กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

โรงพยาบาลสัตว์

3,645 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

918 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า โรงพยาบาลสัตว์

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
24.0%
2907.5|2953.4 45.9|20.0 918.0
3,645 บาท.
2565 มีนาคม
26.8%
2847.1|2907.5 60.4|20.0 1208.0
4,793 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
14.0%
2802.9|2847.1 44.2|20.0 884.0
3,510 บาท.
2565 มกราคม
2.1%
2764.9|2802.9 38.0|20.0 760.0
3,019 บาท.
2564 ธันวาคม
40.9%
2726.1|2764.9 38.8|20.0 776.0
3,083 บาท.
2564 พฤษจิกายน
22.2%
2660.4|2726.1 65.7|20.0 1314.0
5,213 บาท.
2564 ตุลาคม
40.8%
2609.3|2660.4 51.1|20.0 1022.0
4,057 บาท.
2564 กันยายน
9.7%
2522.9|2609.3 86.4|20.0 1728.0
6,852 บาท.
2564 สิงหาคม
43.3%
2427.2|2522.9 95.7|20.0 1914.0
7,589 บาท.
2564 กรกฎาคม
1.8%
2373.0|2427.2 54.2|20.0 1084.0
4,302 บาท.
2564 มิถุนายน
11.8%
2317.8|2373.0 55.2|20.0 1104.0
4,381 บาท.
2564 พฤษภาคม
27.4%
2255.2|2317.8 62.6|20.0 1252.0
4,967 บาท.
2564 เมษายน
25.8%
2209.8|2255.2 45.4|20.0 908.0
3,605 บาท.
2564 มีนาคม
26.4%
2148.6|2209.8 61.2|20.0 1224.0
4,857 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
36.8%
2103.6|2148.6 45.0|20.0 900.0
3,574 บาท.
2564 มกราคม
19.9%
2075.2|2103.6 28.4|20.0 568.0
2,259 บาท.
2563 ธันวาคม
27.9%
2039.7|2075.2 35.5|20.0 710.0
2,821 บาท.
2563 พฤษจิกายน
39.0%
1990.4|2039.7 49.3|20.0 986.0
3,914 บาท.
2563 ตุลาคม
5.3%
1909.5|1990.4 80.9|20.0 1618.0
6,417 บาท.
2563 กันยายน
8.7%
1824.1|1909.5 85.4|20.0 1708.0
6,773 บาท.
2563 สิงหาคม
21.7%
1730.6|1824.1 93.5|20.0 1870.0
7,414 บาท.
2563 กรกฎาคม
47.8%
1657.4|1730.6 73.2|20.0 1464.0
5,807 บาท.
2563 มิถุนายน
97.2%
1517.1|1657.4 140.3|20.0 2806.0
11,121 บาท.
2563 พฤษภาคม
84.3%
1513.3|1517.1 3.8|20.0 76.0
311 บาท.
2563 เมษายน
31.5%
1488.4|1513.3 24.9|20.0 498.0
1,982 บาท.
2563 มีนาคม
20.5%
1452.0|1488.4 36.4|20.0 728.0
2,893 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
18.6%
1423.1|1452.0 28.9|20.0 578.0
2,299 บาท.
2563 มกราคม
0%
1395.9|1423.1 23.5|20.0 470.0
1,871 บาท.
2562 ธันวาคม
58.0%
1372.4|1395.9 23.5|20.0 470.0
1,871 บาท.
2562 พฤษจิกายน
26.8%
1316.3|1372.4 56.1|20.0 1122.0
4,453 บาท.
2562 ตุลาคม
19.1%
1239.6|1316.3 76.7|20.0 1534.0
6,084 บาท.
2562 กันยายน
7.3%
1144.8|1239.6 94.8|20.0 1896.0
7,517 บาท.
2562 สิงหาคม
1.6%
1057.0|1145.0 88.0|20.0 1758.0
6,971 บาท.
2562 กรกฎาคม
7.6%
968.0|1057.0 89.0|20.0 1786.0
7,082 บาท.
2562 มิถุนายน
13.3%
871.0|968.0 97.0|20.0 1934.0
7,668 บาท.
2562 พฤษภาคม
33.8%
787.1|870.9 83.8|20.0 1676.0
6,646 บาท.
2562 เมษายน
43.6%
732.0|787.0 55.0|20.0 1108.0
4,397 บาท.
2562 มีนาคม
8.3%
701.0|732.0 31.0|20.0 624.0
2,481 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
4.5%
672.0|701.0 29.0|20.0 572.0
2,275 บาท.
2562 มกราคม
21.7%
645.0|672.0 27.0|20.0 546.0
2,172 บาท.
2561 ธันวาคม
43.4%
610.0|645.0 35.0|20.0 698.0
2,774 บาท.
2561 พฤษจิกายน
34.3%
548.0|610.0 62.0|20.0 1236.0
4,904 บาท.
2561 ตุลาคม
19.1%
454.0|548.0 94.0|20.0 1882.0
7,462 บาท.
2561 กันยายน
2.3%
378.0|454.0 76.0|20.0 1522.0
6,036 บาท.
2561 สิงหาคม
26.6%
300.0|378.0 78.0|20.0 1558.0
6,179 บาท.
2561 กรกฎาคม
35.7%
194.0|300.0 106.0|20.0 2124.0
8,420 บาท.
2561 มิถุนายน
44.3%
125.0|194.0 68.0|20.0 1364.0
5,411 บาท.
2561 พฤษภาคม
43.1%
3.0|125.0 123.0|20.0 2452.0
9,719 บาท.
2561 เมษายน
15.6%
9933.0|10003.0 70.0|20.0 1394.0
5,530 บาท.
2561 มีนาคม
33.8%
9874.0|9933.0 59.0|20.0 1176.0
4,666 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
7.1%
9835.0|9874.0 39.0|20.0 778.0
3,091 บาท.
2561 มกราคม
0.5%
9794.0|9835.0 42.0|20.0 838.0
3,328 บาท.
2560 ธันวาคม
42.3%
9751.0|9794.0 42.0|20.0 842.0
3,344 บาท.
2560 พฤษจิกายน
3.4%
9678.0|9751.0 73.0|20.0 1460.0
5,791 บาท.
2560 ตุลาคม
63.9%
9603.0|9678.0 76.0|20.0 1512.0
5,997 บาท.
2560 กันยายน
43.0%
9576.0|9603.0 27.0|20.0 544.0
2,164 บาท.
2560 สิงหาคม
8.2%
9528.0|9576.0 48.0|20.0 956.0
3,795 บาท.
2560 กรกฎาคม
48.0%
9476.0|9528.0 52.0|20.0 1042.0
4,136 บาท.
2560 มิถุนายน
1.3%
9375.0|9476.0 100.0|20.0 2006.0
7,953 บาท.
2560 พฤษภาคม
43.1%
9274.0|9375.0 102.0|20.0 2032.0
8,056 บาท.
2560 เมษายน
40.6%
9216.0|9274.0 58.0|20.0 1156.0
4,587 บาท.
2560 มีนาคม
24.4%
9182.0|9216.0 34.0|20.0 686.0
2,726 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
48.4%
9156.0|9182.0 26.0|20.0 518.0
2,061 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 9106.0|9156.0 50.0|20.0 1006.0
3,993 บาท.