กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

ศูนย์การเรียนรู้สหวิทยาการ

5,427 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,368 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า ศูนย์การเรียนรู้สหวิทยาการ

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
35.1%
58363.0|59731.0 1368.0|1.0 1368.0
5,427 บาท.
2565 มีนาคม
32.6%
56255.0|58363.0 2108.0|1.0 2108.0
8,357 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
22.9%
54834.0|56255.0 1421.0|1.0 1421.0
5,637 บาท.
2565 มกราคม
22.5%
53739.0|54834.0 1095.0|1.0 1095.0
4,346 บาท.
2564 ธันวาคม
46.2%
52326.0|53739.0 1413.0|1.0 1413.0
5,605 บาท.
2564 พฤษจิกายน
40.4%
49696.0|52326.0 2630.0|1.0 2630.0
10,424 บาท.
2564 ตุลาคม
8.4%
48129.0|49696.0 1567.0|1.0 1567.0
6,215 บาท.
2564 กันยายน
12.1%
46419.0|48129.0 1710.0|1.0 1710.0
6,781 บาท.
2564 สิงหาคม
38.4%
44474.0|46419.0 1945.0|1.0 1945.0
7,711 บาท.
2564 กรกฎาคม
1.9%
43277.0|44474.0 1197.0|1.0 1197.0
4,750 บาท.
2564 มิถุนายน
0.3%
42057.0|43277.0 1220.0|1.0 1220.0
4,841 บาท.
2564 พฤษภาคม
29.2%
40833.0|42057.0 1224.0|1.0 1224.0
4,857 บาท.
2564 เมษายน
57.9%
39104.0|40833.0 1729.0|1.0 1729.0
6,856 บาท.
2564 มีนาคม
51.1%
34995.0|39104.0 4109.0|1.0 4109.0
16,280 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
37.8%
32985.0|34995.0 2010.0|1.0 2010.0
7,969 บาท.
2564 มกราคม
32.9%
31736.0|32985.0 1249.0|1.0 1249.0
4,956 บาท.
2563 ธันวาคม
11.9%
29873.0|31736.0 1863.0|1.0 1863.0
7,387 บาท.
2563 พฤษจิกายน
28.9%
27759.0|29873.0 2114.0|1.0 2114.0
8,381 บาท.
2563 ตุลาคม
23.8%
24783.0|27759.0 2976.0|1.0 2976.0
11,794 บาท.
2563 กันยายน
16.5%
20875.0|24783.0 3908.0|1.0 3908.0
15,484 บาท.
2563 สิงหาคม
22.9%
17613.0|20875.0 3262.0|1.0 3262.0
12,926 บาท.
2563 กรกฎาคม
36.4%
15098.0|17613.0 2515.0|1.0 2515.0
9,968 บาท.
2563 มิถุนายน
19.1%
13500.0|15098.0 1598.0|1.0 1598.0
6,337 บาท.
2563 พฤษภาคม
24.8%
12207.0|13500.0 1293.0|1.0 1293.0
5,130 บาท.
2563 เมษายน
43.5%
11235.0|12207.0 972.0|1.0 972.0
3,859 บาท.
2563 มีนาคม
23.4%
9512.0|11235.0 1723.0|1.0 1723.0
6,832 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
27.3%
7262.0|9512.0 2250.0|1.0 2250.0
8,919 บาท.
2563 มกราคม
0%
5915.0|7262.0 1636.0|1.0 1636.0
6,488 บาท.
2562 ธันวาคม
54.2%
4279.0|5915.0 1636.0|1.0 1636.0
6,488 บาท.
2562 พฤษจิกายน
16.0%
707.0|4279.0 3572.0|1.0 3572.0
14,154 บาท.
2562 ตุลาคม
38.8%
97707.0|100707.0 3000.0|1.0 3000.0
11,889 บาท.
2562 กันยายน
30.8%
92802.0|97707.0 4905.0|1.0 4905.0
19,432 บาท.
2562 สิงหาคม
19.9%
89409.0|92802.0 3393.0|1.0 3393.0
13,445 บาท.
2562 กรกฎาคม
11.5%
85173.0|89409.0 4236.0|1.0 4236.0
16,783 บาท.
2562 มิถุนายน
17.0%
81425.0|85173.0 3748.0|1.0 3748.0
14,850 บาท.
2562 พฤษภาคม
26.3%
76909.0|81425.0 4516.0|1.0 4516.0
17,891 บาท.
2562 เมษายน
37.6%
70780.0|76909.0 6129.0|1.0 6129.0
24,278 บาท.
2562 มีนาคม
31.3%
66954.0|70780.0 3826.0|1.0 3826.0
15,159 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
45.2%
64325.0|66954.0 2629.0|1.0 2629.0
10,420 บาท.
2562 มกราคม
34.5%
62885.0|64325.0 1440.0|1.0 1440.0
5,712 บาท.
2561 ธันวาคม
12.9%
60684.0|62885.0 2201.0|1.0 2201.0
8,725 บาท.
2561 พฤษจิกายน
27.6%
58157.0|60684.0 2527.0|1.0 2527.0
10,016 บาท.
2561 ตุลาคม
1.1%
54667.0|58157.0 3490.0|1.0 3490.0
13,829 บาท.
2561 กันยายน
26.2%
51137.0|54667.0 3530.0|1.0 3530.0
13,987 บาท.
2561 สิงหาคม
1.5%
48531.0|51137.0 2606.0|1.0 2606.0
10,329 บาท.
2561 กรกฎาคม
27.5%
45885.0|48531.0 2646.0|1.0 2646.0
10,487 บาท.
2561 มิถุนายน
31.6%
43966.0|45885.0 1919.0|1.0 1919.0
7,608 บาท.
2561 พฤษภาคม
41.7%
41158.0|43966.0 2808.0|1.0 2808.0
11,128 บาท.
2561 เมษายน
59.9%
39523.0|41158.0 1635.0|1.0 1635.0
6,484 บาท.
2561 มีนาคม
32.6%
35445.0|39523.0 4078.0|1.0 4078.0
16,157 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
47.3%
32697.0|35445.0 2748.0|1.0 2748.0
10,891 บาท.
2561 มกราคม
24.1%
31250.0|32697.0 1447.0|1.0 1447.0
5,739 บาท.
2560 ธันวาคม
47.1%
29342.0|31250.0 1908.0|1.0 1908.0
7,565 บาท.
2560 พฤษจิกายน
20.2%
25736.0|29342.0 3606.0|1.0 3606.0
14,288 บาท.
2560 ตุลาคม
5.0%
21216.0|25736.0 4520.0|1.0 4520.0
17,907 บาท.
2560 กันยายน
13.2%
16922.0|21216.0 4294.0|1.0 4294.0
17,012 บาท.
2560 สิงหาคม
16.3%
13197.0|16922.0 3725.0|1.0 3725.0
14,759 บาท.
2560 กรกฎาคม
11.8%
10080.0|13197.0 3117.0|1.0 3117.0
12,352 บาท.
2560 มิถุนายน
4.7%
6546.0|10080.0 3534.0|1.0 3534.0
14,003 บาท.
2560 พฤษภาคม
15.9%
3179.0|6546.0 3367.0|1.0 3367.0
13,342 บาท.
2560 เมษายน
9.0%
347.0|3179.0 2832.0|1.0 2832.0
11,223 บาท.
2560 มีนาคม
32.2%
97235.0|100347.0 3112.0|1.0 3112.0
12,332 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
18.0%
95127.0|97235.0 2108.0|1.0 2108.0
8,357 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 93399.0|95127.0 1728.0|1.0 1728.0
6,852 บาท.