กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารพิพิธภัณฑ์ชีวิต

493 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

122 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารพิพิธภัณฑ์ชีวิต

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
39.7%
3415.0|3537.0 122.0|1.0 122.0
493 บาท.
2565 มีนาคม
42.1%
3211.0|3415.0 204.0|1.0 204.0
818 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
25.1%
3094.0|3211.0 117.0|1.0 117.0
473 บาท.
2565 มกราคม
10.0%
3007.0|3094.0 87.0|1.0 87.0
355 บาท.
2564 ธันวาคม
47.4%
2910.0|3007.0 97.0|1.0 97.0
394 บาท.
2564 พฤษจิกายน
3.3%
2723.3|2910.0 186.7|1.0 186.7
749 บาท.
2564 ตุลาคม
23.8%
2530.2|2723.3 193.1|1.0 193.1
775 บาท.
2564 กันยายน
35.5%
2276.0|2530.2 254.2|1.0 254.2
1,017 บาท.
2564 สิงหาคม
19.1%
2113.0|2276.0 163.0|1.0 163.0
655 บาท.
2564 กรกฎาคม
3.3%
1911.0|2113.0 202.0|1.0 202.0
810 บาท.
2564 มิถุนายน
11.0%
1702.0|1911.0 209.0|1.0 209.0
838 บาท.
2564 พฤษภาคม
48.5%
1467.0|1702.0 235.0|1.0 235.0
941 บาท.
2564 เมษายน
10.4%
1347.1|1467.0 119.9|1.0 119.9
485 บาท.
2564 มีนาคม
15.9%
1213.0|1347.1 134.1|1.0 134.1
541 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
32.0%
1053.0|1213.0 160.0|1.0 160.0
644 บาท.
2564 มกราคม
24.6%
945.0|1053.0 108.0|1.0 108.0
438 บาท.
2563 ธันวาคม
10.4%
801.0|945.0 144.0|1.0 144.0
580 บาท.
2563 พฤษจิกายน
30.9%
640.0|801.0 161.0|1.0 161.0
648 บาท.
2563 ตุลาคม
9.8%
405.8|640.0 234.2|1.0 234.2
937 บาท.
2563 กันยายน
32.7%
146.0|405.8 259.8|1.0 259.8
1,039 บาท.
2563 สิงหาคม
96.8%
9971.9|10146.0 174.1|1.0 174.1
699 บาท.
2563 กรกฎาคม
93.3%
4411.1|9971.9 5560.8|1.0 5560.8
22,028 บาท.
2563 มิถุนายน
37.4%
43739.0|44111.0 372.0|1.0 372.0
1,483 บาท.
2563 พฤษภาคม
69.9%
43507.0|43739.0 232.0|1.0 232.0
929 บาท.
2563 เมษายน
56.9%
43439.0|43507.0 68.0|1.0 68.0
279 บาท.
2563 มีนาคม
12.2%
43278.0|43439.0 161.0|1.0 161.0
648 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
48.8%
43137.0|43278.0 141.0|1.0 141.0
568 บาท.
2563 มกราคม
0%
43009.0|43137.0 71.0|1.0 71.0
291 บาท.
2562 ธันวาคม
71.8%
42938.0|43009.0 71.0|1.0 71.0
291 บาท.
2562 พฤษจิกายน
46.0%
42680.0|42938.0 258.0|1.0 258.0
1,032 บาท.
2562 ตุลาคม
14.9%
42200.0|42680.0 480.0|1.0 480.0
1,911 บาท.
2562 กันยายน
0.2%
41792.0|42200.0 408.0|1.0 408.0
1,626 บาท.
2562 สิงหาคม
18.2%
41385.0|41792.0 407.0|1.0 407.0
1,622 บาท.
2562 กรกฎาคม
10.2%
40887.0|41385.0 498.0|1.0 498.0
1,982 บาท.
2562 มิถุนายน
12.2%
40332.0|40887.0 555.0|1.0 555.0
2,208 บาท.
2562 พฤษภาคม
9.8%
39845.0|40332.0 487.0|1.0 487.0
1,938 บาท.
2562 เมษายน
32.6%
39305.0|39845.0 540.0|1.0 540.0
2,148 บาท.
2562 มีนาคม
21.6%
38942.0|39305.0 363.0|1.0 363.0
1,447 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
9.7%
38658.0|38942.0 284.0|1.0 284.0
1,135 บาท.
2562 มกราคม
28.6%
38343.0|38658.0 315.0|1.0 315.0
1,257 บาท.
2561 ธันวาคม
44.5%
37901.0|38343.0 442.0|1.0 442.0
1,760 บาท.
2561 พฤษจิกายน
37.2%
37657.0|37901.0 244.0|1.0 244.0
976 บาท.
2561 ตุลาคม
1.5%
37267.0|37657.0 390.0|1.0 390.0
1,554 บาท.
2561 กันยายน
24.8%
36871.0|37267.0 396.0|1.0 396.0
1,578 บาท.
2561 สิงหาคม
17.8%
36574.0|36871.0 297.0|1.0 297.0
1,186 บาท.
2561 กรกฎาคม
26.5%
36212.0|36574.0 362.0|1.0 362.0
1,443 บาท.
2561 มิถุนายน
58.7%
35719.0|36212.0 493.0|1.0 493.0
1,962 บาท.
2561 พฤษภาคม
47.0%
34522.0|35719.0 1197.0|1.0 1197.0
4,750 บาท.
2561 เมษายน
48.1%
33889.0|34522.0 633.0|1.0 633.0
2,516 บาท.
2561 มีนาคม
8.4%
32667.0|33889.0 1222.0|1.0 1222.0
4,849 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
32.3%
31548.0|32667.0 1119.0|1.0 1119.0
4,441 บาท.
2561 มกราคม
3.1%
30791.0|31548.0 757.0|1.0 757.0
3,007 บาท.
2560 ธันวาคม
31.4%
30010.0|30791.0 781.0|1.0 781.0
3,102 บาท.
2560 พฤษจิกายน
24.3%
28870.0|30010.0 1140.0|1.0 1140.0
4,524 บาท.
2560 ตุลาคม
6.2%
28008.0|28870.0 862.0|1.0 862.0
3,423 บาท.
2560 กันยายน
10.1%
27089.0|28008.0 919.0|1.0 919.0
3,649 บาท.
2560 สิงหาคม
7.3%
26066.0|27089.0 1023.0|1.0 1023.0
4,061 บาท.
2560 กรกฎาคม
9.5%
25118.0|26066.0 948.0|1.0 948.0
3,764 บาท.
2560 มิถุนายน
16.5%
24070.0|25118.0 1048.0|1.0 1048.0
4,160 บาท.
2560 พฤษภาคม
23.1%
22814.0|24070.0 1256.0|1.0 1256.0
4,983 บาท.
2560 เมษายน
19.3%
21849.0|22814.0 965.0|1.0 965.0
3,831 บาท.
2560 มีนาคม
19.5%
20652.0|21849.0 1197.0|1.0 1197.0
4,750 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
8.8%
19689.0|20652.0 963.0|1.0 963.0
3,823 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 18633.0|19689.0 1056.0|1.0 1056.0
4,191 บาท.