กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารโยธา

2,346 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

590 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารโยธา

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
31.6%
2431.0|3021.0 590.0|1.0 590.0
2,346 บาท.
2565 มีนาคม
20.0%
1567.0|2431.0 864.0|1.0 864.0
3,431 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
27.1%
876.0|1567.0 691.0|1.0 691.0
2,746 บาท.
2565 มกราคม
21.4%
373.0|876.0 503.0|1.0 503.0
2,002 บาท.
2564 ธันวาคม
44.5%
99732.0|100373.0 641.0|1.0 641.0
2,548 บาท.
2564 พฤษจิกายน
32.6%
98575.0|99732.0 1157.0|1.0 1157.0
4,591 บาท.
2564 ตุลาคม
39.5%
97796.0|98575.0 779.0|1.0 779.0
3,095 บาท.
2564 กันยายน
24.4%
96507.0|97796.0 1289.0|1.0 1289.0
5,114 บาท.
2564 สิงหาคม
54.3%
94801.0|96507.0 1706.0|1.0 1706.0
6,765 บาท.
2564 กรกฎาคม
2.0%
94022.0|94801.0 779.0|1.0 779.0
3,095 บาท.
2564 มิถุนายน
15.7%
93227.0|94022.0 795.0|1.0 795.0
3,158 บาท.
2564 พฤษภาคม
39.1%
92283.0|93227.0 944.0|1.0 944.0
3,748 บาท.
2564 เมษายน
28.4%
91709.0|92283.0 574.0|1.0 574.0
2,283 บาท.
2564 มีนาคม
27.9%
90906.0|91709.0 803.0|1.0 803.0
3,190 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
19.8%
90328.0|90906.0 578.0|1.0 578.0
2,299 บาท.
2564 มกราคม
29.3%
89865.0|90328.0 463.0|1.0 463.0
1,843 บาท.
2563 ธันวาคม
21.4%
89209.0|89865.0 656.0|1.0 656.0
2,608 บาท.
2563 พฤษจิกายน
32.9%
88374.0|89209.0 835.0|1.0 835.0
3,316 บาท.
2563 ตุลาคม
13.9%
87128.0|88374.0 1246.0|1.0 1246.0
4,944 บาท.
2563 กันยายน
10.1%
85681.0|87128.0 1447.0|1.0 1447.0
5,739 บาท.
2563 สิงหาคม
20.8%
84381.0|85681.0 1300.0|1.0 1300.0
5,157 บาท.
2563 กรกฎาคม
30.9%
83352.0|84381.0 1029.0|1.0 1029.0
4,084 บาท.
2563 มิถุนายน
18.2%
81862.0|83352.0 1490.0|1.0 1490.0
5,910 บาท.
2563 พฤษภาคม
29.5%
80643.0|81862.0 1219.0|1.0 1219.0
4,837 บาท.
2563 เมษายน
10.3%
79784.0|80643.0 859.0|1.0 859.0
3,411 บาท.
2563 มีนาคม
14.4%
79014.0|79784.0 770.0|1.0 770.0
3,059 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
12.4%
78355.0|79014.0 659.0|1.0 659.0
2,619 บาท.
2563 มกราคม
0%
77686.0|78355.0 577.0|1.0 577.0
2,295 บาท.
2562 ธันวาคม
43.5%
77109.0|77686.0 577.0|1.0 577.0
2,295 บาท.
2562 พฤษจิกายน
8.6%
76086.0|77109.0 1023.0|1.0 1023.0
4,061 บาท.
2562 ตุลาคม
37.7%
74966.0|76086.0 1120.0|1.0 1120.0
4,445 บาท.
2562 กันยายน
20.8%
73168.0|74966.0 1798.0|1.0 1798.0
7,129 บาท.
2562 สิงหาคม
23.1%
71744.0|73168.0 1424.0|1.0 1424.0
5,648 บาท.
2562 กรกฎาคม
7.3%
69891.0|71744.0 1853.0|1.0 1853.0
7,347 บาท.
2562 มิถุนายน
11.0%
67891.0|69891.0 2000.0|1.0 2000.0
7,929 บาท.
2562 พฤษภาคม
20.3%
66111.0|67891.0 1780.0|1.0 1780.0
7,058 บาท.
2562 เมษายน
54.6%
63877.0|66111.0 2234.0|1.0 2234.0
8,856 บาท.
2562 มีนาคม
30.9%
62863.0|63877.0 1014.0|1.0 1014.0
4,025 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
9.1%
62163.0|62863.0 700.0|1.0 700.0
2,782 บาท.
2562 มกราคม
23.0%
61527.0|62163.0 636.0|1.0 636.0
2,528 บาท.
2561 ธันวาคม
20.7%
60701.0|61527.0 826.0|1.0 826.0
3,281 บาท.
2561 พฤษจิกายน
47.2%
59658.0|60701.0 1043.0|1.0 1043.0
4,140 บาท.
2561 ตุลาคม
0.8%
57682.0|59658.0 1976.0|1.0 1976.0
7,834 บาท.
2561 กันยายน
30.2%
55690.0|57682.0 1992.0|1.0 1992.0
7,897 บาท.
2561 สิงหาคม
25.4%
54301.0|55690.0 1389.0|1.0 1389.0
5,510 บาท.
2561 กรกฎาคม
6.0%
52437.0|54301.0 1864.0|1.0 1864.0
7,391 บาท.
2561 มิถุนายน
24.2%
50684.0|52437.0 1753.0|1.0 1753.0
6,951 บาท.
2561 พฤษภาคม
21.9%
48371.0|50684.0 2313.0|1.0 2313.0
9,168 บาท.
2561 เมษายน
33.1%
46565.0|48371.0 1806.0|1.0 1806.0
7,161 บาท.
2561 มีนาคม
14.3%
45357.0|46565.0 1208.0|1.0 1208.0
4,793 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
25.1%
43947.0|45357.0 1410.0|1.0 1410.0
5,593 บาท.
2561 มกราคม
28.6%
42892.0|43947.0 1055.0|1.0 1055.0
4,187 บาท.
2560 ธันวาคม
55.4%
42140.0|42892.0 752.0|1.0 752.0
2,988 บาท.
2560 พฤษจิกายน
5.4%
40451.0|42140.0 1689.0|1.0 1689.0
6,698 บาท.
2560 ตุลาคม
23.5%
38666.0|40451.0 1785.0|1.0 1785.0
7,078 บาท.
2560 กันยายน
30.9%
36332.0|38666.0 2334.0|1.0 2334.0
9,252 บาท.
2560 สิงหาคม
6.2%
34721.0|36332.0 1611.0|1.0 1611.0
6,389 บาท.
2560 กรกฎาคม
12.6%
33003.0|34721.0 1718.0|1.0 1718.0
6,812 บาท.
2560 มิถุนายน
4.2%
31037.0|33003.0 1966.0|1.0 1966.0
7,794 บาท.
2560 พฤษภาคม
4.9%
28985.0|31037.0 2052.0|1.0 2052.0
8,135 บาท.
2560 เมษายน
18.9%
27034.0|28985.0 1951.0|1.0 1951.0
7,735 บาท.
2560 มีนาคม
54.0%
24629.0|27034.0 2405.0|1.0 2405.0
9,533 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
3.1%
23523.0|24629.0 1106.0|1.0 1106.0
4,389 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 22451.0|23523.0 1072.0|1.0 1072.0
4,255 บาท.