กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารเรียนนิติศาสตร์

6,244 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,572 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารเรียนนิติศาสตร์

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
54.3%
88606.0|89098.0 492.0|1.0 492.0
1,958 บาท.
2565 เมษายน
21.7%
998420.0|998456.0 36.0|30.0 1080.0
4,286 บาท.
2565 มีนาคม
58.5%
87761.0|88606.0 845.0|1.0 845.0
3,356 บาท.
2565 มีนาคม
75.9%
998456.0|998524.0 68.0|30.0 2040.0
8,088 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
34.7%
87272.0|87761.0 489.0|1.0 489.0
1,946 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
23.9%
998524.0|998549.0 25.0|30.0 750.0
2,980 บาท.
2565 มกราคม
40.2%
998549.0|998568.0 19.0|30.0 570.0
2,267 บาท.
2565 มกราคม
56.2%
86932.0|87272.0 340.0|1.0 340.0
1,356 บาท.
2564 ธันวาคม
43.3%
998568.0|998594.0 26.0|30.0 780.0
3,098 บาท.
2564 ธันวาคม
39.5%
86491.0|86932.0 441.0|1.0 441.0
1,756 บาท.
2564 พฤษจิกายน
61.9%
85761.0|86491.0 730.0|1.0 730.0
2,901 บาท.
2564 พฤษจิกายน
18.7%
998594.0|998658.0 64.0|30.0 1920.0
7,612 บาท.
2564 ตุลาคม
65.4%
998658.0|998710.0 52.0|30.0 1560.0
6,187 บาท.
2564 ตุลาคม
34.4%
85223.0|85761.0 538.0|1.0 538.0
2,140 บาท.
2564 กันยายน
61.9%
84402.0|85223.0 821.0|1.0 821.0
3,261 บาท.
2564 กันยายน
50.8%
998710.0|998782.0 72.0|30.0 2160.0
8,563 บาท.
2564 สิงหาคม
73.2%
83340.0|84402.0 1062.0|1.0 1062.0
4,215 บาท.
2564 สิงหาคม
52.4%
998782.0|998914.1 132.1|30.0 3963.0
15,702 บาท.
2564 กรกฎาคม
72.7%
998914.1|998977.0 62.9|30.0 1887.0
7,482 บาท.
2564 กรกฎาคม
0.4%
82827.0|83340.0 513.0|1.0 513.0
2,041 บาท.
2564 มิถุนายน
72.7%
82312.0|82827.0 515.0|1.0 515.0
2,049 บาท.
2564 มิถุนายน
71.8%
998914.0|998977.0 63.0|30.0 1890.0
7,494 บาท.
2564 พฤษภาคม
75.3%
81780.0|82312.0 532.0|1.0 532.0
2,117 บาท.
2564 พฤษภาคม
25.0%
998977.0|999049.0 72.0|30.0 2160.0
8,563 บาท.
2564 เมษายน
55.5%
999049.0|999103.0 54.0|30.0 1620.0
6,424 บาท.
2564 เมษายน
16.3%
81061.0|81780.0 719.0|1.0 719.0
2,857 บาท.
2564 มีนาคม
73.6%
80201.0|81061.0 860.0|1.0 860.0
3,415 บาท.
2564 มีนาคม
79.1%
999103.0|999212.0 109.0|30.0 3270.0
12,958 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
64.5%
79521.0|80201.0 680.0|1.0 680.0
2,703 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
45.3%
999212.0|999276.0 64.0|30.0 1920.0
7,612 บาท.
2564 มกราคม
66.6%
999276.0|999311.0 35.0|30.0 1050.0
4,168 บาท.
2564 มกราคม
39.6%
79172.0|79521.0 349.0|1.0 349.0
1,392 บาท.
2563 ธันวาคม
63.5%
78593.0|79172.0 579.0|1.0 579.0
2,303 บาท.
2563 ธันวาคม
56.4%
999311.0|999364.0 53.0|30.0 1590.0
6,306 บาท.
2563 พฤษจิกายน
72.8%
77901.0|78593.0 692.0|1.0 692.0
2,750 บาท.
