กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

คณะวิทยาการจัดการ

+5,474 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

-1,385 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า คณะวิทยาการจัดการ

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
207.0%
1910.0|1882.3 -27.7|50.0 -1385.0
5,474 บาท.
2565 มีนาคม
4.6%
1884.2|1910.0 25.8|50.0 1290.0
5,118 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
38.9%
1859.6|1884.2 24.6|50.0 1230.0
4,880 บาท.
2565 มกราคม
29.5%
1844.6|1859.6 15.0|50.0 750.0
2,980 บาท.
2564 ธันวาคม
5.3%
1823.3|1844.6 21.3|50.0 1065.0
4,227 บาท.
2564 พฤษจิกายน
19.1%
1800.8|1823.3 22.5|50.0 1125.0
4,465 บาท.
2564 ตุลาคม
18.0%
1782.6|1800.8 18.2|50.0 910.0
3,613 บาท.
2564 กันยายน
84.8%
1760.4|1782.6 22.2|50.0 1110.0
4,405 บาท.
2564 สิงหาคม
119.2%
1613.7|1760.4 146.7|50.0 7335.0
29,053 บาท.
2564 กรกฎาคม
11.0%
1642.0|1613.7 -28.3|50.0 -1415.0
5,593 บาท.
2564 มิถุนายน
10.2%
1673.8|1642.0 -31.8|50.0 -1590.0
6,286 บาท.
2564 พฤษภาคม
38.8%
1709.2|1673.8 -35.4|50.0 -1770.0
6,998 บาท.
2564 เมษายน
58.2%
1730.9|1709.2 -21.7|50.0 -1085.0
4,286 บาท.
2564 มีนาคม
3.2%
1740.0|1730.9 -9.1|50.0 -455.0
1,792 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
50.4%
1749.4|1740.0 -9.4|50.0 -470.0
1,851 บาท.
2564 มกราคม
55.7%
1768.3|1749.4 -18.9|50.0 -945.0
3,732 บาท.
2563 ธันวาคม
356.9%
1776.7|1768.3 -8.4|50.0 -420.0
1,653 บาท.
2563 พฤษจิกายน
34.3%
1773.5|1776.7 3.2|50.0 160.0
644 บาท.
2563 ตุลาคม
61.8%
1768.6|1773.5 4.9|50.0 245.0
980 บาท.
2563 กันยายน
26.6%
1755.7|1768.6 12.9|50.0 645.0
2,564 บาท.
2563 สิงหาคม
111.6%
1738.1|1755.7 17.6|50.0 880.0
3,494 บาท.
2563 กรกฎาคม
92.6%
1740.2|1738.1 -2.1|50.0 -105.0
406 บาท.
2563 มิถุนายน
33.8%
1768.1|1740.2 -27.9|50.0 -1395.0
5,514 บาท.
2563 พฤษภาคม
10.2%
1810.2|1768.1 -42.1|50.0 -2105.0
8,325 บาท.
2563 เมษายน
63.6%
1848.0|1810.2 -37.8|50.0 -1890.0
7,474 บาท.
2563 มีนาคม
7.3%
1861.8|1848.0 -13.8|50.0 -690.0
2,722 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
7.3%
1874.6|1861.8 -12.8|50.0 -640.0
2,524 บาท.
2563 มกราคม
0%
1889.8|1874.6 -13.8|50.0 -690.0
2,722 บาท.
2562 ธันวาคม
639.1%
1903.6|1889.8 -13.8|50.0 -690.0
2,722 บาท.
2562 พฤษจิกายน
1,145.0%
1901.1|1903.6 2.5|50.0 125.0
505 บาท.
2562 ตุลาคม
90.1%
1927.8|1901.1 -26.7|50.0 -1335.0
5,276 บาท.
2562 กันยายน
243.3%
1930.5|1927.8 -2.7|50.0 -135.0
525 บาท.
2562 สิงหาคม
60.3%
1929.0|1931.0 2.0|50.0 90.0
366 บาท.
2562 กรกฎาคม
165.6%
1924.0|1929.0 5.0|50.0 230.0
921 บาท.
2562 มิถุนายน
82.5%
1927.0|1924.0 -3.0|50.0 -155.0
604 บาท.
2562 พฤษภาคม
87.7%
1944.7|1927.2 -17.5|50.0 -875.0
3,455 บาท.
2562 เมษายน
65.6%
1947.0|1945.0 -2.0|50.0 -110.0
426 บาท.
2562 มีนาคม
21.4%
1953.0|1947.0 -6.0|50.0 -315.0
1,237 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
32.7%
1961.0|1953.0 -8.0|50.0 -400.0
1,574 บาท.
2562 มกราคม
36.7%
1967.0|1961.0 -5.0|50.0 -270.0
1,059 บาท.
2561 ธันวาคม
72.2%
1975.0|1967.0 -9.0|50.0 -425.0
1,673 บาท.
2561 พฤษจิกายน
59.1%
1978.0|1975.0 -2.0|50.0 -120.0
465 บาท.
2561 ตุลาคม
185.2%
1983.0|1978.0 -6.0|50.0 -290.0
1,138 บาท.
2561 กันยายน
71.1%
1977.0|1983.0 7.0|50.0 335.0
1,336 บาท.
2561 สิงหาคม
13.0%
1953.0|1977.0 23.0|50.0 1165.0
4,623 บาท.
2561 กรกฎาคม
29.0%
1927.0|1953.0 27.0|50.0 1340.0
5,316 บาท.
2561 มิถุนายน
24.2%
1908.0|1927.0 19.0|50.0 950.0
3,772 บาท.
2561 พฤษภาคม
7.2%
1882.0|1908.0 25.0|50.0 1255.0
4,979 บาท.
2561 เมษายน
14.9%
1859.0|1882.0 23.0|50.0 1165.0
4,623 บาท.
2561 มีนาคม
28.2%
1832.0|1859.0 27.0|50.0 1370.0
5,435 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
37.6%
1794.0|1832.0 38.0|50.0 1910.0
7,573 บาท.
2561 มกราคม
21.4%
1770.0|1794.0 24.0|50.0 1190.0
4,722 บาท.
2560 ธันวาคม
53.5%
1751.0|1770.0 19.0|50.0 935.0
3,712 บาท.
2560 พฤษจิกายน
3.2%
1711.0|1751.0 40.0|50.0 2015.0
7,988 บาท.
2560 ตุลาคม
6.9%
1672.0|1711.0 39.0|50.0 1950.0
7,731 บาท.
2560 กันยายน
19.8%
1630.0|1672.0 42.0|50.0 2095.0
8,305 บาท.
2560 สิงหาคม
6.8%
1596.0|1630.0 34.0|50.0 1680.0
6,662 บาท.
2560 กรกฎาคม
7.9%
1565.0|1596.0 31.0|50.0 1565.0
6,207 บาท.
2560 มิถุนายน
19.7%
1531.0|1565.0 34.0|50.0 1700.0
6,741 บาท.
2560 พฤษภาคม
13.9%
1504.0|1531.0 27.0|50.0 1365.0
5,415 บาท.
2560 เมษายน
26.3%
1480.0|1504.0 24.0|50.0 1175.0
4,662 บาท.
2560 มีนาคม
9.4%
1448.0|1480.0 32.0|50.0 1595.0
6,325 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
16.9%
1419.0|1448.0 29.0|50.0 1445.0
5,732 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 1395.0|1419.0 24.0|50.0 1200.0
4,761 บาท.