กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

เวทีกลางแจ้ง

537 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

133 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า เวทีกลางแจ้ง

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
27.0%
59782.0|59915.0 133.0|1.0 133.0
537 บาท.
2565 มีนาคม
20.5%
59599.0|59782.0 183.0|1.0 183.0
735 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
9.5%
59454.0|59599.0 145.0|1.0 145.0
584 บาท.
2565 มกราคม
15.2%
59323.0|59454.0 131.0|1.0 131.0
529 บาท.
2564 ธันวาคม
8.2%
59168.0|59323.0 155.0|1.0 155.0
624 บาท.
2564 พฤษจิกายน
93.9%
58999.0|59168.0 169.0|1.0 169.0
679 บาท.
2564 ตุลาคม
93.6%
58991.0|58999.0 8.0|1.0 8.0
42 บาท.
2564 กันยายน
7.8%
58829.0|58991.0 162.0|1.0 162.0
651 บาท.
2564 สิงหาคม
2.9%
58679.8|58829.0 149.2|1.0 149.2
601 บาท.
2564 กรกฎาคม
0.1%
58535.0|58679.8 144.8|1.0 144.8
583 บาท.
2564 มิถุนายน
19.2%
58390.0|58535.0 145.0|1.0 145.0
584 บาท.
2564 พฤษภาคม
21.9%
58210.0|58390.0 180.0|1.0 180.0
723 บาท.
2564 เมษายน
14.4%
58070.0|58210.0 140.0|1.0 140.0
564 บาท.
2564 มีนาคม
10.8%
57906.0|58070.0 164.0|1.0 164.0
659 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
7.4%
57760.0|57906.0 146.0|1.0 146.0
588 บาท.
2564 มกราคม
18.9%
57625.0|57760.0 135.0|1.0 135.0
545 บาท.
2563 ธันวาคม
8.1%
57458.0|57625.0 167.0|1.0 167.0
671 บาท.
2563 พฤษจิกายน
8.4%
57276.0|57458.0 182.0|1.0 182.0
731 บาท.
2563 ตุลาคม
29.8%
57077.0|57276.0 199.0|1.0 199.0
798 บาท.
2563 กันยายน
24.1%
56938.0|57077.0 139.0|1.0 139.0
560 บาท.
2563 สิงหาคม
18.8%
56754.0|56938.0 184.0|1.0 184.0
739 บาท.
2563 กรกฎาคม
38.5%
56605.0|56754.0 149.0|1.0 149.0
600 บาท.
2563 มิถุนายน
8.9%
56361.0|56605.0 244.0|1.0 244.0
976 บาท.
2563 พฤษภาคม
5.8%
56139.0|56361.0 222.0|1.0 222.0
889 บาท.
2563 เมษายน
9.9%
55930.0|56139.0 209.0|1.0 209.0
838 บาท.
2563 มีนาคม
8.4%
55742.0|55930.0 188.0|1.0 188.0
754 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
21.8%
55570.0|55742.0 172.0|1.0 172.0
691 บาท.
2563 มกราคม
0%
55280.0|55570.0 134.0|1.0 134.0
541 บาท.
2562 ธันวาคม
0.7%
55146.0|55280.0 134.0|1.0 134.0
541 บาท.
2562 พฤษจิกายน
12.3%
55013.0|55146.0 133.0|1.0 133.0
537 บาท.
2562 ตุลาคม
19.7%
54861.0|55013.0 152.0|1.0 152.0
612 บาท.
2562 กันยายน
21.8%
54671.0|54861.0 190.0|1.0 190.0
762 บาท.
2562 สิงหาคม
6.7%
54523.0|54671.0 148.0|1.0 148.0
596 บาท.
2562 กรกฎาคม
7.3%
54385.0|54523.0 138.0|1.0 138.0
556 บาท.
2562 มิถุนายน
4.0%
54236.0|54385.0 149.0|1.0 149.0
600 บาท.
2562 พฤษภาคม
1.4%
54093.0|54236.0 143.0|1.0 143.0
576 บาท.
2562 เมษายน
20.2%
53952.0|54093.0 141.0|1.0 141.0
568 บาท.
2562 มีนาคม
20.2%
53840.0|53952.0 112.0|1.0 112.0
453 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
17.3%
53699.0|53840.0 141.0|1.0 141.0
568 บาท.
2562 มกราคม
2.3%
53528.0|53699.0 171.0|1.0 171.0
687 บาท.
2561 ธันวาคม
47.4%
53353.0|53528.0 175.0|1.0 175.0
703 บาท.
2561 พฤษจิกายน
35.3%
53262.0|53353.0 91.0|1.0 91.0
370 บาท.
2561 ตุลาคม
16.6%
53120.0|53262.0 142.0|1.0 142.0
572 บาท.
2561 กันยายน
16.6%
53002.0|53120.0 118.0|1.0 118.0
477 บาท.
2561 สิงหาคม
29.9%
52904.0|53002.0 98.0|1.0 98.0
398 บาท.
2561 กรกฎาคม
31.3%
52763.0|52904.0 141.0|1.0 141.0
568 บาท.
2561 มิถุนายน
37.9%
52667.0|52763.0 96.0|1.0 96.0
390 บาท.
2561 พฤษภาคม
30.9%
52511.0|52667.0 156.0|1.0 156.0
628 บาท.
2561 เมษายน
63.4%
52404.0|52511.0 107.0|1.0 107.0
434 บาท.
2561 มีนาคม
62.4%
52107.0|52404.0 297.0|1.0 297.0
1,186 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
60.4%
51997.0|52107.0 110.0|1.0 110.0
446 บาท.
2561 มกราคม
69.2%
51715.0|51997.0 282.0|1.0 282.0
1,127 บาท.
2560 ธันวาคม
12.8%
51630.0|51715.0 85.0|1.0 85.0
347 บาท.
2560 พฤษจิกายน
13.8%
51532.0|51630.0 98.0|1.0 98.0
398 บาท.
2560 ตุลาคม
51.8%
51448.0|51532.0 84.0|1.0 84.0
343 บาท.
2560 กันยายน
14.3%
51271.0|51448.0 177.0|1.0 177.0
711 บาท.
2560 สิงหาคม
60.1%
51064.0|51271.0 207.0|1.0 207.0
830 บาท.
2560 กรกฎาคม
0%
50983.0|51064.0 81.0|1.0 81.0
331 บาท.
2560 มิถุนายน
73.6%
50902.0|50983.0 81.0|1.0 81.0
331 บาท.
2560 พฤษภาคม
63.0%
50588.0|50902.0 314.0|1.0 314.0
1,253 บาท.
2560 เมษายน
16.6%
49734.0|50588.0 854.0|1.0 854.0
3,391 บาท.
2560 มีนาคม
7.8%
48710.0|49734.0 1024.0|1.0 1024.0
4,065 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
22.0%
47766.0|48710.0 944.0|1.0 944.0
3,748 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 46555.0|47766.0 1211.0|1.0 1211.0
4,805 บาท.