กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารเรียนคณะเทคโนฯอุตฯ

+6,998 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

-1,770 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารเรียนคณะเทคโนฯอุตฯ

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
22.6%
2249.2|2213.8 -35.4|50.0 -1770.0
6,998 บาท.
2565 มีนาคม
35.3%
2276.6|2249.2 -27.4|50.0 -1370.0
5,415 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
18.0%
2318.9|2276.6 -42.3|50.0 -2115.0
8,364 บาท.
2565 มกราคม
17.8%
2353.6|2318.9 -34.7|50.0 -1735.0
6,860 บาท.
2564 ธันวาคม
488.5%
2395.8|2353.6 -42.2|50.0 -2110.0
8,345 บาท.
2564 พฤษจิกายน
131.8%
2385.0|2395.8 10.8|50.0 540.0
2,148 บาท.
2564 ตุลาคม
286.4%
2388.5|2385.0 -3.5|50.0 -175.0
683 บาท.
2564 กันยายน
95.6%
2386.7|2388.5 1.8|50.0 90.0
366 บาท.
2564 สิงหาคม
165.4%
2344.5|2386.7 42.2|50.0 2110.0
8,365 บาท.
2564 กรกฎาคม
5.1%
2372.2|2344.5 -27.7|50.0 -1385.0
5,474 บาท.
2564 มิถุนายน
3.0%
2372.2|2343.0 -29.2|50.0 -1460.0
5,771 บาท.
2564 พฤษภาคม
22.3%
2402.3|2372.2 -30.1|50.0 -1505.0
5,949 บาท.
2564 เมษายน
5.1%
2425.7|2402.3 -23.4|50.0 -1170.0
4,623 บาท.
2564 มีนาคม
38.2%
2447.9|2425.7 -22.2|50.0 -1110.0
4,385 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
19.2%
2483.8|2447.9 -35.9|50.0 -1795.0
7,097 บาท.
2564 มกราคม
19.2%
2512.8|2483.8 -29.0|50.0 -1450.0
5,731 บาท.
2563 ธันวาคม
77.0%
2548.7|2512.8 -35.9|50.0 -1795.0
7,097 บาท.
2563 พฤษจิกายน
194.3%
2557.0|2548.7 -8.3|50.0 -415.0
1,633 บาท.
2563 ตุลาคม
58.3%
2548.3|2557.0 8.7|50.0 435.0
1,732 บาท.
2563 กันยายน
12.0%
2544.7|2548.3 3.6|50.0 180.0
723 บาท.
2563 สิงหาคม
828.8%
2540.6|2544.7 4.1|50.0 205.0
822 บาท.
2563 กรกฎาคม
31.6%
2570.9|2540.6 -30.3|50.0 -1515.0
5,989 บาท.
2563 มิถุนายน
33.6%
2615.2|2570.9 -44.3|50.0 -2215.0
8,760 บาท.
2563 พฤษภาคม
15.3%
2681.9|2615.2 -66.7|50.0 -3335.0
13,195 บาท.
2563 เมษายน
53.5%
2738.4|2681.9 -56.5|50.0 -2825.0
11,176 บาท.
2563 มีนาคม
28.6%
2764.7|2738.4 -26.3|50.0 -1315.0
5,197 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
7.3%
2801.5|2764.7 -36.8|50.0 -1840.0
7,276 บาท.
2563 มกราคม
0%
2850.7|2801.5 -39.7|50.0 -1985.0
7,850 บาท.
2562 ธันวาคม
60.8%
2890.4|2850.7 -39.7|50.0 -1985.0
7,850 บาท.
2562 พฤษจิกายน
27.8%
2906.0|2890.4 -15.6|50.0 -780.0
3,078 บาท.
2562 ตุลาคม
148.4%
2927.6|2906.0 -21.6|50.0 -1080.0
4,266 บาท.
2562 กันยายน
33.9%
2883.1|2927.6 44.5|50.0 2225.0
8,820 บาท.
2562 สิงหาคม
36.7%
2854.0|2883.0 29.0|50.0 1470.0
5,831 บาท.
2562 กรกฎาคม
4.9%
2807.0|2854.0 47.0|50.0 2325.0
9,216 บาท.
2562 มิถุนายน
59.9%
2763.0|2807.0 44.0|50.0 2210.0
8,761 บาท.
2562 พฤษภาคม
50.7%
2745.3|2763.0 17.7|50.0 885.0
3,514 บาท.
2562 เมษายน
174.9%
2737.0|2745.0 9.0|50.0 435.0
1,732 บาท.
2562 มีนาคม
86.1%
2743.0|2737.0 -7.0|50.0 -330.0
1,297 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
19.0%
2791.0|2743.0 -47.0|50.0 -2365.0
9,354 บาท.
2562 มกราคม
4.5%
2829.0|2791.0 -38.0|50.0 -1915.0
7,573 บาท.
2561 ธันวาคม
47.9%
2869.0|2829.0 -40.0|50.0 -2005.0
7,929 บาท.
2561 พฤษจิกายน
413.4%
2890.0|2869.0 -21.0|50.0 -1045.0
4,128 บาท.
2561 ตุลาคม
81.6%
2883.0|2890.0 7.0|50.0 330.0
1,317 บาท.
2561 กันยายน
58.2%
2847.0|2883.0 36.0|50.0 1810.0
7,177 บาท.
2561 สิงหาคม
12.7%
2760.0|2847.0 87.0|50.0 4330.0
17,155 บาท.
2561 กรกฎาคม
5.0%
2661.0|2760.0 99.0|50.0 4960.0
19,649 บาท.
2561 มิถุนายน
15.6%
2567.0|2661.0 94.0|50.0 4710.0
18,659 บาท.
2561 พฤษภาคม
14.4%
2488.0|2567.0 80.0|50.0 3975.0
15,749 บาท.
2561 เมษายน
30.2%
2395.0|2488.0 93.0|50.0 4645.0
18,402 บาท.
2561 มีนาคม
19.7%
2330.0|2395.0 65.0|50.0 3240.0
12,839 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
25.3%
2249.0|2330.0 81.0|50.0 4035.0
15,987 บาท.
2561 มกราคม
10.6%
2189.0|2249.0 60.0|50.0 3015.0
11,948 บาท.
2560 ธันวาคม
56.3%
2135.0|2189.0 54.0|50.0 2695.0
10,681 บาท.
2560 พฤษจิกายน
12.0%
2012.0|2135.0 123.0|50.0 6165.0
24,421 บาท.
2560 ตุลาคม
20.3%
1903.0|2012.0 109.0|50.0 5425.0
21,490 บาท.
2560 กันยายน
27.9%
1767.0|1903.0 136.0|50.0 6810.0
26,974 บาท.
2560 สิงหาคม
3.4%
1669.0|1767.0 98.0|50.0 4910.0
19,451 บาท.
2560 กรกฎาคม
12.5%
1574.0|1669.0 95.0|50.0 4745.0
18,798 บาท.
2560 มิถุนายน
7.5%
1491.0|1574.0 83.0|50.0 4150.0
16,442 บาท.
2560 พฤษภาคม
9.7%
1401.0|1491.0 90.0|50.0 4485.0
17,769 บาท.
2560 เมษายน
19.5%
1320.0|1401.0 81.0|50.0 4050.0
16,046 บาท.
2560 มีนาคม
36.9%
1220.0|1320.0 101.0|50.0 5030.0
19,926 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
11.3%
1156.0|1220.0 64.0|50.0 3175.0
12,582 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 1100.0|1156.0 56.0|50.0 2815.0
11,156 บาท.