2563 พฤษจิกายน
73.3%
999364.0|999449.0 85.0|30.0 2550.0
10,107 บาท.
2563 ตุลาคม
88.1%
999449.0|999767.0 318.0|30.0 9540.0
37,784 บาท.
2563 ตุลาคม
14.3%
76772.0|77901.0 1129.0|1.0 1129.0
4,480 บาท.
2563 กันยายน
84.7%
75805.0|76772.0 967.0|1.0 967.0
3,839 บาท.
2563 กันยายน
83.2%
999556.0|999767.0 211.0|30.0 6330.0
25,074 บาท.
2563 สิงหาคม
64.6%
74744.0|75805.0 1061.0|1.0 1061.0
4,211 บาท.
2563 สิงหาคม
1.0%
999667.0|999767.0 100.0|30.0 3000.0
11,889 บาท.
2563 กรกฎาคม
68.9%
999767.0|999868.0 101.0|30.0 3030.0
12,007 บาท.
2563 กรกฎาคม
39.5%
73802.0|74744.0 942.0|1.0 942.0
3,740 บาท.
2563 มิถุนายน
75.3%
73233.0|73802.0 569.0|1.0 569.0
2,263 บาท.
2563 มิถุนายน
85.6%
999868.0|999945.0 77.0|30.0 2310.0
9,157 บาท.
2563 พฤษภาคม
78.7%
72903.0|73233.0 330.0|1.0 330.0
1,317 บาท.
2563 พฤษภาคม
75.8%
999945.0|999997.0 52.0|30.0 1560.0
6,187 บาท.
2563 เมษายน
50.9%
72528.0|72903.0 375.0|1.0 375.0
1,495 บาท.
2563 เมษายน
56.6%
45177.0|45943.0 766.0|1.0 766.0
3,043 บาท.
2563 มีนาคม
60.5%
43410.0|45177.0 1767.0|1.0 1767.0
7,007 บาท.
2563 มีนาคม
3.6%
71831.0|72528.0 697.0|1.0 697.0
2,770 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
50.6%
71159.0|71831.0 672.0|1.0 672.0
2,671 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
64.8%
42046.0|43410.0 1364.0|1.0 1364.0
5,411 บาท.
2563 มกราคม
60.6%
70511.0|71159.0 479.0|1.0 479.0
1,907 บาท.
2563 มกราคม
0%
40595.0|42046.0 1220.0|1.0 1220.0
4,841 บาท.
2562 ธันวาคม
60.6%
39375.0|40595.0 1220.0|1.0 1220.0
4,841 บาท.
2562 ธันวาคม
64.4%
70032.0|70511.0 479.0|1.0 479.0
1,907 บาท.
2562 พฤษจิกายน
45.7%
68681.0|70032.0 1351.0|1.0 1351.0
5,359 บาท.
2562 พฤษจิกายน
9.7%
36883.0|39375.0 2492.0|1.0 2492.0
9,877 บาท.
2562 ตุลาคม
51.5%
34122.0|36883.0 2761.0|1.0 2761.0
10,942 บาท.
2562 ตุลาคม
18.8%
67344.0|68681.0 1337.0|1.0 1337.0
5,304 บาท.
2562 กันยายน
46.6%
65697.0|67344.0 1647.0|1.0 1647.0
6,531 บาท.
2562 กันยายน
55.2%
31033.0|34122.0 3089.0|1.0 3089.0
12,241 บาท.
2562 สิงหาคม
44.5%
64314.0|65697.0 1383.0|1.0 1383.0
5,486 บาท.
2562 สิงหาคม
15.2%
28538.0|31033.0 2495.0|1.0 2495.0
9,889 บาท.
2562 กรกฎาคม
49.2%
25595.0|28538.0 2943.0|1.0 2943.0
11,663 บาท.
2562 กรกฎาคม
51.9%
62819.0|64314.0 1495.0|1.0 1495.0
5,930 บาท.
2562 มิถุนายน
35.6%
22484.0|25595.0 3111.0|1.0 3111.0
12,328 บาท.
