กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

คณะสังคมศาสตร์

6,211 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,566 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า คณะสังคมศาสตร์

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
36.4%
7660.9|7739.2 78.3|20.0 1566.0
6,211 บาท.
2565 มีนาคม
54.8%
7537.8|7660.9 123.1|20.0 2462.0
9,758 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
24.6%
7482.2|7537.8 55.6|20.0 1112.0
4,413 บาท.
2565 มกราคม
29.0%
7440.3|7482.2 41.9|20.0 838.0
3,328 บาท.
2564 ธันวาคม
47.2%
7381.2|7440.3 59.1|20.0 1182.0
4,690 บาท.
2564 พฤษจิกายน
8.4%
7269.1|7381.2 112.1|20.0 2242.0
8,887 บาท.
2564 ตุลาคม
39.1%
7166.4|7269.1 102.7|20.0 2054.0
8,143 บาท.
2564 กันยายน
37.8%
6997.7|7166.4 168.7|20.0 3374.0
13,370 บาท.
2564 สิงหาคม
49.4%
6726.2|6997.7 271.5|20.0 5430.0
21,510 บาท.
2564 กรกฎาคม
0.8%
6589.0|6726.2 137.2|20.0 2744.0
10,875 บาท.
2564 มิถุนายน
6.2%
6450.7|6589.0 138.3|20.0 2766.0
10,962 บาท.
2564 พฤษภาคม
35.5%
6303.3|6450.7 147.4|20.0 2948.0
11,683 บาท.
2564 เมษายน
40.0%
6208.3|6303.3 95.0|20.0 1900.0
7,533 บาท.
2564 มีนาคม
45.1%
6050.0|6208.3 158.3|20.0 3166.0
12,546 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
31.0%
5963.1|6050.0 86.9|20.0 1738.0
6,892 บาท.
2564 มกราคม
22.3%
5903.2|5963.1 59.9|20.0 1198.0
4,754 บาท.
2563 ธันวาคม
40.7%
5826.1|5903.2 77.1|20.0 1542.0
6,116 บาท.
2563 พฤษจิกายน
26.4%
5696.0|5826.1 130.1|20.0 2602.0
10,313 บาท.
2563 ตุลาคม
12.2%
5519.2|5696.0 176.8|20.0 3536.0
14,011 บาท.
2563 กันยายน
2.2%
5317.8|5519.2 201.4|20.0 4028.0
15,959 บาท.
2563 สิงหาคม
9.3%
5120.9|5317.8 196.9|20.0 3938.0
15,603 บาท.
2563 กรกฎาคม
9.6%
4942.4|5120.9 178.5|20.0 3570.0
14,146 บาท.
2563 มิถุนายน
15.8%
4745.0|4942.4 197.4|20.0 3948.0
15,642 บาท.
2563 พฤษภาคม
31.6%
4578.9|4745.0 166.1|20.0 3322.0
13,164 บาท.
2563 เมษายน
4.6%
4465.3|4578.9 113.6|20.0 2272.0
9,006 บาท.
2563 มีนาคม
16.8%
4346.2|4465.3 119.1|20.0 2382.0
9,442 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
26.4%
4247.1|4346.2 99.1|20.0 1982.0
7,858 บาท.
2563 มกราคม
0%
4155.4|4247.1 72.9|20.0 1458.0
5,783 บาท.
2562 ธันวาคม
56.5%
4082.5|4155.4 72.9|20.0 1458.0
5,783 บาท.
2562 พฤษจิกายน
16.0%
3914.8|4082.5 167.7|20.0 3354.0
13,290 บาท.
2562 ตุลาคม
20.2%
3715.2|3914.8 199.6|20.0 3992.0
15,817 บาท.
2562 กันยายน
16.1%
3465.0|3715.2 250.2|20.0 5004.0
19,824 บาท.
2562 สิงหาคม
17.0%
3255.0|3465.0 210.0|20.0 4198.0
16,632 บาท.
2562 กรกฎาคม
20.1%
3002.0|3255.0 253.0|20.0 5058.0
20,037 บาท.
2562 มิถุนายน
3.3%
2686.0|3002.0 317.0|20.0 6330.0
25,074 บาท.
2562 พฤษภาคม
21.2%
2358.3|2685.7 327.4|20.0 6548.0
25,937 บาท.
2562 เมษายน
50.3%
2100.0|2358.0 258.0|20.0 5162.0
20,449 บาท.
2562 มีนาคม
33.5%
1972.0|2100.0 128.0|20.0 2562.0
10,154 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
12.3%
1887.0|1972.0 85.0|20.0 1704.0
6,757 บาท.
2562 มกราคม
24.7%
1812.0|1887.0 75.0|20.0 1494.0
5,926 บาท.
2561 ธันวาคม
14.5%
1713.0|1812.0 99.0|20.0 1984.0
7,866 บาท.
2561 พฤษจิกายน
41.5%
1597.0|1713.0 116.0|20.0 2322.0
9,204 บาท.
2561 ตุลาคม
17.9%
1399.0|1597.0 198.0|20.0 3968.0
15,721 บาท.
2561 กันยายน
0.1%
1236.0|1399.0 163.0|20.0 3256.0
12,902 บาท.
2561 สิงหาคม
18.3%
1073.0|1236.0 163.0|20.0 3258.0
12,910 บาท.
2561 กรกฎาคม
29.1%
873.0|1073.0 199.0|20.0 3988.0
15,801 บาท.
2561 มิถุนายน
37.0%
732.0|873.0 141.0|20.0 2826.0
11,200 บาท.
2561 พฤษภาคม
58.6%
508.0|732.0 224.0|20.0 4484.0
17,765 บาท.
2561 เมษายน
37.6%
415.0|508.0 93.0|20.0 1856.0
7,359 บาท.
2561 มีนาคม
28.9%
266.0|415.0 149.0|20.0 2976.0
11,794 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
3.0%
161.0|266.0 106.0|20.0 2116.0
8,388 บาท.
2561 มกราคม
21.0%
51.0|161.0 109.0|20.0 2182.0
8,650 บาท.
2560 ธันวาคม
58.2%
9965.0|10051.0 86.0|20.0 1724.0
6,836 บาท.
2560 พฤษจิกายน
4.7%
9759.0|9965.0 207.0|20.0 4130.0
16,363 บาท.
2560 ตุลาคม
20.2%
9542.0|9759.0 217.0|20.0 4336.0
17,179 บาท.
2560 กันยายน
6.8%
9270.0|9542.0 272.0|20.0 5436.0
21,534 บาท.
2560 สิงหาคม
9.6%
8979.0|9270.0 292.0|20.0 5830.0
23,094 บาท.
2560 กรกฎาคม
16.1%
8715.0|8979.0 264.0|20.0 5270.0
20,877 บาท.
2560 มิถุนายน
1.6%
8401.0|8715.0 314.0|20.0 6282.0
24,884 บาท.
2560 พฤษภาคม
26.6%
8082.0|8401.0 319.0|20.0 6384.0
25,288 บาท.
2560 เมษายน
5.5%
7847.0|8082.0 234.0|20.0 4688.0
18,572 บาท.
2560 มีนาคม
42.9%
7626.0|7847.0 222.0|20.0 4432.0
17,559 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
6.8%
7499.0|7626.0 126.0|20.0 2528.0
10,020 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 7382.0|7499.0 118.0|20.0 2356.0
9,339 บาท.