กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

สนามเทนนิส

517 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

128 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า สนามเทนนิส

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
26.9%
6944.9|6951.3 6.4|20.0 128.0
517 บาท.
2565 มีนาคม
24.6%
6936.1|6944.9 8.8|20.0 176.0
707 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
16.4%
6929.5|6936.1 6.6|20.0 132.0
533 บาท.
2565 มกราคม
34.8%
6924.0|6929.5 5.5|20.0 110.0
446 บาท.
2564 ธันวาคม
14.0%
6915.5|6924.0 8.5|20.0 170.0
683 บาท.
2564 พฤษจิกายน
56.9%
6905.6|6915.5 9.9|20.0 198.0
794 บาท.
2564 ตุลาคม
87.8%
6901.4|6905.6 4.2|20.0 84.0
343 บาท.
2564 กันยายน
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
6901.0|6901.4 0.4|20.0 8.0
42 บาท.
2564 สิงหาคม
ไม่มีข้อมูล
6904.9|6904.9 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2564 กรกฎาคม
2.5%
6901.0|6904.9 3.9|20.0 78.0
319 บาท.
2564 มิถุนายน
4.9%
6897.2|6901.0 3.8|20.0 76.0
311 บาท.
2564 พฤษภาคม
23.9%
6893.2|6897.2 4.0|20.0 80.0
327 บาท.
2564 เมษายน
15.6%
6887.9|6893.2 5.3|20.0 106.0
430 บาท.
2564 มีนาคม
14.0%
6881.6|6887.9 6.3|20.0 126.0
509 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
21.4%
6876.2|6881.6 5.4|20.0 108.0
438 บาท.
2564 มกราคม
10.0%
6869.3|6876.2 6.9|20.0 138.0
556 บาท.
2563 ธันวาคม
20.6%
6863.1|6869.3 6.2|20.0 124.0
501 บาท.
2563 พฤษจิกายน
27.4%
6858.2|6863.1 4.9|20.0 98.0
398 บาท.
2563 ตุลาคม
46.2%
6851.4|6858.2 6.8|20.0 136.0
549 บาท.
2563 กันยายน
56.4%
6847.8|6851.4 3.6|20.0 72.0
295 บาท.
2563 สิงหาคม
19.8%
6847.8|6849.3 1.5|20.0 30.0
129 บาท.
2563 กรกฎาคม
19.8%
6847.4|6849.3 1.9|20.0 38.0
161 บาท.
2563 มิถุนายน
80.0%
6845.9|6847.4 1.5|20.0 30.0
129 บาท.
2563 พฤษภาคม
613.6%
6845.7|6845.9 0.2|20.0 4.0
26 บาท.
2563 เมษายน
123.2%
6847.5|6845.7 -1.8|20.0 -36.0
133 บาท.
2563 มีนาคม
27.9%
6840.4|6847.5 7.1|20.0 142.0
572 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
46.5%
6830.5|6840.4 9.9|20.0 198.0
794 บาท.
2563 มกราคม
0%
6815.2|6830.5 18.6|20.0 372.0
1,483 บาท.
2562 ธันวาคม
14.4%
6796.6|6815.2 18.6|20.0 372.0
1,483 บาท.
2562 พฤษจิกายน
15.0%
6780.7|6796.6 15.9|20.0 318.0
1,269 บาท.
2562 ตุลาคม
52.1%
6767.2|6780.7 13.5|20.0 270.0
1,079 บาท.
2562 กันยายน
8.4%
6760.8|6767.2 6.4|20.0 128.0
517 บาท.
2562 สิงหาคม
9.0%
6754.0|6761.0 7.0|20.0 140.0
564 บาท.
2562 กรกฎาคม
9.0%
6746.0|6754.0 8.0|20.0 154.0
620 บาท.
2562 มิถุนายน
5.5%
6739.0|6746.0 7.0|20.0 140.0
564 บาท.
2562 พฤษภาคม
10.5%
6732.5|6739.1 6.6|20.0 132.0
533 บาท.
2562 เมษายน
17.8%
6727.0|6733.0 6.0|20.0 118.0
477 บาท.
2562 มีนาคม
17.0%
6719.0|6727.0 7.0|20.0 144.0
580 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
19.9%
6711.0|6719.0 9.0|20.0 174.0
699 บาท.
2562 มกราคม
6.3%
6700.0|6711.0 11.0|20.0 218.0
873 บาท.
2561 ธันวาคม
6.8%
6690.0|6700.0 10.0|20.0 204.0
818 บาท.
2561 พฤษจิกายน
25.6%
6680.0|6690.0 10.0|20.0 190.0
762 บาท.
2561 ตุลาคม
38.7%
6667.0|6680.0 13.0|20.0 256.0
1,024 บาท.
2561 กันยายน
53.0%
6660.0|6667.0 8.0|20.0 156.0
628 บาท.
2561 สิงหาคม
46.9%
6656.0|6660.0 4.0|20.0 72.0
295 บาท.
2561 กรกฎาคม
39.7%
6649.0|6656.0 7.0|20.0 138.0
556 บาท.
2561 มิถุนายน
33.1%
6645.0|6649.0 4.0|20.0 82.0
335 บาท.
2561 พฤษภาคม
41.1%
6639.0|6645.0 6.0|20.0 124.0
501 บาท.
2561 เมษายน
2.6%
6635.0|6639.0 4.0|20.0 72.0
295 บาท.
2561 มีนาคม
54.6%
6631.0|6635.0 4.0|20.0 74.0
303 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
20.8%
6623.0|6631.0 8.0|20.0 166.0
667 บาท.
2561 มกราคม
4.4%
6613.0|6623.0 11.0|20.0 210.0
842 บาท.
2560 ธันวาคม
4.3%
6602.0|6613.0 11.0|20.0 220.0
881 บาท.
2560 พฤษจิกายน
26.7%
6590.0|6602.0 12.0|20.0 230.0
921 บาท.
2560 ตุลาคม
39.9%
6582.0|6590.0 8.0|20.0 168.0
675 บาท.
2560 กันยายน
70.2%
6577.0|6582.0 5.0|20.0 100.0
406 บาท.
2560 สิงหาคม
46.0%
6575.0|6577.0 1.0|20.0 28.0
121 บาท.
2560 กรกฎาคม
22.0%
6573.0|6575.0 3.0|20.0 54.0
224 บาท.
2560 มิถุนายน
35.7%
6569.0|6573.0 4.0|20.0 70.0
287 บาท.
2560 พฤษภาคม
3.3%
6564.0|6569.0 6.0|20.0 110.0
446 บาท.
2560 เมษายน
0%
6558.0|6564.0 6.0|20.0 114.0
461 บาท.
2560 มีนาคม
27.5%
6552.0|6558.0 6.0|20.0 114.0
461 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
13.0%
6544.0|6552.0 8.0|20.0 158.0
636 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 6535.0|6544.0 9.0|20.0 182.0
731 บาท.