กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

โรงผลิตน้ำประปา 1

287 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

70 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า โรงผลิตน้ำประปา 1

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
55.4%
1811.5|1812.9 1.4|50.0 70.0
287 บาท.
2565 มีนาคม
25.3%
1812.9|1816.1 3.2|50.0 160.0
644 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
46.0%
1816.1|1820.4 4.3|50.0 215.0
861 บาท.
2565 มกราคม
80.8%
1820.4|1822.7 2.3|50.0 115.0
465 บาท.
2564 ธันวาคม
44.4%
1822.3|1822.7 0.4|50.0 20.0
89 บาท.
2564 พฤษจิกายน
61.5%
1822.1|1822.3 0.2|50.0 10.0
50 บาท.
2564 ตุลาคม
86.3%
1822.1|1822.7 0.6|50.0 30.0
129 บาท.
2564 กันยายน
56.8%
1818.0|1822.7 4.7|50.0 235.0
941 บาท.
2564 สิงหาคม
48.8%
1818.1|1820.1 2.0|50.0 100.0
406 บาท.
2564 กรกฎาคม
19.0%
1820.1|1821.1 1.0|50.0 50.0
208 บาท.
2564 มิถุนายน
23.5%
1819.3|1820.1 0.8|50.0 40.0
168 บาท.
2564 พฤษภาคม
0%
1818.7|1819.3 0.6|50.0 30.0
129 บาท.
2564 เมษายน
23.5%
1819.3|1819.9 0.6|50.0 30.0
129 บาท.
2564 มีนาคม
73.0%
1819.9|1820.7 0.8|50.0 40.0
168 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
22.2%
1820.7|1823.8 3.1|50.0 155.0
624 บาท.
2564 มกราคม
61.2%
1823.8|1826.2 2.4|50.0 120.0
485 บาท.
2563 ธันวาคม
42.4%
1826.2|1827.1 0.9|50.0 45.0
188 บาท.
2563 พฤษจิกายน
0%
1827.1|1828.7 1.6|50.0 80.0
327 บาท.
2563 ตุลาคม
5.7%
1828.7|1830.3 1.6|50.0 80.0
327 บาท.
2563 กันยายน
28.6%
1828.6|1830.3 1.7|50.0 85.0
347 บาท.
2563 สิงหาคม
73.4%
1830.3|1832.7 2.4|50.0 120.0
485 บาท.
2563 กรกฎาคม
72.3%
1832.7|1833.3 0.6|50.0 30.0
129 บาท.
2563 มิถุนายน
7.8%
1833.3|1835.6 2.3|50.0 115.0
465 บาท.
2563 พฤษภาคม
16.4%
1835.6|1838.1 2.5|50.0 125.0
505 บาท.
2563 เมษายน
23.0%
1838.1|1841.1 3.0|50.0 150.0
604 บาท.
2563 มีนาคม
44.7%
1841.1|1843.4 2.3|50.0 115.0
465 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
26.1%
1843.4|1847.6 4.2|50.0 210.0
842 บาท.
2563 มกราคม
0%
1860.4|1847.6 5.7|50.0 285.0
1,139 บาท.
2562 ธันวาคม
23.8%
1854.7|1860.4 5.7|50.0 285.0
1,139 บาท.
2562 พฤษจิกายน
46.4%
1860.4|1867.9 7.5|50.0 375.0
1,495 บาท.
2562 ตุลาคม
44.9%
1867.9|1871.9 4.0|50.0 200.0
802 บาท.
2562 กันยายน
68.0%
1871.9|1879.2 7.3|50.0 365.0
1,455 บาท.
2562 สิงหาคม
35.7%
1879.0|1902.0 23.0|50.0 1145.0
4,544 บาท.
2562 กรกฎาคม
10.9%
1902.0|1917.0 15.0|50.0 735.0
2,920 บาท.
2562 มิถุนายน
45.6%
1917.0|1930.0 13.0|50.0 655.0
2,603 บาท.
2562 พฤษภาคม
89.5%
1929.9|1937.0 7.1|50.0 355.0
1,416 บาท.
2562 เมษายน
48.1%
1937.0|1938.0 1.0|50.0 35.0
149 บาท.
2562 มีนาคม
25.6%
1938.0|1939.0 1.0|50.0 70.0
287 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
85.5%
1939.0|1941.0 2.0|50.0 95.0
386 บาท.
2562 มกราคม
42.4%
1941.0|1954.0 13.0|50.0 670.0
2,663 บาท.
2561 ธันวาคม
55.5%
1947.0|1954.0 8.0|50.0 385.0
1,534 บาท.
2561 พฤษจิกายน
41.0%
1954.0|1958.0 3.0|50.0 170.0
683 บาท.
2561 ตุลาคม
9.3%
1958.0|1964.0 6.0|50.0 290.0
1,158 บาท.
2561 กันยายน
21.8%
1964.0|1970.0 6.0|50.0 320.0
1,277 บาท.
2561 สิงหาคม
25.4%
1970.0|1978.0 8.0|50.0 410.0
1,633 บาท.
2561 กรกฎาคม
26.0%
1978.0|1984.0 6.0|50.0 305.0
1,218 บาท.
2561 มิถุนายน
53.8%
1984.0|1989.0 5.0|50.0 225.0
901 บาท.
2561 พฤษภาคม
51.8%
1989.0|1999.0 10.0|50.0 490.0
1,950 บาท.
2561 เมษายน
6.0%
1999.0|2003.0 5.0|50.0 235.0
940 บาท.
2561 มีนาคม
50.7%
2003.0|2008.0 5.0|50.0 250.0
1,000 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
73.1%
2008.0|2019.0 10.0|50.0 510.0
2,029 บาท.
2561 มกราคม
61.8%
2016.0|2019.0 3.0|50.0 135.0
545 บาท.
2560 ธันวาคม
83.5%
2018.0|2019.0 1.0|50.0 50.0
208 บาท.
2560 พฤษจิกายน
18.1%
2019.0|2025.0 6.0|50.0 315.0
1,257 บาท.
2560 ตุลาคม
31.0%
2025.0|2033.0 8.0|50.0 385.0
1,534 บาท.
2560 กันยายน
13.1%
2033.0|2038.0 5.0|50.0 265.0
1,059 บาท.
2560 สิงหาคม
21.2%
2044.0|2038.0 6.0|50.0 305.0
1,218 บาท.
2560 กรกฎาคม
14.2%
2044.0|2049.0 5.0|50.0 240.0
960 บาท.
2560 มิถุนายน
18.7%
2049.0|2054.0 6.0|50.0 280.0
1,119 บาท.
2560 พฤษภาคม
2.8%
2054.0|2061.0 7.0|50.0 345.0
1,376 บาท.
2560 เมษายน
59.3%
2061.0|2068.0 7.0|50.0 355.0
1,416 บาท.
2560 มีนาคม
17.1%
2068.0|2086.0 18.0|50.0 875.0
3,475 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
18.9%
2086.0|2100.0 15.0|50.0 725.0
2,881 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 2100.0|2118.0 18.0|50.0 895.0
3,554 บาท.