กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

หอนิทรรศการ

695 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

173 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า หอนิทรรศการ

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
24.5%
37441.0|37614.0 173.0|1.0 173.0
695 บาท.
2565 มีนาคม
26.7%
37211.0|37441.0 230.0|1.0 230.0
921 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
59.4%
37043.0|37211.0 168.0|1.0 168.0
675 บาท.
2565 มกราคม
63.6%
36626.0|37043.0 417.0|1.0 417.0
1,661 บาท.
2564 ธันวาคม
45.9%
36476.0|36626.0 150.0|1.0 150.0
604 บาท.
2564 พฤษจิกายน
53.0%
36396.0|36476.0 80.0|1.0 80.0
327 บาท.
2564 ตุลาคม
43.3%
36223.0|36396.0 173.0|1.0 173.0
695 บาท.
2564 กันยายน
68.8%
35916.0|36223.0 307.0|1.0 307.0
1,226 บาท.
2564 สิงหาคม
50.6%
35822.0|35916.0 94.0|1.0 94.0
382 บาท.
2564 กรกฎาคม
2.0%
35629.0|35822.0 193.0|1.0 193.0
774 บาท.
2564 มิถุนายน
3.4%
35432.0|35629.0 197.0|1.0 197.0
790 บาท.
2564 พฤษภาคม
20.8%
35228.0|35432.0 204.0|1.0 204.0
818 บาท.
2564 เมษายน
51.0%
35067.0|35228.0 161.0|1.0 161.0
648 บาท.
2564 มีนาคม
61.5%
34736.0|35067.0 331.0|1.0 331.0
1,321 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
3.7%
34610.0|34736.0 126.0|1.0 126.0
509 บาท.
2564 มกราคม
66.5%
34479.0|34610.0 131.0|1.0 131.0
529 บาท.
2563 ธันวาคม
39.4%
34083.0|34479.0 396.0|1.0 396.0
1,578 บาท.
2563 พฤษจิกายน
41.4%
33844.0|34083.0 239.0|1.0 239.0
956 บาท.
2563 ตุลาคม
28.3%
33705.0|33844.0 139.0|1.0 139.0
560 บาท.
2563 กันยายน
40.1%
33510.0|33705.0 195.0|1.0 195.0
782 บาท.
2563 สิงหาคม
41.3%
33183.0|33510.0 327.0|1.0 327.0
1,305 บาท.
2563 กรกฎาคม
23.3%
32992.0|33183.0 191.0|1.0 191.0
766 บาท.
2563 มิถุนายน
3.4%
32846.0|32992.0 146.0|1.0 146.0
588 บาท.
2563 พฤษภาคม
6.5%
32705.0|32846.0 141.0|1.0 141.0
568 บาท.
2563 เมษายน
7.8%
32554.0|32705.0 151.0|1.0 151.0
608 บาท.
2563 มีนาคม
17.8%
32390.0|32554.0 164.0|1.0 164.0
659 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
32.1%
32190.0|32390.0 200.0|1.0 200.0
802 บาท.
2563 มกราคม
0%
31956.0|32190.0 135.0|1.0 135.0
545 บาท.
2562 ธันวาคม
67.3%
31821.0|31956.0 135.0|1.0 135.0
545 บาท.
2562 พฤษจิกายน
14.5%
31403.0|31821.0 418.0|1.0 418.0
1,665 บาท.
2562 ตุลาคม
65.4%
31046.0|31403.0 357.0|1.0 357.0
1,424 บาท.
2562 กันยายน
40.0%
30924.0|31046.0 122.0|1.0 122.0
493 บาท.
2562 สิงหาคม
50.5%
30719.0|30924.0 205.0|1.0 205.0
822 บาท.
2562 กรกฎาคม
71.8%
30302.0|30719.0 417.0|1.0 417.0
1,661 บาท.
2562 มิถุนายน
19.2%
30186.0|30302.0 116.0|1.0 116.0
469 บาท.
2562 พฤษภาคม
4.2%
30042.0|30186.0 144.0|1.0 144.0
580 บาท.
2562 เมษายน
14.2%
29904.0|30042.0 138.0|1.0 138.0
556 บาท.
2562 มีนาคม
27.2%
29786.0|29904.0 118.0|1.0 118.0
477 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
8.4%
29623.0|29786.0 163.0|1.0 163.0
655 บาท.
2562 มกราคม
8.6%
29445.0|29623.0 178.0|1.0 178.0
715 บาท.
2561 ธันวาคม
32.0%
29250.0|29445.0 195.0|1.0 195.0
782 บาท.
2561 พฤษจิกายน
7.0%
28962.0|29250.0 288.0|1.0 288.0
1,150 บาท.
2561 ตุลาคม
37.4%
28652.0|28962.0 310.0|1.0 310.0
1,237 บาท.
2561 กันยายน
36.9%
28459.0|28652.0 193.0|1.0 193.0
774 บาท.
2561 สิงหาคม
0%
28152.0|28459.0 307.0|1.0 307.0
1,226 บาท.
2561 กรกฎาคม
34.6%
27845.0|28152.0 307.0|1.0 307.0
1,226 บาท.
2561 มิถุนายน
66.5%
27374.0|27845.0 471.0|1.0 471.0
1,875 บาท.
2561 พฤษภาคม
20.5%
27218.0|27374.0 156.0|1.0 156.0
628 บาท.
2561 เมษายน
3.9%
27021.0|27218.0 197.0|1.0 197.0
790 บาท.
2561 มีนาคม
30.9%
26816.0|27021.0 205.0|1.0 205.0
822 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
18.8%
26675.0|26816.0 141.0|1.0 141.0
568 บาท.
2561 มกราคม
41.3%
26561.0|26675.0 114.0|1.0 114.0
461 บาท.
2560 ธันวาคม
7.9%
26365.0|26561.0 196.0|1.0 196.0
786 บาท.
2560 พฤษจิกายน
40.3%
26152.0|26365.0 213.0|1.0 213.0
853 บาท.
2560 ตุลาคม
67.9%
26026.0|26152.0 126.0|1.0 126.0
509 บาท.
2560 กันยายน
71.4%
25628.0|26026.0 398.0|1.0 398.0
1,586 บาท.
2560 สิงหาคม
62.8%
25516.0|25628.0 112.0|1.0 112.0
453 บาท.
2560 กรกฎาคม
31.9%
25211.0|25516.0 305.0|1.0 305.0
1,218 บาท.
2560 มิถุนายน
60.0%
24762.0|25211.0 449.0|1.0 449.0
1,788 บาท.
2560 พฤษภาคม
29.1%
24584.0|24762.0 178.0|1.0 178.0
715 บาท.
2560 เมษายน
37.3%
24332.0|24584.0 252.0|1.0 252.0
1,008 บาท.
2560 มีนาคม
26.4%
24175.0|24332.0 157.0|1.0 157.0
632 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
5.7%
24060.0|24175.0 115.0|1.0 115.0
465 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 23938.0|24060.0 122.0|1.0 122.0
493 บาท.