กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

เอกสารตำรา

10 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

0 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า เอกสารตำรา

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
ไม่มีข้อมูล
53288.0|53288.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 มีนาคม
ไม่มีข้อมูล
53288.0|53288.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
ไม่มีข้อมูล
53288.0|53288.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 มกราคม
ไม่มีข้อมูล
53288.0|53288.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 ธันวาคม
ไม่มีข้อมูล
53288.0|53288.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 พฤษจิกายน
ไม่มีข้อมูล
53288.0|53288.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 ตุลาคม
ไม่มีข้อมูล
53288.0|53288.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 กันยายน
71.6%
53264.0|53288.0 24.0|1.0 24.0
105 บาท.
2564 สิงหาคม
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
53259.0|53264.0 5.0|1.0 5.0
30 บาท.
2564 กรกฎาคม
ไม่มีข้อมูล
53259.0|53259.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 มิถุนายน
ไม่มีข้อมูล
53259.0|53259.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 พฤษภาคม
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
53258.0|53259.0 1.0|1.0 1.0
14 บาท.
2564 เมษายน
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 มีนาคม
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 มกราคม
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 ธันวาคม
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 พฤษจิกายน
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 ตุลาคม
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 กันยายน
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 สิงหาคม
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 กรกฎาคม
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 มิถุนายน
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 พฤษภาคม
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 เมษายน
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 มีนาคม
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 มกราคม
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2562 ธันวาคม
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2562 พฤษจิกายน
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2562 ตุลาคม
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2562 กันยายน
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2562 สิงหาคม
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2562 กรกฎาคม
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2562 มิถุนายน
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2562 พฤษภาคม
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2562 เมษายน
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2562 มีนาคม
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2562 มกราคม
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2561 ธันวาคม
ไม่มีข้อมูล
53258.0|53258.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2561 พฤษจิกายน
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
53257.0|53258.0 1.0|1.0 1.0
14 บาท.
2561 ตุลาคม
ไม่มีข้อมูล
53257.0|53257.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2561 กันยายน
ไม่มีข้อมูล
53257.0|53257.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2561 สิงหาคม
ไม่มีข้อมูล
53257.0|53257.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2561 กรกฎาคม
ไม่มีข้อมูล
53257.0|53257.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2561 มิถุนายน
ไม่มีข้อมูล
53257.0|53257.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2561 พฤษภาคม
0%
53256.0|53257.0 1.0|1.0 1.0
14 บาท.
2561 เมษายน
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
53255.0|53256.0 1.0|1.0 1.0
14 บาท.
2561 มีนาคม
ไม่มีข้อมูล
53255.0|53255.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
53253.0|53255.0 2.0|1.0 2.0
18 บาท.
2561 มกราคม
ไม่มีข้อมูล
53253.0|53253.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 ธันวาคม
ไม่มีข้อมูล
53253.0|53253.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 พฤษจิกายน
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
53251.0|53253.0 2.0|1.0 2.0
18 บาท.
2560 ตุลาคม
ไม่มีข้อมูล
53251.0|53251.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 กันยายน
70.5%
53238.0|53251.0 13.0|1.0 13.0
61 บาท.
2560 สิงหาคม
64.0%
53236.0|53238.0 2.0|1.0 2.0
18 บาท.
2560 กรกฎาคม
56.0%
53226.0|53236.0 10.0|1.0 10.0
50 บาท.
2560 มิถุนายน
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
53223.0|53226.0 3.0|1.0 3.0
22 บาท.
2560 พฤษภาคม
ไม่มีข้อมูล
53223.0|53223.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 เมษายน
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
53222.0|53223.0 1.0|1.0 1.0
14 บาท.
2560 มีนาคม
ไม่มีข้อมูล
53222.0|53222.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
86.1%
53199.0|53222.0 23.0|1.0 23.0
101 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 53198.0|53199.0 1.0|1.0 1.0
14 บาท.