กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารอุตสาหกรรมศิลป์

+6,967 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

-1,762 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารอุตสาหกรรมศิลป์

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
20.8%
9078.0|7316.0 -1762.0|1.0 -1762.0
6,967 บาท.
2565 มีนาคม
2.2%
11303.0|9078.0 -2225.0|1.0 -2225.0
8,800 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
19.9%
13578.0|11303.0 -2275.0|1.0 -2275.0
8,998 บาท.
2565 มกราคม
26.6%
15400.0|13578.0 -1822.0|1.0 -1822.0
7,204 บาท.
2564 ธันวาคม
29.5%
17883.0|15400.0 -2483.0|1.0 -2483.0
9,822 บาท.
2564 พฤษจิกายน
23.8%
19635.0|17883.0 -1752.0|1.0 -1752.0
6,927 บาท.
2564 ตุลาคม
20.6%
20970.0|19635.0 -1335.0|1.0 -1335.0
5,276 บาท.
2564 กันยายน
878.8%
22651.0|20970.0 -1681.0|1.0 -1681.0
6,646 บาท.
2564 สิงหาคม
881.5%
22438.0|22651.0 213.0|1.0 213.0
853 บาท.
2564 กรกฎาคม
5.0%
24125.0|22438.0 -1687.0|1.0 -1687.0
6,670 บาท.
2564 มิถุนายน
23.1%
25900.0|24125.0 -1775.0|1.0 -1775.0
7,018 บาท.
2564 พฤษภาคม
21.3%
28207.0|25900.0 -2307.0|1.0 -2307.0
9,125 บาท.
2564 เมษายน
14.6%
30024.0|28207.0 -1817.0|1.0 -1817.0
7,185 บาท.
2564 มีนาคม
9.2%
32150.0|30024.0 -2126.0|1.0 -2126.0
8,408 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
13.0%
34492.0|32150.0 -2342.0|1.0 -2342.0
9,263 บาท.
2564 มกราคม
24.9%
36529.0|34492.0 -2037.0|1.0 -2037.0
8,056 บาท.
2563 ธันวาคม
18.1%
39242.0|36529.0 -2713.0|1.0 -2713.0
10,732 บาท.
2563 พฤษจิกายน
15.7%
41464.0|39242.0 -2222.0|1.0 -2222.0
8,788 บาท.
2563 ตุลาคม
34.4%
43338.0|41464.0 -1874.0|1.0 -1874.0
7,410 บาท.
2563 กันยายน
14.7%
44569.0|43338.0 -1231.0|1.0 -1231.0
4,864 บาท.
2563 สิงหาคม
27.1%
45619.0|44569.0 -1050.0|1.0 -1050.0
4,148 บาท.
2563 กรกฎาคม
22.4%
47058.0|45619.0 -1439.0|1.0 -1439.0
5,688 บาท.
2563 มิถุนายน
20.0%
48911.0|47058.0 -1853.0|1.0 -1853.0
7,327 บาท.
2563 พฤษภาคม
3.5%
51227.0|48911.0 -2316.0|1.0 -2316.0
9,160 บาท.
2563 เมษายน
18.0%
53462.0|51227.0 -2235.0|1.0 -2235.0
8,840 บาท.
2563 มีนาคม
24.2%
55295.0|53462.0 -1833.0|1.0 -1833.0
7,248 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
16.1%
57713.0|55295.0 -2418.0|1.0 -2418.0
9,564 บาท.
2563 มกราคม
0%
60670.0|57713.0 -2881.0|1.0 -2881.0
11,397 บาท.
2562 ธันวาคม
13.8%
63551.0|60670.0 -2881.0|1.0 -2881.0
11,397 บาท.
2562 พฤษจิกายน
8.4%
66035.0|63551.0 -2484.0|1.0 -2484.0
