กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

วิทยาลัยนานาชาติลุ่มน้ำโขง

6,092 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,536 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า วิทยาลัยนานาชาติลุ่มน้ำโขง

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
36.6%
1898.2|1936.6 38.4|40.0 1536.0
6,092 บาท.
2565 มีนาคม
57.9%
1837.6|1898.2 60.6|40.0 2424.0
9,608 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
14.9%
1812.1|1837.6 25.5|40.0 1020.0
4,049 บาท.
2565 มกราคม
26.4%
1790.4|1812.1 21.7|40.0 868.0
3,447 บาท.
2564 ธันวาคม
51.3%
1760.9|1790.4 29.5|40.0 1180.0
4,682 บาท.
2564 พฤษจิกายน
26.9%
1700.3|1760.9 60.6|40.0 2424.0
9,608 บาท.
2564 ตุลาคม
27.1%
1656.0|1700.3 44.3|40.0 1772.0
7,026 บาท.
2564 กันยายน
42.5%
1595.2|1656.0 60.8|40.0 2432.0
9,640 บาท.
2564 สิงหาคม
93.9%
1489.4|1595.2 105.8|40.0 4232.0
16,767 บาท.
2564 กรกฎาคม
27.1%
1483.0|1489.4 6.4|40.0 256.0
1,024 บาท.
2564 มิถุนายน
26.5%
1474.2|1483.0 8.8|40.0 352.0
1,404 บาท.
2564 พฤษภาคม
24.9%
1462.2|1474.2 12.0|40.0 480.0
1,911 บาท.
2564 เมษายน
12.5%
1453.2|1462.2 9.0|40.0 360.0
1,435 บาท.
2564 มีนาคม
67.5%
1442.9|1453.2 10.3|40.0 412.0
1,641 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
44.6%
1439.6|1442.9 3.3|40.0 132.0
533 บาท.
2564 มกราคม
37.1%
1437.8|1439.6 1.8|40.0 72.0
295 บาท.
2563 ธันวาคม
13.5%
1434.9|1437.8 2.9|40.0 116.0
469 บาท.
2563 พฤษจิกายน
36.9%
1432.4|1434.9 2.5|40.0 100.0
406 บาท.
2563 ตุลาคม
27.1%
1428.4|1432.4 4.0|40.0 160.0
644 บาท.
2563 กันยายน
25.2%
1425.5|1428.4 2.9|40.0 116.0
469 บาท.
2563 สิงหาคม
2.5%
1421.6|1425.5 3.9|40.0 156.0
628 บาท.
2563 กรกฎาคม
9.4%
1417.8|1421.6 3.8|40.0 152.0
612 บาท.
2563 มิถุนายน
8.6%
1413.6|1417.8 4.2|40.0 168.0
675 บาท.
2563 พฤษภาคม
23.6%
1409.0|1413.6 4.6|40.0 184.0
739 บาท.
2563 เมษายน
11.2%
1405.5|1409.0 3.5|40.0 140.0
564 บาท.
2563 มีนาคม
29.1%
1402.4|1405.5 3.1|40.0 124.0
501 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
8.2%
1398.0|1402.4 4.4|40.0 176.0
707 บาท.
2563 มกราคม
0%
1393.2|1398.0 4.8|40.0 192.0
770 บาท.
2562 ธันวาคม
34.0%
1388.4|1393.2 4.8|40.0 192.0
770 บาท.
2562 พฤษจิกายน
28.3%
1381.1|1388.4 7.3|40.0 292.0
1,166 บาท.
2562 ตุลาคม
45.6%
1370.9|1381.1 10.2|40.0 408.0
1,626 บาท.
2562 กันยายน
0.0%
1352.1|1370.9 18.8|40.0 752.0
2,988 บาท.
2562 สิงหาคม
3.6%
1333.0|1352.0 19.0|40.0 752.0
2,988 บาท.
2562 กรกฎาคม
29.3%
1314.0|1333.0 20.0|40.0 780.0
3,098 บาท.
2562 มิถุนายน
6.7%
1286.0|1314.0 28.0|40.0 1104.0
4,381 บาท.
2562 พฤษภาคม
24.3%
1256.6|1286.2 29.6|40.0 1184.0
4,698 บาท.
2562 เมษายน
47.6%
1234.0|1257.0 22.0|40.0 896.0
3,558 บาท.
2562 มีนาคม
26.8%
1223.0|1234.0 12.0|40.0 468.0
1,863 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
14.4%
1207.0|1223.0 16.0|40.0 640.0
2,544 บาท.
2562 มกราคม
7.4%
1188.0|1207.0 19.0|40.0 748.0
2,972 บาท.
2561 ธันวาคม
35.0%
1168.0|1188.0 20.0|40.0 808.0
3,209 บาท.
2561 พฤษจิกายน
61.2%
1155.0|1168.0 13.0|40.0 524.0
2,085 บาท.
2561 ตุลาคม
11.2%
1121.0|1155.0 34.0|40.0 1356.0
5,379 บาท.
2561 กันยายน
14.5%
1091.0|1121.0 30.0|40.0 1204.0
4,777 บาท.
2561 สิงหาคม
5.1%
1055.0|1091.0 35.0|40.0 1408.0
5,585 บาท.
2561 กรกฎาคม
57.7%
1022.0|1055.0 33.0|40.0 1336.0
5,300 บาท.
2561 มิถุนายน
65.9%
1008.0|1022.0 14.0|40.0 564.0
2,243 บาท.
2561 พฤษภาคม
65.2%
966.0|1008.0 42.0|40.0 1660.0
6,583 บาท.
2561 เมษายน
55.0%
952.0|966.0 14.0|40.0 576.0
2,291 บาท.
2561 มีนาคม
20.8%
920.0|952.0 32.0|40.0 1284.0
5,094 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
24.7%
894.0|920.0 25.0|40.0 1016.0
4,033 บาท.
2561 มกราคม
21.7%
875.0|894.0 19.0|40.0 764.0
3,035 บาท.
2560 ธันวาคม
47.2%
851.0|875.0 24.0|40.0 976.0
3,875 บาท.
2560 พฤษจิกายน
11.4%
805.0|851.0 46.0|40.0 1852.0
7,343 บาท.
2560 ตุลาคม
32.1%
764.0|805.0 41.0|40.0 1640.0
6,504 บาท.
2560 กันยายน
33.1%
703.0|764.0 60.0|40.0 2416.0
9,576 บาท.
2560 สิงหาคม
9.6%
663.0|703.0 40.0|40.0 1616.0
6,409 บาท.
2560 กรกฎาคม
28.2%
618.0|663.0 45.0|40.0 1788.0
7,090 บาท.
2560 มิถุนายน
36.0%
586.0|618.0 32.0|40.0 1284.0
5,094 บาท.
2560 พฤษภาคม
22.1%
536.0|586.0 50.0|40.0 2008.0
7,961 บาท.
2560 เมษายน
2.3%
497.0|536.0 39.0|40.0 1564.0
6,203 บาท.
2560 มีนาคม
37.9%
459.0|497.0 38.0|40.0 1528.0
6,060 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
12.6%
435.0|459.0 24.0|40.0 948.0
3,764 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 414.0|435.0 21.0|40.0 828.0
3,288 บาท.