กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารเทคโนโลยีและชีวภาพ1

14,482 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

3,655 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารเทคโนโลยีและชีวภาพ1

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
21.6%
9953.4|10026.5 73.1|50.0 3655.0
14,482 บาท.
2565 มีนาคม
33.3%
9860.1|9953.4 93.3|50.0 4665.0
18,481 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
14.0%
9797.9|9860.1 62.2|50.0 3110.0
12,324 บาท.
2565 มกราคม
30.5%
9744.4|9797.9 53.5|50.0 2675.0
10,602 บาท.
2564 ธันวาคม
27.1%
9667.4|9744.4 77.0|50.0 3850.0
15,254 บาท.
2564 พฤษจิกายน
25.7%
9561.7|9667.4 105.7|50.0 5285.0
20,936 บาท.
2564 ตุลาคม
33.9%
9483.2|9561.7 78.5|50.0 3925.0
15,551 บาท.
2564 กันยายน
6.1%
9364.4|9483.2 118.8|50.0 5940.0
23,530 บาท.
2564 สิงหาคม
35.2%
9237.9|9364.4 126.5|50.0 6325.0
25,054 บาท.
2564 กรกฎาคม
7.6%
9156.0|9237.9 81.9|50.0 4095.0
16,224 บาท.
2564 มิถุนายน
9.6%
9067.4|9156.0 88.6|50.0 4430.0
17,551 บาท.
2564 พฤษภาคม
19.2%
8969.4|9067.4 98.0|50.0 4900.0
19,412 บาท.
2564 เมษายน
38.9%
8890.2|8969.4 79.2|50.0 3960.0
15,690 บาท.
2564 มีนาคม
26.8%
8760.6|8890.2 129.6|50.0 6480.0
25,668 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
23.7%
8665.7|8760.6 94.9|50.0 4745.0
18,798 บาท.
2564 มกราคม
21.6%
8593.3|8665.7 72.4|50.0 3620.0
14,344 บาท.
2563 ธันวาคม
9.3%
8500.9|8593.3 92.4|50.0 4620.0
18,303 บาท.
2563 พฤษจิกายน
2.2%
8399.0|8500.9 101.9|50.0 5095.0
20,184 บาท.
2563 ตุลาคม
3.9%
8294.8|8399.0 104.2|50.0 5210.0
20,639 บาท.
2563 กันยายน
0.8%
8186.4|8294.8 108.4|50.0 5420.0
21,471 บาท.
2563 สิงหาคม
0.6%
8078.9|8186.4 107.5|50.0 5375.0
21,293 บาท.
2563 กรกฎาคม
24.1%
7970.8|8078.9 108.1|50.0 5405.0
21,411 บาท.
2563 มิถุนายน
18.8%
7828.3|7970.8 142.5|50.0 7125.0
28,222 บาท.
2563 พฤษภาคม
39.3%
7712.6|7828.3 115.7|50.0 5785.0
22,916 บาท.
2563 เมษายน
32.0%
7642.4|7712.6 70.2|50.0 3510.0
13,908 บาท.
2563 มีนาคม
4.3%
7539.1|7642.4 103.3|50.0 5165.0
20,461 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
29.8%
7431.2|7539.1 107.9|50.0 5395.0
21,372 บาท.
2563 มกราคม
0%
7329.0|7431.2 75.7|50.0 3785.0
14,997 บาท.
2562 ธันวาคม
33.9%
7253.3|7329.0 75.7|50.0 3785.0
14,997 บาท.
2562 พฤษจิกายน
3.0%
7138.8|7253.3 114.5|50.0 5725.0
22,678 บาท.
2562 ตุลาคม
12.4%
7027.7|7138.8 111.1|50.0 5555.0
22,005 บาท.
2562 กันยายน
12.4%
6900.9|7027.7 126.8|50.0 6340.0
25,114 บาท.
2562 สิงหาคม
1.1%
6790.0|6901.0 111.0|50.0 5555.0
22,005 บาท.
2562 กรกฎาคม
3.2%
6680.0|6790.0 110.0|50.0 5495.0
21,768 บาท.
2562 มิถุนายน
6.3%
6566.0|6680.0 114.0|50.0 5675.0
22,480 บาท.
2562 พฤษภาคม
6.7%
6460.0|6566.4 106.4|50.0 5320.0
21,075 บาท.
2562 เมษายน
19.5%
6346.0|6460.0 114.0|50.0 5700.0
22,579 บาท.
2562 มีนาคม
11.3%
6254.0|6346.0 92.0|50.0 4590.0
18,184 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
6.6%
6173.0|6254.0 81.0|50.0 4070.0
16,125 บาท.
2562 มกราคม
19.6%
6097.0|6173.0 76.0|50.0 3800.0
15,056 บาท.
2561 ธันวาคม
14.5%
6002.0|6097.0 95.0|50.0 4725.0
18,719 บาท.
2561 พฤษจิกายน
35.2%
5922.0|6002.0 81.0|50.0 4040.0
16,007 บาท.
2561 ตุลาคม
17.3%
5797.0|5922.0 125.0|50.0 6240.0
24,717 บาท.
2561 กันยายน
8.3%
5694.0|5797.0 103.0|50.0 5160.0
20,441 บาท.
2561 สิงหาคม
20.7%
5581.0|5694.0 113.0|50.0 5630.0
22,302 บาท.
2561 กรกฎาคม
28.5%
5439.0|5581.0 142.0|50.0 7100.0
28,123 บาท.
2561 มิถุนายน
28.7%
5337.0|5439.0 102.0|50.0 5075.0
20,105 บาท.
2561 พฤษภาคม
36.8%
5195.0|5337.0 142.0|50.0 7120.0
28,202 บาท.
2561 เมษายน
42.2%
5105.0|5195.0 90.0|50.0 4500.0
17,828 บาท.
2561 มีนาคม
30.9%
4949.0|5105.0 156.0|50.0 7785.0
30,835 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
31.1%
4842.0|4949.0 108.0|50.0 5380.0
21,312 บาท.
2561 มกราคม
14.2%
4768.0|4842.0 74.0|50.0 3705.0
14,680 บาท.
2560 ธันวาคม
35.3%
4681.0|4768.0 86.0|50.0 4320.0
17,115 บาท.
2560 พฤษจิกายน
20.5%
4548.0|4681.0 134.0|50.0 6675.0
26,440 บาท.
2560 ตุลาคม
23.8%
4380.0|4548.0 168.0|50.0 8400.0
33,270 บาท.
2560 กันยายน
40.5%
4159.0|4380.0 221.0|50.0 11030.0
43,684 บาท.
2560 สิงหาคม
25.7%
4028.0|4159.0 131.0|50.0 6565.0
26,004 บาท.
2560 กรกฎาคม
4.7%
3851.0|4028.0 177.0|50.0 8835.0
34,992 บาท.
2560 มิถุนายน
15.3%
3666.0|3851.0 185.0|50.0 9270.0
36,715 บาท.
2560 พฤษภาคม
29.6%
3447.0|3666.0 219.0|50.0 10940.0
43,327 บาท.
2560 เมษายน
16.9%
3293.0|3447.0 154.0|50.0 7700.0
30,498 บาท.
2560 มีนาคม
26.8%
3108.0|3293.0 185.0|50.0 9265.0
36,695 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
1.9%
2972.0|3108.0 136.0|50.0 6785.0
26,875 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 2834.0|2972.0 138.0|50.0 6915.0
27,390 บาท.