กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

โรงแรมราชภัฏอินน์

14,937 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

3,770 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า โรงแรมราชภัฏอินน์

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
58.7%
6314.7|6503.2 188.5|20.0 3770.0
14,937 บาท.
2565 มีนาคม
48.4%
5858.6|6314.7 456.1|20.0 9122.0
36,129 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
64.9%
5623.5|5858.6 235.1|20.0 4702.0
18,628 บาท.
2565 มกราคม
23.7%
5541.0|5623.5 82.5|20.0 1650.0
6,543 บาท.
2564 ธันวาคม
23.8%
5478.1|5541.0 62.9|20.0 1258.0
4,991 บาท.
2564 พฤษจิกายน
25.2%
5430.2|5478.1 47.9|20.0 958.0
3,803 บาท.
2564 ตุลาคม
19.7%
5394.4|5430.2 35.8|20.0 716.0
2,845 บาท.
2564 กันยายน
21.6%
5349.8|5394.4 44.6|20.0 892.0
3,542 บาท.
2564 สิงหาคม
24.6%
5292.9|5349.8 56.9|20.0 1138.0
4,516 บาท.
2564 กรกฎาคม
4.0%
5250.0|5292.9 42.9|20.0 858.0
3,407 บาท.
2564 มิถุนายน
10.4%
5205.3|5250.0 44.7|20.0 894.0
3,550 บาท.
2564 พฤษภาคม
17.4%
5155.4|5205.3 49.9|20.0 998.0
3,962 บาท.
2564 เมษายน
3.4%
5114.2|5155.4 41.2|20.0 824.0
3,273 บาท.
2564 มีนาคม
29.9%
5074.4|5114.2 39.8|20.0 796.0
3,162 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
45.5%
5017.6|5074.4 56.8|20.0 1136.0
4,508 บาท.
2564 มกราคม
21.3%
4986.7|5017.6 30.9|20.0 618.0
2,457 บาท.
2563 ธันวาคม
20.9%
4962.4|4986.7 24.3|20.0 486.0
1,934 บาท.
2563 พฤษจิกายน
51.4%
4943.2|4962.4 19.2|20.0 384.0
1,531 บาท.
2563 ตุลาคม
46.8%
4903.6|4943.2 39.6|20.0 792.0
3,146 บาท.
2563 กันยายน
6.6%
4882.6|4903.6 21.0|20.0 420.0
1,673 บาท.
2563 สิงหาคม
10.8%
4863.0|4882.6 19.6|20.0 392.0
1,562 บาท.
2563 กรกฎาคม
25.3%
4841.0|4863.0 22.0|20.0 440.0
1,752 บาท.
2563 มิถุนายน
13.5%
4811.5|4841.0 29.5|20.0 590.0
2,346 บาท.
2563 พฤษภาคม
4.8%
4786.0|4811.5 25.5|20.0 510.0
2,029 บาท.
2563 เมษายน
9.3%
4759.2|4786.0 26.8|20.0 536.0
2,132 บาท.
2563 มีนาคม
1.2%
4734.9|4759.2 24.3|20.0 486.0
1,934 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
24.0%
4710.3|4734.9 24.6|20.0 492.0
1,958 บาท.
2563 มกราคม
0%
4667.3|4710.3 32.4|20.0 648.0
2,576 บาท.
2562 ธันวาคม
15.1%
4634.9|4667.3 32.4|20.0 648.0
2,576 บาท.
2562 พฤษจิกายน
4.3%
4607.4|4634.9 27.5|20.0 550.0
2,188 บาท.
2562 ตุลาคม
43.4%
4581.1|4607.4 26.3|20.0 526.0
2,093 บาท.
2562 กันยายน
37.6%
4534.5|4581.1 46.6|20.0 932.0
3,700 บาท.
2562 สิงหาคม
21.5%
4460.0|4535.0 75.0|20.0 1494.0
5,926 บาท.
2562 กรกฎาคม
25.4%
4401.0|4460.0 59.0|20.0 1172.0
4,651 บาท.
2562 มิถุนายน
38.1%
4358.0|4401.0 44.0|20.0 874.0
3,471 บาท.
2562 พฤษภาคม
31.3%
4286.8|4357.5 70.7|20.0 1414.0
5,609 บาท.
2562 เมษายน
39.1%
4238.0|4287.0 49.0|20.0 970.0
3,851 บาท.
2562 มีนาคม
11.1%
4209.0|4238.0 30.0|20.0 590.0
2,346 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
33.6%
4176.0|4209.0 33.0|20.0 664.0
2,639 บาท.
2562 มกราคม
22.9%
4126.0|4176.0 50.0|20.0 1002.0
3,977 บาท.
2561 ธันวาคม
40.5%
4061.0|4126.0 65.0|20.0 1300.0
5,157 บาท.
2561 พฤษจิกายน
3.6%
3951.0|4061.0 109.0|20.0 2186.0
8,666 บาท.
2561 ตุลาคม
35.7%
3846.0|3951.0 105.0|20.0 2108.0
8,357 บาท.
2561 กันยายน
6.3%
3682.0|3846.0 164.0|20.0 3280.0
12,997 บาท.
2561 สิงหาคม
35.9%
3528.0|3682.0 154.0|20.0 3072.0
12,174 บาท.
2561 กรกฎาคม
44.2%
3289.0|3528.0 240.0|20.0 4794.0
18,992 บาท.
2561 มิถุนายน
53.6%
3155.0|3289.0 134.0|20.0 2674.0
10,598 บาท.
2561 พฤษภาคม
55.5%
2867.0|3155.0 288.0|20.0 5762.0
22,825 บาท.
2561 เมษายน
47.5%
2739.0|2867.0 128.0|20.0 2560.0
10,146 บาท.
2561 มีนาคม
1.4%
2495.0|2739.0 244.0|20.0 4878.0
19,325 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
11.7%
2254.0|2495.0 241.0|20.0 4810.0
19,055 บาท.
2561 มกราคม
7.2%
2042.0|2254.0 212.0|20.0 4246.0
16,822 บาท.
2560 ธันวาคม
28.4%
1813.0|2042.0 229.0|20.0 4574.0
18,121 บาท.
2560 พฤษจิกายน
5.7%
1494.0|1813.0 319.0|20.0 6388.0
25,304 บาท.
2560 ตุลาคม
19.6%
1193.0|1494.0 301.0|20.0 6022.0
23,854 บาท.
2560 กันยายน
24.3%
951.0|1193.0 242.0|20.0 4842.0
19,182 บาท.
2560 สิงหาคม
24.0%
631.0|951.0 320.0|20.0 6396.0
25,335 บาท.
2560 กรกฎาคม
26.8%
388.0|631.0 243.0|20.0 4862.0
19,261 บาท.
2560 มิถุนายน
39.7%
10210.0|10388.0 178.0|20.0 3560.0
14,106 บาท.
2560 พฤษภาคม
47.2%
9915.0|10210.0 295.0|20.0 5906.0
23,395 บาท.
2560 เมษายน
30.1%
9759.0|9915.0 156.0|20.0 3116.0
12,348 บาท.
2560 มีนาคม
2.9%
9536.0|9759.0 223.0|20.0 4462.0
17,677 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
25.2%
9319.0|9536.0 217.0|20.0 4334.0
17,171 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 9029.0|9319.0 290.0|20.0 5792.0
22,944 บาท.