กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารเรียนรวม 1(8ชั้น)

21,629 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

5,460 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารเรียนรวม 1(8ชั้น)

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
25.6%
4278.4|4297.9 19.5|280.0 5460.0
21,629 บาท.
2565 มีนาคม
13.7%
4252.2|4278.4 26.2|280.0 7336.0
29,057 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
4.9%
4229.6|4252.2 22.6|280.0 6328.0
25,066 บาท.
2565 มกราคม
9.3%
4208.1|4229.6 21.5|280.0 6020.0
23,846 บาท.
2564 ธันวาคม
8.8%
4184.4|4208.1 23.7|280.0 6636.0
26,286 บาท.
2564 พฤษจิกายน
21.1%
4158.4|4184.4 26.0|280.0 7280.0
28,835 บาท.
2564 ตุลาคม
5.1%
4137.9|4158.4 20.5|280.0 5740.0
22,738 บาท.
2564 กันยายน
6.9%
4116.3|4137.9 21.6|280.0 6048.0
23,957 บาท.
2564 สิงหาคม
9.5%
4096.2|4116.3 20.1|280.0 5628.0
22,294 บาท.
2564 กรกฎาคม
1.8%
4074.0|4096.2 22.2|280.0 6216.0
24,623 บาท.
2564 มิถุนายน
30.1%
4052.2|4074.0 21.8|280.0 6104.0
24,179 บาท.
2564 พฤษภาคม
24.0%
4021.0|4052.2 31.2|280.0 8736.0
34,601 บาท.
2564 เมษายน
20.5%
3997.3|4021.0 23.7|280.0 6636.0
26,286 บาท.
2564 มีนาคม
9.7%
3967.5|3997.3 29.8|280.0 8344.0
33,048 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
11.5%
3940.6|3967.5 26.9|280.0 7532.0
29,833 บาท.
2564 มกราคม
19.9%
3916.8|3940.6 23.8|280.0 6664.0
26,396 บาท.
2563 ธันวาคม
2.0%
3887.1|3916.8 29.7|280.0 8316.0
32,938 บาท.
2563 พฤษจิกายน
7.9%
3856.8|3887.1 30.3|280.0 8484.0
33,603 บาท.
2563 ตุลาคม
1.8%
3828.9|3856.8 27.9|280.0 7812.0
30,942 บาท.
2563 กันยายน
1.8%
3800.5|3828.9 28.4|280.0 7952.0
31,496 บาท.
2563 สิงหาคม
13.6%
3772.6|3800.5 27.9|280.0 7812.0
30,942 บาท.
2563 กรกฎาคม
14.2%
3748.5|3772.6 24.1|280.0 6748.0
26,729 บาท.
2563 มิถุนายน
16.0%
3720.4|3748.5 28.1|280.0 7868.0
31,164 บาท.
2563 พฤษภาคม
3.7%
3696.8|3720.4 23.6|280.0 6608.0
26,175 บาท.
2563 เมษายน
7.8%
3672.3|3696.8 24.5|280.0 6860.0
27,172 บาท.
2563 มีนาคม
6.6%
3649.7|3672.3 22.6|280.0 6328.0
25,066 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
6.6%
3625.5|3649.7 24.2|280.0 6776.0
26,840 บาท.
2563 มกราคม
0%
3596.0|3625.5 25.9|280.0 7252.0
28,725 บาท.
2562 ธันวาคม
11.3%
3570.1|3596.0 25.9|280.0 7252.0
28,725 บาท.
2562 พฤษจิกายน
0%
3540.9|3570.1 29.2|280.0 8176.0
32,383 บาท.
2562 ตุลาคม
20.4%
3511.7|3540.9 29.2|280.0 8176.0
32,383 บาท.
2562 กันยายน
3.2%
3475.0|3511.7 36.7|280.0 10276.0
40,698 บาท.
2562 สิงหาคม
3.3%
3437.0|3475.0 38.0|280.0 10612.0
42,029 บาท.
2562 กรกฎาคม
9.9%
3398.0|3437.0 39.0|280.0 10976.0
43,470 บาท.
2562 มิถุนายน
19.5%
3363.0|3398.0 35.0|280.0 9884.0
39,146 บาท.
2562 พฤษภาคม
20.7%
3334.2|3362.6 28.4|280.0 7952.0
31,496 บาท.
2562 เมษายน
29.9%
3298.0|3334.0 36.0|280.0 10024.0
39,700 บาท.
2562 มีนาคม
24.3%
3273.0|3298.0 25.0|280.0 7028.0
27,838 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
0%
3254.0|3273.0 19.0|280.0 5320.0
21,075 บาท.
2562 มกราคม
97.6%
3235.0|3254.0 19.0|280.0 5320.0
21,075 บาท.
2561 ธันวาคม
97.6%
3216.0|4019.0 803.0|280.0 224896.0
890,494 บาท.
2561 พฤษจิกายน
43.0%
3196.0|3216.0 20.0|280.0 5460.0
21,629 บาท.
2561 ตุลาคม
18.1%
3162.0|3196.0 34.0|280.0 9576.0
37,927 บาท.
2561 กันยายน
1.1%
3134.0|3162.0 28.0|280.0 7840.0
31,053 บาท.
2561 สิงหาคม
9.5%
3106.0|3134.0 28.0|280.0 7924.0
31,385 บาท.
2561 กรกฎาคม
35.1%
3080.0|3106.0 26.0|280.0 7168.0
28,392 บาท.
2561 มิถุนายน
47.6%
3064.0|3080.0 17.0|280.0 4648.0
18,414 บาท.
2561 พฤษภาคม
16.7%
3032.0|3064.0 32.0|280.0 8876.0
35,155 บาท.
2561 เมษายน
4.9%
3006.0|3032.0 26.0|280.0 7392.0
29,279 บาท.
2561 มีนาคม
16.6%
2980.0|3006.0 25.0|280.0 7028.0
27,838 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
23.9%
2950.0|2980.0 30.0|280.0 8428.0
33,381 บาท.
2561 มกราคม
1.3%
2927.0|2950.0 23.0|280.0 6412.0
25,399 บาท.
2560 ธันวาคม
25.9%
2905.0|2927.0 23.0|280.0 6328.0
25,066 บาท.
2560 พฤษจิกายน
4.3%
2874.0|2905.0 31.0|280.0 8540.0
33,824 บาท.
2560 ตุลาคม
8.2%
2845.0|2874.0 29.0|280.0 8176.0
32,383 บาท.
2560 กันยายน
12.3%
2813.0|2845.0 32.0|280.0 8904.0
35,266 บาท.
2560 สิงหาคม
20.1%
2785.0|2813.0 28.0|280.0 7812.0
30,942 บาท.
2560 กรกฎาคม
8.6%
2763.0|2785.0 22.0|280.0 6244.0
24,733 บาท.
2560 มิถุนายน
11.6%
2739.0|2763.0 24.0|280.0 6832.0
27,062 บาท.
2560 พฤษภาคม
10.9%
2711.0|2739.0 28.0|280.0 7728.0
30,609 บาท.
2560 เมษายน
4.3%
2687.0|2711.0 25.0|280.0 6888.0
27,283 บาท.
2560 มีนาคม
30.3%
2661.0|2687.0 26.0|280.0 7196.0
28,503 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
3.2%
2643.0|2661.0 18.0|280.0 5012.0
19,855 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 2624.0|2643.0 19.0|280.0 5180.0
20,520 บาท.