กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารคณะวิทยาศาสตร์

182 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

44 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารคณะวิทยาศาสตร์

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
20.0%
1965.5|2009.0 43.5|1.0 43.5
182 บาท.
2565 มีนาคม
37.1%
1910.5|1965.5 55.0|1.0 55.0
228 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
22.3%
1876.8|1910.5 33.7|1.0 33.7
143 บาท.
2565 มกราคม
8.2%
1851.2|1876.8 25.6|1.0 25.6
111 บาท.
2564 ธันวาคม
42.4%
1823.1|1851.2 28.1|1.0 28.1
121 บาท.
2564 พฤษจิกายน
16.7%
1772.4|1823.1 50.7|1.0 50.7
211 บาท.
2564 ตุลาคม
32.9%
1730.6|1772.4 41.8|1.0 41.8
176 บาท.
2564 กันยายน
15.2%
1667.1|1730.6 63.5|1.0 63.5
261 บาท.
2564 สิงหาคม
32.8%
1591.8|1667.1 75.3|1.0 75.3
308 บาท.
2564 กรกฎาคม
1.0%
1542.0|1591.8 49.8|1.0 49.8
207 บาท.
2564 มิถุนายน
5.0%
1491.7|1542.0 50.3|1.0 50.3
209 บาท.
2564 พฤษภาคม
44.1%
1438.6|1491.7 53.1|1.0 53.1
220 บาท.
2564 เมษายน
23.0%
1410.0|1438.6 28.6|1.0 28.6
123 บาท.
2564 มีนาคม
26.2%
1372.1|1410.0 37.9|1.0 37.9
160 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
19.5%
1344.8|1372.1 27.3|1.0 27.3
118 บาท.
2564 มกราคม
22.8%
1323.3|1344.8 21.5|1.0 21.5
95 บาท.
2563 ธันวาคม
18.6%
1294.7|1323.3 28.6|1.0 28.6
123 บาท.
2563 พฤษจิกายน
34.7%
1259.0|1294.7 35.7|1.0 35.7
151 บาท.
2563 ตุลาคม
0.8%
1203.0|1259.0 56.0|1.0 56.0
232 บาท.
2563 กันยายน
17.1%
1147.5|1203.0 55.5|1.0 55.5
230 บาท.
2563 สิงหาคม
92.3%
1080.0|1147.5 67.5|1.0 67.5
277 บาท.
2563 กรกฎาคม
77.3%
172.0|1080.0 908.0|1.0 908.0
3,605 บาท.
2563 มิถุนายน
14.6%
96156.0|100172.0 4016.0|1.0 4016.0
15,912 บาท.
2563 พฤษภาคม
29.3%
92726.0|96156.0 3430.0|1.0 3430.0
13,591 บาท.
2563 เมษายน
23.9%
90303.0|92726.0 2423.0|1.0 2423.0
9,604 บาท.
2563 มีนาคม
15.4%
87120.0|90303.0 3183.0|1.0 3183.0
12,613 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
3.7%
84429.0|87120.0 2691.0|1.0 2691.0
10,665 บาท.
2563 มกราคม
0%
81302.0|84429.0 2795.0|1.0 2795.0
11,077 บาท.
2562 ธันวาคม
53.7%
78507.0|81302.0 2795.0|1.0 2795.0
11,077 บาท.
2562 พฤษจิกายน
17.9%
72463.0|78507.0 6044.0|1.0 6044.0
23,941 บาท.
2562 ตุลาคม
46.0%
67503.0|72463.0 4960.0|1.0 4960.0
19,649 บาท.
2562 กันยายน
6.4%
58317.0|67503.0 9186.0|1.0 9186.0
36,382 บาท.
2562 สิงหาคม
8.9%
48502.0|58317.0 9815.0|1.0 9815.0
38,873 บาท.
2562 กรกฎาคม
4.8%
39563.0|48502.0 8939.0|1.0 8939.0
35,404 บาท.
2562 มิถุนายน
6.2%
31056.0|39563.0 8507.0|1.0 8507.0
33,694 บาท.
2562 พฤษภาคม
4.8%
23076.0|31056.0 7980.0|1.0 7980.0
31,607 บาท.
2562 เมษายน
40.5%
15481.0|23076.0 7595.0|1.0 7595.0
30,083 บาท.
2562 มีนาคม
38.1%
10965.0|15481.0 4516.0|1.0 4516.0
17,891 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
1.4%
8170.0|10965.0 2795.0|1.0 2795.0
11,078 บาท.
2562 มกราคม
15.8%
5334.0|8170.0 2836.0|1.0 2836.0
11,237 บาท.
2561 ธันวาคม
42.1%
1967.0|5334.0 3367.0|1.0 3367.0
13,343 บาท.
2561 พฤษจิกายน
79.3%
0.0|1949.0 1949.0|1.0 1949.0
7,725 บาท.
2561 ตุลาคม
50.0%
1961.0|1979.0 19.0|500.0 9400.0
37,230 บาท.
2561 กันยายน
19.6%
1951.0|1961.0 9.0|500.0 4700.0
18,620 บาท.
2561 สิงหาคม
7.9%
1939.0|1951.0 12.0|500.0 5850.0
23,173 บาท.
2561 กรกฎาคม
32.3%
1927.0|1939.0 13.0|500.0 6350.0
25,153 บาท.
2561 มิถุนายน
33.3%
1918.0|1927.0 9.0|500.0 4300.0
17,036 บาท.
2561 พฤษภาคม
13.2%
1905.0|1918.0 13.0|500.0 6450.0
25,549 บาท.
2561 เมษายน
21.4%
1894.0|1905.0 11.0|500.0 5600.0
22,183 บาท.
2561 มีนาคม
20.0%
1885.0|1894.0 9.0|500.0 4400.0
17,432 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
17.3%
1874.0|1885.0 11.0|500.0 5500.0
21,787 บาท.
2561 มกราคม
5.2%
1865.0|1874.0 9.0|500.0 4550.0
18,026 บาท.
2560 ธันวาคม
31.9%
1856.0|1865.0 10.0|500.0 4800.0
19,016 บาท.
2560 พฤษจิกายน
5.0%
1841.0|1856.0 14.0|500.0 7050.0
27,925 บาท.
2560 ตุลาคม
9.5%
1828.0|1841.0 13.0|500.0 6700.0
26,539 บาท.
2560 กันยายน
4.7%
1813.0|1828.0 15.0|500.0 7400.0
29,311 บาท.
2560 สิงหาคม
23.4%
1799.0|1813.0 14.0|500.0 7050.0
27,925 บาท.
2560 กรกฎาคม
10.7%
1788.0|1799.0 11.0|500.0 5400.0
21,391 บาท.
2560 มิถุนายน
3.3%
1776.0|1788.0 12.0|500.0 6050.0
23,965 บาท.
2560 พฤษภาคม
17.9%
1765.0|1776.0 12.0|500.0 5850.0
23,173 บาท.
2560 เมษายน
11.1%
1755.0|1765.0 10.0|500.0 4800.0
19,016 บาท.
2560 มีนาคม
23.1%
1744.0|1755.0 11.0|500.0 5400.0
21,391 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
4.6%
1736.0|1744.0 8.0|500.0 4150.0
16,442 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 1727.0|1736.0 9.0|500.0 4350.0
17,234 บาท.