กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

โรงเรียนสาธิต (อนุบาล)

675 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

168 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า โรงเรียนสาธิต (อนุบาล)

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
14.1%
9137.0|9305.0 168.0|1.0 168.0
675 บาท.
2565 มีนาคม
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
8993.0|9137.0 144.0|1.0 144.0
580 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
ไม่มีข้อมูล
8993.0|8993.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 มกราคม
ไม่มีข้อมูล
8993.0|8993.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 ธันวาคม
ไม่มีข้อมูล
8993.0|8993.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 พฤษจิกายน
ไม่มีข้อมูล
8993.0|8993.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 ตุลาคม
81.1%
8911.0|8993.0 82.0|1.0 82.0
335 บาท.
2564 กันยายน
10.4%
8466.0|8911.0 445.0|1.0 445.0
1,772 บาท.
2564 สิงหาคม
59.7%
7969.0|8466.0 497.0|1.0 497.0
1,978 บาท.
2564 กรกฎาคม
1.5%
7770.0|7969.0 199.0|1.0 199.0
798 บาท.
2564 มิถุนายน
23.8%
7568.0|7770.0 202.0|1.0 202.0
810 บาท.
2564 พฤษภาคม
7.9%
7302.0|7568.0 266.0|1.0 266.0
1,063 บาท.
2564 เมษายน
47.8%
7013.0|7302.0 289.0|1.0 289.0
1,154 บาท.
2564 มีนาคม
40.8%
6457.0|7013.0 556.0|1.0 556.0
2,212 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
15.1%
6129.0|6457.0 328.0|1.0 328.0
1,309 บาท.
2564 มกราคม
6.0%
5851.0|6129.0 278.0|1.0 278.0
1,111 บาท.
2563 ธันวาคม
6.6%
5555.0|5851.0 296.0|1.0 296.0
1,182 บาท.
2563 พฤษจิกายน
27.5%
5238.0|5555.0 317.0|1.0 317.0
1,265 บาท.
2563 ตุลาคม
9.3%
4800.0|5238.0 438.0|1.0 438.0
1,744 บาท.
2563 กันยายน
3.7%
4317.0|4800.0 483.0|1.0 483.0
1,923 บาท.
2563 สิงหาคม
29.3%
3852.0|4317.0 465.0|1.0 465.0
1,851 บาท.
2563 กรกฎาคม
14.5%
3524.0|3852.0 328.0|1.0 328.0
1,309 บาท.
2563 มิถุนายน
45.3%
3140.0|3524.0 384.0|1.0 384.0
1,531 บาท.
2563 พฤษภาคม
10.4%
2931.0|3140.0 209.0|1.0 209.0
838 บาท.
2563 เมษายน
19.2%
2744.0|2931.0 187.0|1.0 187.0
750 บาท.
2563 มีนาคม
21.7%
2512.0|2744.0 232.0|1.0 232.0
929 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
15.0%
2215.0|2512.0 297.0|1.0 297.0
1,186 บาท.
2563 มกราคม
0%
1901.0|2215.0 252.0|1.0 252.0
1,008 บาท.
2562 ธันวาคม
44.9%
1649.0|1901.0 252.0|1.0 252.0
1,008 บาท.
2562 พฤษจิกายน
40.7%
1190.0|1649.0 459.0|1.0 459.0
1,827 บาท.
2562 ตุลาคม
38.5%
919.0|1190.0 271.0|1.0 271.0
1,083 บาท.
2562 กันยายน
47.2%
477.0|919.0 442.0|1.0 442.0
1,760 บาท.
2562 สิงหาคม
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
245.0|477.0 232.0|1.0 232.0
929 บาท.
2562 กรกฎาคม
ไม่มีข้อมูล
7116.0|7116.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2562 มิถุนายน
ไม่มีข้อมูล
7116.0|7116.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2562 พฤษภาคม
ไม่มีข้อมูล
7115.9|7115.9 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2562 เมษายน
ไม่มีข้อมูล
7116.0|7116.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2562 มีนาคม
ไม่มีข้อมูล
7116.0|7116.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
ไม่มีข้อมูล
7116.0|7116.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2562 มกราคม
ไม่มีข้อมูล
7116.0|7116.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2561 ธันวาคม
ไม่มีข้อมูล
7116.0|7116.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2561 พฤษจิกายน
ไม่มีข้อมูล
7116.0|7116.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2561 ตุลาคม
55.7%
7032.0|7116.0 84.0|1.0 84.0
343 บาท.
2561 กันยายน
41.4%
6996.0|7032.0 36.0|1.0 36.0
152 บาท.
2561 สิงหาคม
85.0%
6976.0|6996.0 20.0|1.0 20.0
89 บาท.
2561 กรกฎาคม
51.6%
6829.0|6976.0 147.0|1.0 147.0
593 บาท.
2561 มิถุนายน
53.5%
6759.0|6829.0 70.0|1.0 70.0
287 บาท.
2561 พฤษภาคม
47.5%
6606.0|6759.0 153.0|1.0 153.0
617 บาท.
2561 เมษายน
13.4%
6526.0|6606.0 79.0|1.0 79.0
324 บาท.
2561 มีนาคม
65.5%
6434.0|6526.0 92.0|1.0 92.0
374 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
35.2%
6404.0|6434.0 30.0|1.0 30.0
129 บาท.
2561 มกราคม
69.3%
6356.0|6404.0 48.0|1.0 48.0
199 บาท.
2560 ธันวาคม
68.9%
6344.0|6356.0 13.0|1.0 13.0
61 บาท.
2560 พฤษจิกายน
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
6341.0|6344.0 2.0|1.0 2.0
19 บาท.
2560 ตุลาคม
ไม่มีข้อมูล
6341.0|6341.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 กันยายน
ไม่มีข้อมูล
6341.0|6341.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 สิงหาคม
ไม่มีข้อมูล
6341.0|6341.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 กรกฎาคม
ไม่มีข้อมูล
6341.0|6341.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 มิถุนายน
ไม่มีข้อมูล
6341.0|6341.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 พฤษภาคม
82.7%
6237.0|6341.0 104.0|1.0 104.0
423 บาท.
2560 เมษายน
6.9%
5621.0|6237.0 616.0|1.0 616.0
2,449 บาท.
2560 มีนาคม
7.2%
5047.0|5621.0 574.0|1.0 574.0
2,281 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
12.1%
4515.0|5047.0 532.0|1.0 532.0
2,117 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 3909.0|4515.0 606.0|1.0 606.0
2,409 บาท.