กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

2,445 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

615 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
31.2%
6602.4|6614.7 12.3|50.0 615.0
2,445 บาท.
2565 มีนาคม
16.7%
6584.5|6602.4 17.9|50.0 895.0
3,554 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
7.4%
6569.6|6584.5 14.9|50.0 745.0
2,960 บาท.
2565 มกราคม
7.4%
6555.8|6569.6 13.8|50.0 690.0
2,742 บาท.
2564 ธันวาคม
25.1%
6540.9|6555.8 14.9|50.0 745.0
2,960 บาท.
2564 พฤษจิกายน
20.0%
6521.0|6540.9 19.9|50.0 995.0
3,950 บาท.
2564 ตุลาคม
25.2%
6496.1|6521.0 24.9|50.0 1245.0
4,940 บาท.
2564 กันยายน
40.7%
6477.5|6496.1 18.6|50.0 930.0
3,692 บาท.
2564 สิงหาคม
63.9%
6446.1|6477.5 31.4|50.0 1570.0
6,227 บาท.
2564 กรกฎาคม
14.3%
6434.8|6446.1 11.3|50.0 565.0
2,247 บาท.
2564 มิถุนายน
26.2%
6421.6|6434.8 13.2|50.0 660.0
2,623 บาท.
2564 พฤษภาคม
8.9%
6403.7|6421.6 17.9|50.0 895.0
3,554 บาท.
2564 เมษายน
40.0%
6387.4|6403.7 16.3|50.0 815.0
3,237 บาท.
2564 มีนาคม
27.9%
6360.2|6387.4 27.2|50.0 1360.0
5,395 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
28.5%
6340.6|6360.2 19.6|50.0 980.0
3,890 บาท.
2564 มกราคม
29.9%
6326.6|6340.6 14.0|50.0 700.0
2,782 บาท.
2563 ธันวาคม
13.0%
6306.6|6326.6 20.0|50.0 1000.0
3,970 บาท.
2563 พฤษจิกายน
18.1%
6283.6|6306.6 23.0|50.0 1150.0
4,564 บาท.
2563 ตุลาคม
6.4%
6255.5|6283.6 28.1|50.0 1405.0
5,573 บาท.
2563 กันยายน
25.0%
6229.2|6255.5 26.3|50.0 1315.0
5,217 บาท.
2563 สิงหาคม
15.2%
6209.5|6229.2 19.7|50.0 985.0
3,910 บาท.
2563 กรกฎาคม
10.1%
6192.8|6209.5 16.7|50.0 835.0
3,316 บาท.
2563 มิถุนายน
23.9%
6177.8|6192.8 15.0|50.0 750.0
2,980 บาท.
2563 พฤษภาคม
10.5%
6166.4|6177.8 11.4|50.0 570.0
2,267 บาท.
2563 เมษายน
10.5%
6156.2|6166.4 10.2|50.0 510.0
2,029 บาท.
2563 มีนาคม
50.1%
6144.8|6156.2 11.4|50.0 570.0
2,267 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
39.2%
6121.9|6144.8 22.9|50.0 1145.0
4,544 บาท.
2563 มกราคม
0%
6101.7|6121.9 13.9|50.0 695.0
2,762 บาท.
2562 ธันวาคม
60.6%
6087.8|6101.7 13.9|50.0 695.0
2,762 บาท.
2562 พฤษจิกายน
16.4%
6052.4|6087.8 35.4|50.0 1770.0
7,018 บาท.
2562 ตุลาคม
32.8%
6022.8|6052.4 29.6|50.0 1480.0
5,870 บาท.
2562 กันยายน
25.8%
5978.7|6022.8 44.1|50.0 2205.0
8,741 บาท.
2562 สิงหาคม
17.2%
5946.0|5979.0 33.0|50.0 1635.0
6,484 บาท.
2562 กรกฎาคม
9.6%
5907.0|5946.0 40.0|50.0 1975.0
7,830 บาท.
2562 มิถุนายน
64.2%
5863.0|5907.0 44.0|50.0 2185.0
8,662 บาท.
2562 พฤษภาคม
46.3%
5847.2|5862.8 15.6|50.0 780.0
3,098 บาท.
2562 เมษายน
36.0%
5818.0|5847.0 29.0|50.0 1455.0
5,771 บาท.
2562 มีนาคม
2.7%
5800.0|5818.0 19.0|50.0 930.0
3,692 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
5.0%
5781.0|5800.0 18.0|50.0 905.0
3,593 บาท.
2562 มกราคม
11.8%
5764.0|5781.0 17.0|50.0 860.0
3,415 บาท.
2561 ธันวาคม
7.7%
5745.0|5764.0 20.0|50.0 975.0
3,871 บาท.
2561 พฤษจิกายน
40.3%
5727.0|5745.0 18.0|50.0 900.0
3,574 บาท.
2561 ตุลาคม
6.3%
5697.0|5727.0 30.0|50.0 1510.0
5,989 บาท.
2561 กันยายน
17.3%
5668.0|5697.0 28.0|50.0 1415.0
5,613 บาท.
2561 สิงหาคม
35.3%
5645.0|5668.0 23.0|50.0 1170.0
4,643 บาท.
2561 กรกฎาคม
41.9%
5609.0|5645.0 36.0|50.0 1810.0
7,177 บาท.
2561 มิถุนายน
24.7%
5588.0|5609.0 21.0|50.0 1050.0
4,168 บาท.
2561 พฤษภาคม
21.6%
5560.0|5588.0 28.0|50.0 1395.0
5,534 บาท.
2561 เมษายน
6.3%
5524.0|5560.0 36.0|50.0 1780.0
7,058 บาท.
2561 มีนาคม
29.2%
5486.0|5524.0 38.0|50.0 1900.0
7,533 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
48.6%
5459.0|5486.0 27.0|50.0 1345.0
5,336 บาท.
2561 มกราคม
2.9%
5445.0|5459.0 14.0|50.0 690.0
2,742 บาท.
2560 ธันวาคม
61.0%
5432.0|5445.0 13.0|50.0 670.0
2,663 บาท.
2560 พฤษจิกายน
26.7%
5398.0|5432.0 34.0|50.0 1720.0
6,820 บาท.
2560 ตุลาคม
44.0%
5372.0|5398.0 25.0|50.0 1260.0
4,999 บาท.
2560 กันยายน
32.0%
5327.0|5372.0 45.0|50.0 2250.0
8,919 บาท.
2560 สิงหาคม
13.1%
5297.0|5327.0 31.0|50.0 1530.0
6,068 บาท.
2560 กรกฎาคม
31.2%
5270.0|5297.0 27.0|50.0 1330.0
5,276 บาท.
2560 มิถุนายน
33.8%
5232.0|5270.0 39.0|50.0 1935.0
7,672 บาท.
2560 พฤษภาคม
10.8%
5206.0|5232.0 26.0|50.0 1280.0
5,078 บาท.
2560 เมษายน
14.6%
5177.0|5206.0 29.0|50.0 1435.0
5,692 บาท.
2560 มีนาคม
33.0%
5153.0|5177.0 25.0|50.0 1225.0
4,860 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
18.8%
5136.0|5153.0 16.0|50.0 820.0
3,257 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 5116.0|5136.0 20.0|50.0 1010.0
4,009 บาท.