กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

สถาบันภาษาและสำนักวิชาสังคม

2,093 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

526 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า สถาบันภาษาและสำนักวิชาสังคม

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
74.5%
538.6|564.9 26.3|20.0 526.0
2,093 บาท.
2565 มีนาคม
30.8%
532.0|538.6 6.6|20.0 132.0
533 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
51.2%
522.4|532.0 9.6|20.0 192.0
770 บาท.
2565 มกราคม
93.8%
502.6|522.4 19.8|20.0 396.0
1,578 บาท.
2564 ธันวาคม
98.7%
501.5|502.6 1.1|20.0 22.0
97 บาท.
2564 พฤษจิกายน
8.2%
409.9|501.5 91.6|20.0 1832.0
7,264 บาท.
2564 ตุลาคม
4.1%
325.8|409.9 84.1|20.0 1682.0
6,670 บาท.
2564 กันยายน
42.5%
238.1|325.8 87.7|20.0 1754.0
6,955 บาท.
2564 สิงหาคม
31.1%
187.7|238.1 50.4|20.0 1008.0
4,001 บาท.
2564 กรกฎาคม
4.7%
153.0|187.7 34.7|20.0 694.0
2,758 บาท.
2564 มิถุนายน
17.8%
116.6|153.0 36.4|20.0 728.0
2,893 บาท.
2564 พฤษภาคม
33.8%
72.3|116.6 44.3|20.0 886.0
3,518 บาท.
2564 เมษายน
59.0%
43.0|72.3 29.3|20.0 586.0
2,330 บาท.
2564 มีนาคม
45.7%
9971.3|10043.0 71.7|20.0 1434.0
5,688 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
14.6%
9932.4|9971.3 38.9|20.0 778.0
3,091 บาท.
2564 มกราคม
51.7%
9899.2|9932.4 33.2|20.0 664.0
2,639 บาท.
2563 ธันวาคม
27.0%
9830.3|9899.2 68.9|20.0 1378.0
5,466 บาท.
2563 พฤษจิกายน
22.5%
9735.9|9830.3 94.4|20.0 1888.0
7,486 บาท.
2563 ตุลาคม
15.3%
9662.8|9735.9 73.1|20.0 1462.0
5,799 บาท.
2563 กันยายน
27.0%
9576.5|9662.8 86.3|20.0 1726.0
6,844 บาท.
2563 สิงหาคม
24.1%
9513.5|9576.5 63.0|20.0 1260.0
4,999 บาท.
2563 กรกฎาคม
1.3%
9430.5|9513.5 83.0|20.0 1660.0
6,583 บาท.
2563 มิถุนายน
22.3%
9348.6|9430.5 81.9|20.0 1638.0
6,496 บาท.
2563 พฤษภาคม
9.7%
9285.0|9348.6 63.6|20.0 1272.0
5,047 บาท.
2563 เมษายน
6.4%
9227.6|9285.0 57.4|20.0 1148.0
4,556 บาท.
2563 มีนาคม
23.2%
9173.9|9227.6 53.7|20.0 1074.0
4,263 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
5.1%
9132.7|9173.9 41.2|20.0 824.0
3,273 บาท.
2563 มกราคม
0%
9090.3|9132.7 39.1|20.0 782.0
3,106 บาท.
2562 ธันวาคม
12.3%
9051.2|9090.3 39.1|20.0 782.0
3,106 บาท.
2562 พฤษจิกายน
11.5%
9006.6|9051.2 44.6|20.0 892.0
3,542 บาท.
2562 ตุลาคม
9.5%
8956.2|9006.6 50.4|20.0 1008.0
4,001 บาท.
2562 กันยายน
10.1%
8910.6|8956.2 45.6|20.0 912.0
3,621 บาท.
2562 สิงหาคม
13.8%
8870.0|8911.0 41.0|20.0 820.0
3,257 บาท.
2562 กรกฎาคม
16.3%
8822.0|8870.0 48.0|20.0 952.0
3,779 บาท.
2562 มิถุนายน
13.4%
8765.0|8822.0 57.0|20.0 1138.0
4,516 บาท.
2562 พฤษภาคม
16.4%
8699.4|8765.1 65.7|20.0 1314.0
5,213 บาท.
2562 เมษายน
40.7%
8645.0|8699.0 55.0|20.0 1098.0
4,358 บาท.
2562 มีนาคม
16.3%
8612.0|8645.0 33.0|20.0 650.0
2,584 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
1.5%
8585.0|8612.0 27.0|20.0 544.0
2,164 บาท.
2562 มกราคม
19.2%
8558.0|8585.0 27.0|20.0 536.0
2,132 บาท.
2561 ธันวาคม
22.8%
8525.0|8558.0 33.0|20.0 664.0
2,639 บาท.
2561 พฤษจิกายน
38.6%
8499.0|8525.0 26.0|20.0 512.0
2,037 บาท.
2561 ตุลาคม
22.4%
8457.0|8499.0 42.0|20.0 836.0
3,320 บาท.
2561 กันยายน
5.5%
8425.0|8457.0 32.0|20.0 648.0
2,576 บาท.
2561 สิงหาคม
19.6%
8391.0|8425.0 34.0|20.0 686.0
2,726 บาท.
2561 กรกฎาคม
20.3%
8348.0|8391.0 43.0|20.0 854.0
3,391 บาท.
2561 มิถุนายน
39.1%
8314.0|8348.0 34.0|20.0 680.0
2,702 บาท.
2561 พฤษภาคม
42.3%
8258.0|8314.0 56.0|20.0 1118.0
4,437 บาท.
2561 เมษายน
30.2%
8226.0|8258.0 32.0|20.0 644.0
2,560 บาท.
2561 มีนาคม
19.2%
8180.0|8226.0 46.0|20.0 924.0
3,669 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
29.7%
8142.0|8180.0 37.0|20.0 746.0
2,964 บาท.
2561 มกราคม
25.5%
8116.0|8142.0 26.0|20.0 524.0
2,085 บาท.
2560 ธันวาคม
20.0%
8097.0|8116.0 20.0|20.0 390.0
1,554 บาท.
2560 พฤษจิกายน
42.5%
8072.0|8097.0 24.0|20.0 488.0
1,942 บาท.
2560 ตุลาคม
27.6%
8030.0|8072.0 43.0|20.0 850.0
3,376 บาท.
2560 กันยายน
13.1%
7971.0|8030.0 59.0|20.0 1176.0
4,666 บาท.
2560 สิงหาคม
11.1%
7920.0|7971.0 51.0|20.0 1022.0
4,057 บาท.
2560 กรกฎาคม
12.5%
7875.0|7920.0 45.0|20.0 908.0
3,605 บาท.
2560 มิถุนายน
35.8%
7835.0|7875.0 40.0|20.0 794.0
3,154 บาท.
2560 พฤษภาคม
37.1%
7773.0|7835.0 62.0|20.0 1238.0
4,912 บาท.
2560 เมษายน
1.3%
7734.0|7773.0 39.0|20.0 778.0
3,091 บาท.
2560 มีนาคม
44.4%
7696.0|7734.0 38.0|20.0 768.0
3,051 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
21.0%
7674.0|7696.0 21.0|20.0 426.0
1,697 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 7658.0|7674.0 17.0|20.0 336.0
1,340 บาท.