9,826 บาท.
2562 ตุลาคม
30.1%
68746.0|66035.0 -2711.0|1.0 -2711.0
10,724 บาท.
2562 กันยายน
13.3%
70641.0|68746.0 -1895.0|1.0 -1895.0
7,493 บาท.
2562 สิงหาคม
16.5%
72284.0|70641.0 -1643.0|1.0 -1643.0
6,496 บาท.
2562 กรกฎาคม
8.5%
73657.0|72284.0 -1373.0|1.0 -1373.0
5,426 บาท.
2562 มิถุนายน
14.2%
75158.0|73657.0 -1501.0|1.0 -1501.0
5,933 บาท.
2562 พฤษภาคม
24.2%
76907.0|75158.0 -1749.0|1.0 -1749.0
6,915 บาท.
2562 เมษายน
1.4%
79214.0|76907.0 -2307.0|1.0 -2307.0
9,125 บาท.
2562 มีนาคม
16.9%
81488.0|79214.0 -2274.0|1.0 -2274.0
8,994 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
7.3%
84225.0|81488.0 -2737.0|1.0 -2737.0
10,827 บาท.
2562 มกราคม
6.2%
86762.0|84225.0 -2537.0|1.0 -2537.0
10,035 บาท.
2561 ธันวาคม
20.2%
89467.0|86762.0 -2705.0|1.0 -2705.0
10,701 บาท.
2561 พฤษจิกายน
18.3%
91627.0|89467.0 -2160.0|1.0 -2160.0
8,543 บาท.
2561 ตุลาคม
45.4%
94271.0|91627.0 -2644.0|1.0 -2644.0
10,459 บาท.
2561 กันยายน
408.8%
95717.0|94271.0 -1446.0|1.0 -1446.0
5,715 บาท.
2561 สิงหาคม
12.9%
95252.0|95717.0 465.0|1.0 465.0
1,851 บาท.
2561 กรกฎาคม
28.9%
94718.0|95252.0 534.0|1.0 534.0
2,124 บาท.
2561 มิถุนายน
47.0%
94339.0|94718.0 379.0|1.0 379.0
1,511 บาท.
2561 พฤษภาคม
6.4%
93622.0|94339.0 717.0|1.0 717.0
2,849 บาท.
2561 เมษายน
24.9%
92951.0|93622.0 671.0|1.0 671.0
2,667 บาท.
2561 มีนาคม
19.2%
92448.0|92951.0 503.0|1.0 503.0
2,002 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
30.1%
91825.0|92448.0 623.0|1.0 623.0
2,477 บาท.
2561 มกราคม
15.8%
91390.0|91825.0 435.0|1.0 435.0
1,732 บาท.
2560 ธันวาคม
54.8%
91024.0|91390.0 366.0|1.0 366.0
1,459 บาท.
2560 พฤษจิกายน
9.5%
90212.0|91024.0 812.0|1.0 812.0
3,225 บาท.
2560 ตุลาคม
1.2%
89315.0|90212.0 897.0|1.0 897.0
3,562 บาท.
2560 กันยายน
29.3%
88407.0|89315.0 908.0|1.0 908.0
3,605 บาท.
2560 สิงหาคม
34.6%
87766.0|88407.0 641.0|1.0 641.0
2,548 บาท.
2560 กรกฎาคม
5.3%
86784.0|87766.0 982.0|1.0 982.0
3,898 บาท.
2560 มิถุนายน
3.0%
85854.0|86784.0 930.0|1.0 930.0
3,692 บาท.
2560 พฤษภาคม
12.3%
84895.0|85854.0 959.0|1.0 959.0
3,807 บาท.
2560 เมษายน
9.5%
84054.0|84895.0 841.0|1.0 841.0
3,340 บาท.
2560 มีนาคม
31.4%
83124.0|84054.0 930.0|1.0 930.0
3,692 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
21.1%
82487.0|83124.0 637.0|1.0 637.0
2,532 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 81985.0|82487.0 502.0|1.0 502.0
1,998 บาท.