2562 มิถุนายน
29.5%
60817.0|62819.0 2002.0|1.0 2002.0
7,937 บาท.
2562 พฤษภาคม
52.8%
19644.0|22484.0 2840.0|1.0 2840.0
11,255 บาท.
2562 พฤษภาคม
13.1%
59477.0|60817.0 1340.0|1.0 1340.0
5,316 บาท.
2562 เมษายน
34.2%
57935.0|59477.0 1542.0|1.0 1542.0
6,116 บาท.
2562 เมษายน
49.5%
17298.0|19644.0 2346.0|1.0 2346.0
9,299 บาท.
2562 มีนาคม
29.0%
56752.0|57935.0 1183.0|1.0 1183.0
4,694 บาท.
2562 มีนาคม
34.8%
15630.0|17298.0 1668.0|1.0 1668.0
6,615 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
40.4%
14543.0|15630.0 1087.0|1.0 1087.0
4,314 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
12.5%
56105.0|56752.0 647.0|1.0 647.0
2,572 บาท.
2562 มกราคม
40.9%
55539.0|56105.0 566.0|1.0 566.0
2,251 บาท.
2562 มกราคม
11.3%
13584.0|14543.0 959.0|1.0 959.0
3,807 บาท.
2561 ธันวาคม
42.2%
12502.0|13584.0 1082.0|1.0 1082.0
4,294 บาท.
2561 พฤษจิกายน
35.4%
10628.0|12502.0 1874.0|1.0 1874.0
7,430 บาท.
2561 ตุลาคม
8.3%
7727.0|10628.0 2901.0|1.0 2901.0
11,497 บาท.
2561 กันยายน
3.9%
5066.0|7727.0 2661.0|1.0 2661.0
10,546 บาท.
2561 สิงหาคม
2.4%
2508.0|5066.0 2558.0|1.0 2558.0
10,138 บาท.
2561 กรกฎาคม
36.7%
12.0|2508.0 2496.0|1.0 2496.0
9,893 บาท.
2561 มิถุนายน
36.9%
10742.0|12321.0 1579.0|1.0 1579.0
6,262 บาท.
2561 พฤษภาคม
43.6%
8239.0|10742.0 2503.0|1.0 2503.0
9,921 บาท.
2561 เมษายน
47.2%
6829.0|8239.0 1410.0|1.0 1410.0
5,593 บาท.
2561 มีนาคม
30.4%
4158.0|6829.0 2671.0|1.0 2671.0
10,586 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
43.7%
2300.0|4158.0 1858.0|1.0 1858.0
7,367 บาท.
2561 มกราคม
1.4%
1256.0|2300.0 1044.0|1.0 1044.0
4,144 บาท.
2560 ธันวาคม
55.4%
227.0|1256.0 1029.0|1.0 1029.0
4,084 บาท.
2560 พฤษจิกายน
27.7%
97917.0|100227.0 2310.0|1.0 2310.0
9,157 บาท.
2560 ตุลาคม
10.6%
94722.0|97917.0 3195.0|1.0 3195.0
12,661 บาท.
2560 กันยายน
13.8%
91148.0|94722.0 3574.0|1.0 3574.0
14,161 บาท.
2560 สิงหาคม
25.0%
88069.0|91148.0 3079.0|1.0 3079.0
12,201 บาท.
2560 กรกฎาคม
25.0%
85761.0|88069.0 2308.0|1.0 2308.0
9,149 บาท.
2560 มิถุนายน
28.0%
82684.0|85761.0 3077.0|1.0 3077.0
12,193 บาท.
2560 พฤษภาคม
3.1%
80469.0|82684.0 2215.0|1.0 2215.0
8,780 บาท.
2560 เมษายน
12.1%
78184.0|80469.0 2285.0|1.0 2285.0
9,058 บาท.
2560 มีนาคม
23.9%
75584.0|78184.0 2600.0|1.0 2600.0
10,305 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
33.1%
73606.0|75584.0 1978.0|1.0 1978.0
7,842 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 72284.0|73606.0 1322.0|1.0 1322.0
5,245 บาท.