กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

ว.การแพทย์พื้นบ้าน

802 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

200 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า ว.การแพทย์พื้นบ้าน

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
54.2%
11325.0|11330.0 5.0|40.0 200.0
802 บาท.
2565 มีนาคม
72.3%
11314.0|11325.0 11.0|40.0 440.0
1,752 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
0%
11311.0|11314.0 3.0|40.0 120.0
485 บาท.
2565 มกราคม
32.6%
11308.0|11311.0 3.0|40.0 120.0
485 บาท.
2564 ธันวาคม
91.4%
11306.0|11308.0 2.0|40.0 80.0
327 บาท.
2564 พฤษจิกายน
87.3%
11282.0|11306.0 24.0|40.0 960.0
3,811 บาท.
2564 ตุลาคม
72.3%
11279.0|11282.0 3.0|40.0 120.0
485 บาท.
2564 กันยายน
63.2%
11268.0|11279.0 11.0|40.0 440.0
1,752 บาท.
2564 สิงหาคม
92.1%
11238.0|11268.0 30.0|40.0 1200.0
4,761 บาท.
2564 กรกฎาคม
14.5%
11235.7|11238.0 2.3|40.0 92.0
374 บาท.
2564 มิถุนายน
25.3%
11233.0|11235.7 2.7|40.0 108.0
438 บาท.
2564 พฤษภาคม
85.3%
11231.0|11233.0 2.0|40.0 80.0
327 บาท.
2564 เมษายน
41.6%
11217.0|11231.0 14.0|40.0 560.0
2,227 บาท.
2564 มีนาคม
62.3%
11193.0|11217.0 24.0|40.0 960.0
3,811 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
33.1%
11184.0|11193.0 9.0|40.0 360.0
1,435 บาท.
2564 มกราคม
62.3%
11178.0|11184.0 6.0|40.0 240.0
960 บาท.
2563 ธันวาคม
51.4%
11162.0|11178.0 16.0|40.0 640.0
2,544 บาท.
2563 พฤษจิกายน
31.2%
11129.0|11162.0 33.0|40.0 1320.0
5,237 บาท.
2563 ตุลาคม
16.6%
11081.0|11129.0 48.0|40.0 1920.0
7,612 บาท.
2563 กันยายน
30.0%
11041.0|11081.0 40.0|40.0 1600.0
6,345 บาท.
2563 สิงหาคม
67.7%
11013.0|11041.0 28.0|40.0 1120.0
4,445 บาท.
2563 กรกฎาคม
35.6%
11004.0|11013.0 9.0|40.0 360.0
1,435 บาท.
2563 มิถุนายน
49.8%
10990.0|11004.0 14.0|40.0 560.0
2,227 บาท.
2563 พฤษภาคม
0%
10983.0|10990.0 7.0|40.0 280.0
1,119 บาท.
2563 เมษายน
71.8%
10976.0|10983.0 7.0|40.0 280.0
1,119 บาท.
2563 มีนาคม
31.9%
10951.0|10976.0 25.0|40.0 1000.0
3,970 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
17.6%
10934.0|10951.0 17.0|40.0 680.0
2,703 บาท.
2563 มกราคม
0%
10917.0|10934.0 14.0|40.0 560.0
2,227 บาท.
2562 ธันวาคม
66.6%
10903.0|10917.0 14.0|40.0 560.0
2,227 บาท.
2562 พฤษจิกายน
6.7%
10861.0|10903.0 42.0|40.0 1680.0
6,662 บาท.
2562 ตุลาคม
33.8%
10816.0|10861.0 45.0|40.0 1800.0
7,137 บาท.
2562 กันยายน
17.6%
10748.0|10816.0 68.0|40.0 2720.0
10,780 บาท.
2562 สิงหาคม
37.5%
10692.0|10748.0 56.0|40.0 2240.0
8,879 บาท.
2562 กรกฎาคม
25.5%
10657.0|10692.0 35.0|40.0 1400.0
5,553 บาท.
2562 มิถุนายน
35.6%
10610.0|10657.0 47.0|40.0 1880.0
7,454 บาท.
2562 พฤษภาคม
14.1%
10537.0|10610.0 73.0|40.0 2920.0
11,572 บาท.
2562 เมษายน
57.6%
10452.0|10537.0 85.0|40.0 3400.0
13,472 บาท.
2562 มีนาคม
22.2%
10416.0|10452.0 36.0|40.0 1440.0
5,712 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
14.3%
10388.0|10416.0 28.0|40.0 1120.0
4,445 บาท.
2562 มกราคม
20.8%
10364.0|10388.0 24.0|40.0 960.0
3,811 บาท.
2561 ธันวาคม
52.4%
10345.0|10364.0 19.0|40.0 760.0
3,019 บาท.
2561 พฤษจิกายน
72.2%
10305.0|10345.0 40.0|40.0 1600.0
6,345 บาท.
2561 ตุลาคม
1.4%
10161.0|10305.0 144.0|40.0 5760.0
22,817 บาท.
2561 กันยายน
2.8%
10019.0|10161.0 142.0|40.0 5680.0
22,500 บาท.
2561 สิงหาคม
9.2%
9881.0|10019.0 138.0|40.0 5520.0
21,867 บาท.
2561 กรกฎาคม
27.0%
9729.0|9881.0 152.0|40.0 6080.0
24,084 บาท.
2561 มิถุนายน
47.1%
9618.0|9729.0 111.0|40.0 4440.0
17,590 บาท.
2561 พฤษภาคม
48.6%
9408.0|9618.0 210.0|40.0 8400.0
33,270 บาท.
2561 เมษายน
38.6%
9300.0|9408.0 108.0|40.0 4320.0
17,115 บาท.
2561 มีนาคม
30.1%
9124.0|9300.0 176.0|40.0 7040.0
27,885 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
38.2%
9001.0|9124.0 123.0|40.0 4920.0
19,491 บาท.
2561 มกราคม
6.2%
8925.0|9001.0 76.0|40.0 3040.0
12,047 บาท.
2560 ธันวาคม
41.7%
8844.0|8925.0 81.0|40.0 3240.0
12,839 บาท.
2560 พฤษจิกายน
0.7%
8705.0|8844.0 139.0|40.0 5560.0
22,025 บาท.
2560 ตุลาคม
15.8%
8567.0|8705.0 138.0|40.0 5520.0
21,867 บาท.
2560 กันยายน
20.8%
8403.0|8567.0 164.0|40.0 6560.0
25,985 บาท.
2560 สิงหาคม
27.5%
8196.0|8403.0 207.0|40.0 8280.0
32,795 บาท.
2560 กรกฎาคม
29.2%
8046.0|8196.0 150.0|40.0 6000.0
23,767 บาท.
2560 มิถุนายน
11.7%
7834.0|8046.0 212.0|40.0 8480.0
33,587 บาท.
2560 พฤษภาคม
37.7%
7594.0|7834.0 240.0|40.0 9600.0
38,022 บาท.
2560 เมษายน
0.8%
7444.0|7594.0 150.0|40.0 5984.0
23,704 บาท.
2560 มีนาคม
42.7%
7296.0|7444.0 148.0|40.0 5936.0
23,514 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
12.4%
7211.0|7296.0 85.0|40.0 3400.0
13,472 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 7114.0|7211.0 97.0|40.0 3880.0
15,373 บาท.