กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารเทคโนโลยีและชีวภาพ2

1,831 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

460 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารเทคโนโลยีและชีวภาพ2

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
20.6%
3135.8|3145.0 9.2|50.0 460.0
1,831 บาท.
2565 มีนาคม
44.6%
3124.2|3135.8 11.6|50.0 580.0
2,307 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
20.9%
3117.8|3124.2 6.4|50.0 320.0
1,277 บาท.
2565 มกราคม
28.2%
3109.7|3117.8 8.1|50.0 405.0
1,614 บาท.
2564 ธันวาคม
22.5%
3103.9|3109.7 5.8|50.0 290.0
1,158 บาท.
2564 พฤษจิกายน
5.0%
3096.4|3103.9 7.5|50.0 375.0
1,495 บาท.
2564 ตุลาคม
28.1%
3088.5|3096.4 7.9|50.0 395.0
1,574 บาท.
2564 กันยายน
65.3%
3077.5|3088.5 11.0|50.0 550.0
2,188 บาท.
2564 สิงหาคม
98.6%
3045.7|3077.5 31.8|50.0 1590.0
6,306 บาท.
2564 กรกฎาคม
40.0%
3045.3|3045.7 0.4|50.0 20.0
89 บาท.
2564 มิถุนายน
48.3%
3044.6|3045.3 0.7|50.0 35.0
149 บาท.
2564 พฤษภาคม
82.2%
3043.2|3044.6 1.4|50.0 70.0
287 บาท.
2564 เมษายน
0%
3035.1|3043.2 8.1|50.0 405.0
1,614 บาท.
2564 มีนาคม
0%
3027.0|3035.1 8.1|50.0 405.0
1,614 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
19.6%
3018.9|3027.0 8.1|50.0 405.0
1,614 บาท.
2564 มกราคม
4.4%
3012.4|3018.9 6.5|50.0 325.0
1,297 บาท.
2563 ธันวาคม
93.4%
3005.6|3012.4 6.8|50.0 340.0
1,356 บาท.
2563 พฤษจิกายน
92.3%
3005.2|3005.6 0.4|50.0 20.0
89 บาท.
2563 ตุลาคม
12.0%
2999.4|3005.2 5.8|50.0 290.0
1,158 บาท.
2563 กันยายน
39.1%
2992.8|2999.4 6.6|50.0 330.0
1,317 บาท.
2563 สิงหาคม
130.9%
2988.8|2992.8 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2563 กรกฎาคม
75.7%
2990.1|2988.8 -1.3|50.0 -65.0
247 บาท.
2563 มิถุนายน
17.6%
2995.3|2990.1 -5.2|50.0 -260.0
1,020 บาท.
2563 พฤษภาคม
49.6%
3001.6|2995.3 -6.3|50.0 -315.0
1,237 บาท.
2563 เมษายน
223.5%
3004.8|3001.6 -3.2|50.0 -160.0
624 บาท.
2563 มีนาคม
117.6%
3002.3|3004.8 2.5|50.0 125.0
505 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
181.7%
3002.8|3002.3 -0.5|50.0 -25.0
89 บาท.
2563 มกราคม
0%
3000.1|3002.8 0.5|50.0 25.0
109 บาท.
2562 ธันวาคม
87.9%
2999.6|3000.1 0.5|50.0 25.0
109 บาท.
2562 พฤษจิกายน
15.4%
2995.1|2999.6 4.5|50.0 225.0
901 บาท.
2562 ตุลาคม
17.2%
2991.3|2995.1 3.8|50.0 190.0
762 บาท.
2562 กันยายน
81.8%
2986.7|2991.3 4.6|50.0 230.0
921 บาท.
2562 สิงหาคม
56.5%
2986.0|2987.0 1.0|50.0 40.0
168 บาท.
2562 กรกฎาคม
26.5%
2984.0|2986.0 2.0|50.0 95.0
386 บาท.
2562 มิถุนายน
124.5%
2981.0|2984.0 3.0|50.0 130.0
525 บาท.
2562 พฤษภาคม
116.4%
2982.1|2981.4 -0.7|50.0 -35.0
129 บาท.
2562 เมษายน
26.2%
2978.0|2982.0 4.0|50.0 195.0
782 บาท.
2562 มีนาคม
13.0%
2973.0|2978.0 5.0|50.0 265.0
1,059 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
40.0%
2968.0|2973.0 5.0|50.0 230.0
921 บาท.
2562 มกราคม
55.1%
2961.0|2968.0 8.0|50.0 385.0
1,534 บาท.
2561 ธันวาคม
45.8%
2943.0|2961.0 17.0|50.0 860.0
3,415 บาท.
2561 พฤษจิกายน
24.3%
2934.0|2943.0 9.0|50.0 465.0
1,851 บาท.
2561 ตุลาคม
58.3%
2922.0|2934.0 12.0|50.0 615.0
2,445 บาท.
2561 กันยายน
73.0%
2917.0|2922.0 5.0|50.0 255.0
1,020 บาท.
2561 สิงหาคม
0.5%
2898.0|2917.0 19.0|50.0 950.0
3,772 บาท.
2561 กรกฎาคม
36.5%
2879.0|2898.0 19.0|50.0 955.0
3,791 บาท.
2561 มิถุนายน
56.2%
2867.0|2879.0 12.0|50.0 605.0
2,406 บาท.
2561 พฤษภาคม
45.4%
2839.0|2867.0 28.0|50.0 1385.0
5,494 บาท.
2561 เมษายน
34.3%
2824.0|2839.0 15.0|50.0 755.0
2,999 บาท.
2561 มีนาคม
13.5%
2801.0|2824.0 23.0|50.0 1150.0
4,563 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
19.5%
2774.0|2801.0 27.0|50.0 1330.0
5,276 บาท.
2561 มกราคม
10.8%
2753.0|2774.0 21.0|50.0 1070.0
4,247 บาท.
2560 ธันวาคม
37.8%
2729.0|2753.0 24.0|50.0 1200.0
4,761 บาท.
2560 พฤษจิกายน
9.6%
2690.0|2729.0 39.0|50.0 1930.0
7,652 บาท.
2560 ตุลาคม
0%
2655.0|2690.0 35.0|50.0 1745.0
6,919 บาท.
2560 กันยายน
14.9%
2620.0|2655.0 35.0|50.0 1745.0
6,919 บาท.
2560 สิงหาคม
3.9%
2591.0|2620.0 30.0|50.0 1485.0
5,890 บาท.
2560 กรกฎาคม
3.9%
2560.0|2591.0 31.0|50.0 1545.0
6,127 บาท.
2560 มิถุนายน
12.1%
2530.0|2560.0 30.0|50.0 1485.0
5,890 บาท.
2560 พฤษภาคม
31.0%
2496.0|2530.0 34.0|50.0 1690.0
6,702 บาท.
2560 เมษายน
8.3%
2473.0|2496.0 23.0|50.0 1165.0
4,623 บาท.
2560 มีนาคม
22.4%
2448.0|2473.0 25.0|50.0 1270.0
5,039 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
15.1%
2428.0|2448.0 20.0|50.0 985.0
3,910 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 2405.0|2428.0 23.0|50.0 1160.0
4,603 บาท.