0 20.0|50.0 1015.0
4,029 บาท.
2561 พฤษจิกายน
43.0%
4849.0|4867.0 19.0|50.0 925.0
3,673 บาท.
2561 ตุลาคม
17.2%
4816.0|4849.0 33.0|50.0 1625.0
6,444 บาท.
2561 กันยายน
12.3%
4790.0|4816.0 27.0|50.0 1345.0
5,336 บาท.
2561 สิงหาคม
31.5%
4766.0|4790.0 24.0|50.0 1180.0
4,682 บาท.
2561 กรกฎาคม
34.7%
4731.0|4766.0 35.0|50.0 1725.0
6,840 บาท.
2561 มิถุนายน
43.7%
4709.0|4731.0 23.0|50.0 1125.0
4,464 บาท.
2561 พฤษภาคม
59.2%
4669.0|4709.0 40.0|50.0 2000.0
7,929 บาท.
2561 เมษายน
44.7%
4653.0|4669.0 16.0|50.0 815.0
3,237 บาท.
2561 มีนาคม
2.4%
4623.0|4653.0 30.0|50.0 1475.0
5,850 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
25.3%
4594.0|4623.0 29.0|50.0 1440.0
5,712 บาท.
2561 มกราคม
19.5%
4573.0|4594.0 22.0|50.0 1075.0
4,267 บาท.
2560 ธันวาคม
39.4%
4556.0|4573.0 17.0|50.0 865.0
3,435 บาท.
2560 พฤษจิกายน
7.7%
4527.0|4556.0 29.0|50.0 1430.0
5,672 บาท.
2560 ตุลาคม
32.9%
4501.0|4527.0 26.0|50.0 1320.0
5,237 บาท.
2560 กันยายน
24.6%
4461.0|4501.0 39.0|50.0 1970.0
7,810 บาท.
2560 สิงหาคม
14.4%
4431.0|4461.0 30.0|50.0 1485.0
5,890 บาท.
2560 กรกฎาคม
4.3%
4397.0|4431.0 35.0|50.0 1735.0
6,880 บาท.
2560 มิถุนายน
12.2%
4364.0|4397.0 33.0|50.0 1660.0
6,583 บาท.
2560 พฤษภาคม
37.3%
4326.0|4364.0 38.0|50.0 1890.0
7,494 บาท.
2560 เมษายน
6.3%
4302.0|4326.0 24.0|50.0 1185.0
4,702 บาท.
2560 มีนาคม
9.5%
4277.0|4302.0 25.0|50.0 1265.0
5,019 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
5.4%
4254.0|4277.0 23.0|50.0 1145.0
4,544 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 4230.0|4254.0 24.0|50.0 1210.0
4,801 บาท.