กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

ศูนย์อาหารราชภัฏ

3,075 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

774 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า ศูนย์อาหารราชภัฏ

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
36.3%
9498.6|9537.3 38.7|20.0 774.0
3,075 บาท.
2565 มีนาคม
20.8%
9437.8|9498.6 60.8|20.0 1216.0
4,825 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
22.4%
9389.7|9437.8 48.1|20.0 962.0
3,819 บาท.
2565 มกราคม
19.0%
9352.4|9389.7 37.3|20.0 746.0
2,964 บาท.
2564 ธันวาคม
26.5%
9306.3|9352.4 46.1|20.0 922.0
3,661 บาท.
2564 พฤษจิกายน
25.1%
9243.5|9306.3 62.8|20.0 1256.0
4,983 บาท.
2564 ตุลาคม
29.5%
9196.5|9243.5 47.0|20.0 940.0
3,732 บาท.
2564 กันยายน
39.8%
9129.8|9196.5 66.7|20.0 1334.0
5,292 บาท.
2564 สิงหาคม
73.0%
9018.9|9129.8 110.9|20.0 2218.0
8,792 บาท.
2564 กรกฎาคม
11.8%
8989.0|9018.9 29.9|20.0 598.0
2,378 บาท.
2564 มิถุนายน
22.4%
8955.1|8989.0 33.9|20.0 678.0
2,695 บาท.
2564 พฤษภาคม
30.8%
8911.4|8955.1 43.7|20.0 874.0
3,471 บาท.
2564 เมษายน
28.5%
8848.2|8911.4 63.2|20.0 1264.0
5,015 บาท.
2564 มีนาคม
6.4%
8759.7|8848.2 88.5|20.0 1770.0
7,018 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
30.3%
8676.9|8759.7 82.8|20.0 1656.0
6,567 บาท.
2564 มกราคม
36.1%
8619.2|8676.9 57.7|20.0 1154.0
4,579 บาท.
2563 ธันวาคม
5.0%
8528.9|8619.2 90.3|20.0 1806.0
7,161 บาท.
2563 พฤษจิกายน
6.8%
8433.8|8528.9 95.1|20.0 1902.0
7,541 บาท.
2563 ตุลาคม
5.3%
8331.8|8433.8 102.0|20.0 2040.0
8,088 บาท.
2563 กันยายน
3.5%
8235.2|8331.8 96.6|20.0 1932.0
7,660 บาท.
2563 สิงหาคม
30.5%
8135.1|8235.2 100.1|20.0 2002.0
7,937 บาท.
2563 กรกฎาคม
11.8%
8065.6|8135.1 69.5|20.0 1390.0
5,514 บาท.
2563 มิถุนายน
19.0%
8004.3|8065.6 61.3|20.0 1226.0
4,864 บาท.
2563 พฤษภาคม
9.8%
7954.7|8004.3 49.6|20.0 992.0
3,938 บาท.
2563 เมษายน
19.9%
7899.7|7954.7 55.0|20.0 1100.0
4,366 บาท.
2563 มีนาคม
35.7%
7831.0|7899.7 68.7|20.0 1374.0
5,450 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
7.4%
7724.1|7831.0 106.9|20.0 2138.0
8,476 บาท.
2563 มกราคม
0%
7611.6|7724.1 99.0|20.0 1980.0
7,850 บาท.
2562 ธันวาคม
24.2%
7512.6|7611.6 99.0|20.0 1980.0
7,850 บาท.
2562 พฤษจิกายน
24.5%
7381.9|7512.6 130.7|20.0 2614.0
10,360 บาท.
2562 ตุลาคม
29.3%
7283.2|7381.9 98.7|20.0 1974.0
7,826 บาท.
2562 กันยายน
6.1%
7143.6|7283.2 139.6|20.0 2792.0
11,065 บาท.
2562 สิงหาคม
5.0%
7013.0|7144.0 131.0|20.0 2622.0
10,392 บาท.
2562 กรกฎาคม
6.6%
6875.0|7013.0 138.0|20.0 2760.0
10,938 บาท.
2562 มิถุนายน
33.3%
6746.0|6875.0 129.0|20.0 2578.0
10,218 บาท.
2562 พฤษภาคม
18.8%
6659.6|6745.6 86.0|20.0 1720.0
6,820 บาท.
2562 เมษายน
2.8%
6554.0|6660.0 106.0|20.0 2118.0
8,396 บาท.
2562 มีนาคม
7.0%
6445.0|6554.0 109.0|20.0 2180.0
8,642 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
6.3%
6343.0|6445.0 101.0|20.0 2028.0
8,040 บาท.
2562 มกราคม
8.0%
6235.0|6343.0 108.0|20.0 2164.0
8,578 บาท.
2561 ธันวาคม
3.8%
6118.0|6235.0 118.0|20.0 2352.0
9,323 บาท.
2561 พฤษจิกายน
21.1%
5995.0|6118.0 122.0|20.0 2444.0
9,687 บาท.
2561 ตุลาคม
17.7%
5840.0|5995.0 155.0|20.0 3098.0
12,277 บาท.
2561 กันยายน
3.8%
5713.0|5840.0 127.0|20.0 2548.0
10,099 บาท.
2561 สิงหาคม
7.2%
5590.0|5713.0 123.0|20.0 2452.0
9,719 บาท.
2561 กรกฎาคม
22.3%
5458.0|5590.0 132.0|20.0 2642.0
10,471 บาท.
2561 มิถุนายน
25.6%
5356.0|5458.0 103.0|20.0 2052.0
8,135 บาท.
2561 พฤษภาคม
58.3%
5218.0|5356.0 138.0|20.0 2758.0
10,930 บาท.
2561 เมษายน
53.8%
5160.0|5218.0 58.0|20.0 1150.0
4,563 บาท.
2561 มีนาคม
7.6%
5036.0|5160.0 125.0|20.0 2490.0
9,869 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
26.0%
4901.0|5036.0 135.0|20.0 2694.0
10,677 บาท.
2561 มกราคม
15.1%
4802.0|4901.0 100.0|20.0 1992.0
7,897 บาท.
2560 ธันวาคม
33.2%
4684.0|4802.0 117.0|20.0 2348.0
9,307 บาท.
2560 พฤษจิกายน
15.5%
4508.0|4684.0 176.0|20.0 3514.0
13,924 บาท.
2560 ตุลาคม
25.0%
4300.0|4508.0 208.0|20.0 4160.0
16,482 บาท.
2560 กันยายน
21.7%
4144.0|4300.0 156.0|20.0 3120.0
12,364 บาท.
2560 สิงหาคม
21.7%
3945.0|4144.0 199.0|20.0 3984.0
15,785 บาท.
2560 กรกฎาคม
20.2%
3789.0|3945.0 156.0|20.0 3120.0
12,364 บาท.
2560 มิถุนายน
1.1%
3594.0|3789.0 196.0|20.0 3910.0
15,492 บาท.
2560 พฤษภาคม
29.9%
3396.0|3594.0 198.0|20.0 3954.0
15,666 บาท.
2560 เมษายน
30.9%
3257.0|3396.0 139.0|20.0 2772.0
10,986 บาท.
2560 มีนาคม
19.7%
3057.0|3257.0 201.0|20.0 4014.0
15,904 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
3.8%
2896.0|3057.0 161.0|20.0 3224.0
12,776 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 2728.0|2896.0 168.0|20.0 3352.0
13,282 บาท.