กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

ศูนย์บริการสุขภาพ

267 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

65 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า ศูนย์บริการสุขภาพ

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
11.7%
7010.1|7018.2 8.1|20.0 65.0
267 บาท.
2565 มีนาคม
79.7%
7000.9|7010.1 9.2|20.0 74.0
303 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
6.5%
6999.3|7000.9 1.6|20.0 13.0
62 บาท.
2565 มกราคม
34.4%
6997.8|6999.3 1.5|20.0 12.0
58 บาท.
2564 ธันวาคม
75.3%
6997.0|6997.8 0.8|20.0 7.0
38 บาท.
2564 พฤษจิกายน
68.3%
6992.6|6997.0 4.4|20.0 36.0
153 บาท.
2564 ตุลาคม
9.1%
6977.7|6992.6 14.9|20.0 119.0
481 บาท.
2564 กันยายน
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
6964.2|6977.7 13.5|20.0 108.0
438 บาท.
2564 สิงหาคม
ไม่มีข้อมูล
6964.7|6964.7 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2564 กรกฎาคม
6.3%
6936.0|6964.7 28.7|20.0 205.0
822 บาท.
2564 มิถุนายน
28.1%
6906.4|6936.0 29.6|20.0 192.0
770 บาท.
2564 พฤษภาคม
20.8%
6872.9|6906.4 33.5|20.0 268.0
1,071 บาท.
2564 เมษายน
4.0%
6846.4|6872.9 26.5|20.0 211.8
849 บาท.
2564 มีนาคม
64.9%
6821.0|6846.4 25.4|20.0 203.2
815 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
44.6%
6812.3|6821.0 8.7|20.0 69.6
286 บาท.
2564 มกราคม
1.0%
6807.6|6812.3 4.7|20.0 37.4
158 บาท.
2563 ธันวาคม
57.3%
6803.0|6807.6 4.6|20.0 37.0
157 บาท.
2563 พฤษจิกายน
19.2%
6791.8|6803.0 11.2|20.0 90.0
366 บาท.
2563 ตุลาคม
52.5%
6777.8|6791.8 14.0|20.0 112.0
454 บาท.
2563 กันยายน
1.8%
6747.9|6777.8 29.9|20.0 238.8
956 บาท.
2563 สิงหาคม
27.8%
6717.5|6747.9 30.4|20.0 243.2
973 บาท.
2563 กรกฎาคม
38.2%
6675.2|6717.5 42.3|20.0 338.0
1,348 บาท.
2563 มิถุนายน
21.1%
6649.2|6675.2 26.0|20.0 208.0
834 บาท.
2563 พฤษภาคม
3.1%
6628.6|6649.2 20.6|20.0 163.6
658 บาท.
2563 เมษายน
36.3%
6608.8|6628.6 19.8|20.0 158.4
637 บาท.
2563 มีนาคม
34.5%
6596.4|6608.8 12.4|20.0 100.0
406 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
58.8%
6577.1|6596.4 19.3|20.0 154.0
620 บาท.
2563 มกราคม
0%
6570.1|6577.1 7.7|20.0 62.0
256 บาท.
2562 ธันวาคม
53.4%
6562.4|6570.1 7.7|20.0 62.0
256 บาท.
2562 พฤษจิกายน
28.4%
6545.4|6562.4 17.0|20.0 136.0
549 บาท.
2562 ตุลาคม
57.0%
6521.6|6545.4 23.8|20.0 191.0
766 บาท.
2562 กันยายน
10.0%
6465.6|6521.6 56.0|20.0 448.0
1,784 บาท.
2562 สิงหาคม
6.7%
6415.0|6466.0 50.0|20.0 403.0
1,606 บาท.
2562 กรกฎาคม
16.5%
6368.0|6415.0 47.0|20.0 376.0
1,499 บาท.
2562 มิถุนายน
22.1%
6312.0|6368.0 56.0|20.0 451.0
1,796 บาท.
2562 พฤษภาคม
22.3%
6239.4|6311.9 72.5|20.0 580.0
2,307 บาท.
2562 เมษายน
60.5%
6183.0|6239.0 56.0|20.0 450.0
1,792 บาท.
2562 มีนาคม
28.6%
6161.0|6183.0 22.0|20.0 176.0
707 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
30.9%
6151.0|6161.0 10.0|20.0 125.0
505 บาท.
2562 มกราคม
52.0%
6142.0|6151.0 9.0|20.0 182.0
731 บาท.
2561 ธันวาคม
39.5%
6131.0|6142.0 11.0|20.0 86.0
351 บาท.
2561 พฤษจิกายน
54.0%
6113.0|6131.0 18.0|20.0 144.0
580 บาท.
2561 ตุลาคม
3.1%
6073.0|6113.0 40.0|20.0 316.0
1,261 บาท.
2561 กันยายน
25.0%
6033.0|6073.0 41.0|20.0 326.0
1,301 บาท.
2561 สิงหาคม
29.1%
6002.0|6033.0 31.0|20.0 244.0
976 บาท.
2561 กรกฎาคม
6.0%
5959.0|6002.0 43.0|20.0 345.0
1,376 บาท.
2561 มิถุนายน
27.4%
5919.0|5959.0 41.0|20.0 324.0
1,293 บาท.
2561 พฤษภาคม
69.4%
5863.0|5919.0 56.0|20.0 447.0
1,780 บาท.
2561 เมษายน
49.3%
5846.0|5863.0 17.0|20.0 135.0
545 บาท.
2561 มีนาคม
46.8%
5812.0|5846.0 34.0|20.0 269.0
1,075 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
2.8%
5795.0|5812.0 18.0|20.0 142.0
572 บาท.
2561 มกราคม
40.2%
5777.0|5795.0 17.0|20.0 138.0
556 บาท.
2560 ธันวาคม
51.6%
5758.0|5777.0 19.0|20.0 232.0
929 บาท.
2560 พฤษจิกายน
21.6%
5718.0|5758.0 40.0|20.0 482.0
1,918 บาท.
2560 ตุลาคม
19.0%
5671.0|5718.0 47.0|20.0 377.0
1,503 บาท.
2560 กันยายน
3.9%
5613.0|5671.0 58.0|20.0 466.0
1,855 บาท.
2560 สิงหาคม
5.5%
5552.0|5613.0 61.0|20.0 485.0
1,930 บาท.
2560 กรกฎาคม
21.8%
5495.0|5552.0 57.0|20.0 458.0
1,823 บาท.
2560 มิถุนายน
2.4%
5421.0|5495.0 73.0|20.0 586.0
2,330 บาท.
2560 พฤษภาคม
40.4%
5350.0|5421.0 72.0|20.0 572.0
2,275 บาท.
2560 เมษายน
6.0%
5307.0|5350.0 43.0|20.0 340.0
1,356 บาท.
2560 มีนาคม
31.8%
5262.0|5307.0 45.0|20.0 362.0
1,443 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
14.4%
5232.0|5262.0 31.0|20.0 246.0
984 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 5205.0|5232.0 26.0|20.0 210.0
842 บาท.