กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

โรงผลิตน้ำประปา 2

7,137 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,800 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า โรงผลิตน้ำประปา 2

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
19.6%
5092.9|5128.9 36.0|50.0 1800.0
7,137 บาท.
2565 มีนาคม
26.5%
5048.1|5092.9 44.8|50.0 2240.0
8,879 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
4.9%
5015.2|5048.1 32.9|50.0 1645.0
6,523 บาท.
2565 มกราคม
14.9%
4983.9|5015.2 31.3|50.0 1565.0
6,207 บาท.
2564 ธันวาคม
3.8%
4947.1|4983.9 36.8|50.0 1840.0
7,296 บาท.
2564 พฤษจิกายน
18.9%
4911.7|4947.1 35.4|50.0 1770.0
7,018 บาท.
2564 ตุลาคม
37.4%
4883.0|4911.7 28.7|50.0 1435.0
5,692 บาท.
2564 กันยายน
27.6%
4837.1|4883.0 45.9|50.0 2295.0
9,097 บาท.
2564 สิงหาคม
4.9%
4803.9|4837.1 33.2|50.0 1660.0
6,583 บาท.
2564 กรกฎาคม
4.1%
4769.0|4803.9 34.9|50.0 1745.0
6,919 บาท.
2564 มิถุนายน
21.0%
4732.6|4769.0 36.4|50.0 1820.0
7,216 บาท.
2564 พฤษภาคม
21.5%
4686.5|4732.6 46.1|50.0 2305.0
9,137 บาท.
2564 เมษายน
32.1%
4650.3|4686.5 36.2|50.0 1810.0
7,177 บาท.
2564 มีนาคม
15.4%
4597.0|4650.3 53.3|50.0 2665.0
10,562 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
12.8%
4551.9|4597.0 45.1|50.0 2255.0
8,939 บาท.
2564 มกราคม
0.5%
4512.6|4551.9 39.3|50.0 1965.0
7,791 บาท.
2563 ธันวาคม
29.3%
4473.1|4512.6 39.5|50.0 1975.0
7,830 บาท.
2563 พฤษจิกายน
32.4%
4445.2|4473.1 27.9|50.0 1395.0
5,534 บาท.
2563 ตุลาคม
24.4%
4403.9|4445.2 41.3|50.0 2065.0
8,186 บาท.
2563 กันยายน
4.0%
4372.7|4403.9 31.2|50.0 1560.0
6,187 บาท.
2563 สิงหาคม
22.7%
4340.2|4372.7 32.5|50.0 1625.0
6,444 บาท.
2563 กรกฎาคม
38.1%
4315.1|4340.2 25.1|50.0 1255.0
4,979 บาท.
2563 มิถุนายน
10.6%
4274.5|4315.1 40.6|50.0 2030.0
8,048 บาท.
2563 พฤษภาคม
14.8%
4238.3|4274.6 36.3|50.0 1815.0
7,197 บาท.
2563 เมษายน
20.6%
4195.7|4238.3 42.6|50.0 2130.0
8,444 บาท.
2563 มีนาคม
8.9%
4161.9|4195.7 33.8|50.0 1690.0
6,702 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
16.5%
4131.1|4161.9 30.8|50.0 1540.0
6,108 บาท.
2563 มกราคม
0%
4094.8|4131.1 25.7|50.0 1285.0
5,098 บาท.
2562 ธันวาคม
10.5%
4069.1|4094.8 25.7|50.0 1285.0
5,098 บาท.
2562 พฤษจิกายน
11.3%
4046.1|4069.1 23.0|50.0 1150.0
4,564 บาท.
2562 ตุลาคม
12.2%
4025.7|4046.1 20.4|50.0 1020.0
4,049 บาท.
2562 กันยายน
8.6%
4007.8|4025.7 17.9|50.0 895.0
3,554 บาท.
2562 สิงหาคม
17.3%
3988.0|4008.0 20.0|50.0 980.0
3,890 บาท.
2562 กรกฎาคม
18.5%
3972.0|3988.0 16.0|50.0 810.0
3,217 บาท.
2562 มิถุนายน
21.8%
3959.0|3972.0 13.0|50.0 660.0
2,623 บาท.
2562 พฤษภาคม
36.9%
3941.9|3958.8 16.9|50.0 845.0
3,356 บาท.
2562 เมษายน
6.7%
3915.0|3942.0 27.0|50.0 1340.0
5,316 บาท.
2562 มีนาคม
19.9%
3890.0|3915.0 25.0|50.0 1250.0
4,959 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
4.8%
3870.0|3890.0 20.0|50.0 1000.0
3,970 บาท.
2562 มกราคม
39.2%
3849.0|3870.0 21.0|50.0 1050.0
4,168 บาท.
2561 ธันวาคม
40.1%
3815.0|3849.0 35.0|50.0 1730.0
6,860 บาท.
2561 พฤษจิกายน
36.4%
3794.0|3815.0 21.0|50.0 1035.0
4,108 บาท.
2561 ตุลาคม
26.6%
3761.0|3794.0 33.0|50.0 1630.0
6,464 บาท.
2561 กันยายน
8.4%
3737.0|3761.0 24.0|50.0 1195.0
4,742 บาท.
2561 สิงหาคม
4.1%
3715.0|3737.0 22.0|50.0 1095.0
4,346 บาท.
2561 กรกฎาคม
43.7%
3694.0|3715.0 21.0|50.0 1050.0
4,168 บาท.
2561 มิถุนายน
49.3%
3683.0|3694.0 12.0|50.0 590.0
2,346 บาท.
2561 พฤษภาคม
5.1%
3659.0|3683.0 23.0|50.0 1165.0
4,623 บาท.
2561 เมษายน
17.5%
3637.0|3659.0 22.0|50.0 1105.0
4,385 บาท.
2561 มีนาคม
37.0%
3610.0|3637.0 27.0|50.0 1340.0
5,316 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
31.7%
3568.0|3610.0 43.0|50.0 2130.0
8,444 บาท.
2561 มกราคม
1.7%
3539.0|3568.0 29.0|50.0 1455.0
5,771 บาท.
2560 ธันวาคม
16.9%
3509.0|3539.0 30.0|50.0 1480.0
5,870 บาท.
2560 พฤษจิกายน
21.9%
3485.0|3509.0 25.0|50.0 1230.0
4,880 บาท.
2560 ตุลาคม
49.3%
3465.0|3485.0 19.0|50.0 960.0
3,811 บาท.
2560 กันยายน
47.4%
3427.0|3465.0 38.0|50.0 1895.0
7,513 บาท.
2560 สิงหาคม
5.0%
3408.0|3427.0 20.0|50.0 995.0
3,950 บาท.
2560 กรกฎาคม
20.6%
3389.0|3408.0 19.0|50.0 945.0
3,752 บาท.
2560 มิถุนายน
42.4%
3374.0|3389.0 15.0|50.0 750.0
2,980 บาท.
2560 พฤษภาคม
24.5%
3348.0|3374.0 26.0|50.0 1305.0
5,177 บาท.
2560 เมษายน
55.7%
3313.0|3348.0 35.0|50.0 1730.0
6,860 บาท.
2560 มีนาคม
55.7%
3235.0|3313.0 78.0|50.0 3905.0
15,472 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
25.7%
3200.0|3235.0 35.0|50.0 1730.0
6,860 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 3154.0|3200.0 47.0|50.0 2330.0
9,236 บาท.