กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

พุทธสถาน

196 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

47 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า พุทธสถาน

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
20.8%
6270.0|6317.0 47.0|1.0 47.0
196 บาท.
2565 มีนาคม
17.6%
6210.0|6270.0 60.0|1.0 60.0
248 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
7.7%
6161.0|6210.0 49.0|1.0 49.0
204 บาท.
2565 มกราคม
14.4%
6116.0|6161.0 45.0|1.0 45.0
188 บาท.
2564 ธันวาคม
15.3%
6063.0|6116.0 53.0|1.0 53.0
220 บาท.
2564 พฤษจิกายน
19.8%
6000.0|6063.0 63.0|1.0 63.0
260 บาท.
2564 ตุลาคม
16.0%
5950.0|6000.0 50.0|1.0 50.0
208 บาท.
2564 กันยายน
20.8%
5890.0|5950.0 60.0|1.0 60.0
248 บาท.
2564 สิงหาคม
22.0%
5843.0|5890.0 47.0|1.0 47.0
196 บาท.
2564 กรกฎาคม
3.1%
5782.0|5843.0 61.0|1.0 61.0
252 บาท.
2564 มิถุนายน
14.4%
5719.0|5782.0 63.0|1.0 63.0
260 บาท.
2564 พฤษภาคม
22.2%
5645.0|5719.0 74.0|1.0 74.0
303 บาท.
2564 เมษายน
6.3%
5588.0|5645.0 57.0|1.0 57.0
236 บาท.
2564 มีนาคม
15.7%
5527.0|5588.0 61.0|1.0 61.0
252 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
14.9%
5476.0|5527.0 51.0|1.0 51.0
212 บาท.
2564 มกราคม
16.5%
5433.0|5476.0 43.0|1.0 43.0
180 บาท.
2563 ธันวาคม
6.8%
5381.0|5433.0 52.0|1.0 52.0
216 บาท.
2563 พฤษจิกายน
13.4%
5325.0|5381.0 56.0|1.0 56.0
232 บาท.
2563 ตุลาคม
2.9%
5260.0|5325.0 65.0|1.0 65.0
267 บาท.
2563 กันยายน
7.9%
5193.0|5260.0 67.0|1.0 67.0
275 บาท.
2563 สิงหาคม
4.3%
5120.0|5193.0 73.0|1.0 73.0
299 บาท.
2563 กรกฎาคม
0.3%
5043.6|5120.0 76.4|1.0 76.4
313 บาท.
2563 มิถุนายน
24.8%
4967.0|5043.6 76.6|1.0 76.6
313 บาท.
2563 พฤษภาคม
1.7%
4910.0|4967.0 57.0|1.0 57.0
236 บาท.
2563 เมษายน
26.4%
4852.0|4910.0 58.0|1.0 58.0
240 บาท.
2563 มีนาคม
2.3%
4810.0|4852.0 42.0|1.0 42.0
176 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
6.8%
4769.0|4810.0 41.0|1.0 41.0
172 บาท.
2563 มกราคม
0%
4717.0|4769.0 38.0|1.0 38.0
161 บาท.
2562 ธันวาคม
11.0%
4679.0|4717.0 38.0|1.0 38.0
161 บาท.
2562 พฤษจิกายน
13.3%
4636.0|4679.0 43.0|1.0 43.0
180 บาท.
2562 ตุลาคม
5.7%
4586.0|4636.0 50.0|1.0 50.0
208 บาท.
2562 กันยายน
5.7%
4539.0|4586.0 47.0|1.0 47.0
196 บาท.
2562 สิงหาคม
18.4%
4489.0|4539.0 50.0|1.0 50.0
208 บาท.
2562 กรกฎาคม
10.6%
4427.0|4489.0 62.0|1.0 62.0
255 บาท.
2562 มิถุนายน
7.9%
4372.0|4427.0 55.0|1.0 55.0
228 บาท.
2562 พฤษภาคม
0.2%
4312.0|4372.0 60.0|1.0 60.0
248 บาท.
2562 เมษายน
35.5%
4252.0|4312.0 60.0|1.0 60.0
248 บาท.
2562 มีนาคม
4.4%
4214.0|4252.0 38.0|1.0 38.0
160 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
2.5%
4178.0|4214.0 36.0|1.0 36.0
153 บาท.
2562 มกราคม
23.0%
4141.0|4178.0 37.0|1.0 37.0
157 บาท.
2561 ธันวาคม
34.8%
4092.0|4141.0 49.0|1.0 49.0
204 บาท.
2561 พฤษจิกายน
49.4%
4061.0|4092.0 31.0|1.0 31.0
133 บาท.
2561 ตุลาคม
10.3%
3997.0|4061.0 64.0|1.0 64.0
263 บาท.
2561 กันยายน
6.8%
3940.0|3997.0 57.0|1.0 57.0
236 บาท.
2561 สิงหาคม
17.6%
3887.0|3940.0 53.0|1.0 53.0
220 บาท.
2561 กรกฎาคม
34.1%
3822.0|3887.0 65.0|1.0 65.0
267 บาท.
2561 มิถุนายน
34.1%
3780.0|3822.0 42.0|1.0 42.0
176 บาท.
2561 พฤษภาคม
42.7%
3715.0|3780.0 65.0|1.0 65.0
267 บาท.
2561 เมษายน
32.9%
3679.0|3715.0 36.0|1.0 36.0
153 บาท.
2561 มีนาคม
3.5%
3624.0|3679.0 55.0|1.0 55.0
228 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
5.2%
3571.0|3624.0 53.0|1.0 53.0
220 บาท.
2561 มกราคม
19.4%
3515.0|3571.0 56.0|1.0 56.0
232 บาท.
2560 ธันวาคม
22.4%
3470.0|3515.0 45.0|1.0 45.0
187 บาท.
2560 พฤษจิกายน
10.4%
3412.0|3470.0 58.0|1.0 58.0
241 บาท.
2560 ตุลาคม
1.9%
3360.0|3412.0 52.0|1.0 52.0
216 บาท.
2560 กันยายน
13.1%
3309.0|3360.0 51.0|1.0 51.0
212 บาท.
2560 สิงหาคม
8.2%
3250.0|3309.0 59.0|1.0 59.0
244 บาท.
2560 กรกฎาคม
12.5%
3196.0|3250.0 54.0|1.0 54.0
224 บาท.
2560 มิถุนายน
12.5%
3149.0|3196.0 47.0|1.0 47.0
196 บาท.
2560 พฤษภาคม
21.4%
3095.0|3149.0 54.0|1.0 54.0
224 บาท.
2560 เมษายน
24.1%
3053.0|3095.0 42.0|1.0 42.0
176 บาท.
2560 มีนาคม
4.9%
2997.0|3053.0 56.0|1.0 56.0
232 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
9.8%
2938.0|2997.0 59.0|1.0 59.0
244 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 2885.0|2938.0 53.0|1.0 53.0
220 บาท.