กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

หอประชุมกาสะลองคำ(แอร์)

1,594 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

400 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า หอประชุมกาสะลองคำ(แอร์)

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
186.8%
5158.3|5163.3 5.0|80.0 400.0
1,594 บาท.
2565 มีนาคม
51.3%
5162.7|5158.3 -4.4|80.0 -352.0
1,384 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
24.4%
5171.7|5162.7 -9.0|80.0 -720.0
2,841 บาท.
2565 มกราคม
12.5%
5183.6|5171.7 -11.9|80.0 -952.0
3,760 บาท.
2564 ธันวาคม
43.5%
5197.2|5183.6 -13.6|80.0 -1088.0
4,298 บาท.
2564 พฤษจิกายน
25.3%
5204.9|5197.2 -7.7|80.0 -616.0
2,429 บาท.
2564 ตุลาคม
26.0%
5215.2|5204.9 -10.3|80.0 -824.0
3,253 บาท.
2564 กันยายน
193.5%
5229.1|5215.2 -13.9|80.0 -1112.0
4,393 บาท.
2564 สิงหาคม
300.0%
5214.3|5229.1 14.8|80.0 1184.0
4,698 บาท.
2564 กรกฎาคม
3.3%
5244.0|5214.3 -29.7|80.0 -2376.0
9,398 บาท.
2564 มิถุนายน
14.3%
5274.7|5244.0 -30.7|80.0 -2456.0
9,715 บาท.
2564 พฤษภาคม
60.9%
5310.5|5274.7 -35.8|80.0 -2864.0
11,330 บาท.
2564 เมษายน
42.4%
5324.5|5310.5 -14.0|80.0 -1120.0
4,425 บาท.
2564 มีนาคม
29.2%
5348.8|5324.5 -24.3|80.0 -1944.0
7,687 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
91.3%
5383.1|5348.8 -34.3|80.0 -2744.0
10,855 บาท.
2564 มกราคม
0%
5386.1|5383.1 -3.0|80.0 -240.0
940 บาท.
2563 ธันวาคม
123.9%
5389.1|5386.1 -3.0|80.0 -240.0
940 บาท.
2563 พฤษจิกายน
62.7%
5376.7|5389.1 12.4|80.0 992.0
3,938 บาท.
2563 ตุลาคม
72.0%
5372.1|5376.7 4.6|80.0 368.0
1,467 บาท.
2563 กันยายน
82.3%
5355.6|5372.1 16.5|80.0 1320.0
5,237 บาท.
2563 สิงหาคม
405.9%
5352.7|5355.6 2.9|80.0 232.0
929 บาท.
2563 กรกฎาคม
49.5%
5361.7|5352.7 -9.0|80.0 -720.0
2,841 บาท.
2563 มิถุนายน
28.8%
5379.5|5361.7 -17.8|80.0 -1424.0
5,628 บาท.
2563 พฤษภาคม
35.1%
5404.5|5379.5 -25.0|80.0 -2000.0
7,909 บาท.
2563 เมษายน
85.0%
5443.0|5404.5 -38.5|80.0 -3080.0
12,185 บาท.
2563 มีนาคม
22.5%
5448.8|5443.0 -5.8|80.0 -464.0
1,827 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
74.9%
5453.3|5448.8 -4.5|80.0 -360.0
1,415 บาท.
2563 มกราคม
0%
5461.0|5453.3 -17.8|80.0 -1424.0
5,628 บาท.
2562 ธันวาคม
56.8%
5478.8|5461.0 -17.8|80.0 -1424.0
5,628 บาท.
2562 พฤษจิกายน
600.7%
5486.5|5478.8 -7.7|80.0 -616.0
2,429 บาท.
2562 ตุลาคม
73.3%
5485.0|5486.5 1.5|80.0 120.0
485 บาท.
2562 กันยายน
46.6%
5479.3|5485.0 5.7|80.0 456.0
1,816 บาท.
2562 สิงหาคม
74.8%
5469.0|5479.0 11.0|80.0 856.0
3,399 บาท.
2562 กรกฎาคม
16.0%
5426.0|5469.0 43.0|80.0 3400.0
13,472 บาท.
2562 มิถุนายน
37.5%
5376.0|5426.0 51.0|80.0 4048.0
16,038 บาท.
2562 พฤษภาคม
37.4%
5343.9|5375.5 31.6|80.0 2528.0
10,020 บาท.
2562 เมษายน
118.7%
5293.0|5344.0 51.0|80.0 4040.0
16,007 บาท.
2562 มีนาคม
9.5%
5303.0|5293.0 -10.0|80.0 -760.0
2,999 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
25.3%
5312.0|5303.0 -9.0|80.0 -688.0
2,714 บาท.
2562 มกราคม
54.1%
5323.0|5312.0 -12.0|80.0 -920.0
3,633 บาท.
2561 ธันวาคม
112.4%
5328.0|5323.0 -5.0|80.0 -424.0
1,669 บาท.
2561 พฤษจิกายน
17.8%
5286.0|5328.0 43.0|80.0 3408.0
13,504 บาท.
2561 ตุลาคม
5.1%
5251.0|5286.0 35.0|80.0 2800.0
11,097 บาท.
2561 กันยายน
26.4%
5218.0|5251.0 33.0|80.0 2656.0
10,527 บาท.
2561 สิงหาคม
54.7%
5172.0|5218.0 45.0|80.0 3608.0
14,296 บาท.
2561 กรกฎาคม
31.5%
5152.0|5172.0 20.0|80.0 1632.0
6,472 บาท.
2561 มิถุนายน
12.1%
5122.0|5152.0 30.0|80.0 2384.0
9,450 บาท.
2561 พฤษภาคม
9.7%
5088.0|5122.0 34.0|80.0 2712.0
10,748 บาท.
2561 เมษายน
21.7%
5058.0|5088.0 31.0|80.0 2448.0
9,703 บาท.
2561 มีนาคม
3.7%
5019.0|5058.0 39.0|80.0 3128.0
12,395 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
51.4%
4978.0|5019.0 41.0|80.0 3248.0
12,871 บาท.
2561 มกราคม
36.0%
4958.0|4978.0 20.0|80.0 1576.0
6,250 บาท.
2560 ธันวาคม
79.2%
4946.0|4958.0 13.0|80.0 1008.0
4,001 บาท.
2560 พฤษจิกายน
19.9%
4885.0|4946.0 61.0|80.0 4864.0
19,269 บาท.
2560 ตุลาคม
33.9%
4836.0|4885.0 49.0|80.0 3896.0
15,436 บาท.
2560 กันยายน
29.6%
4763.0|4836.0 74.0|80.0 5896.0
23,355 บาท.
2560 สิงหาคม
57.7%
4658.0|4763.0 105.0|80.0 8376.0
33,175 บาท.
2560 กรกฎาคม
18.7%
4614.0|4658.0 44.0|80.0 3544.0
14,043 บาท.
2560 มิถุนายน
20.4%
4559.0|4614.0 55.0|80.0 4360.0
17,274 บาท.
2560 พฤษภาคม
9.0%
4516.0|4559.0 43.0|80.0 3472.0
13,758 บาท.
2560 เมษายน
25.6%
4468.0|4516.0 48.0|80.0 3816.0
15,120 บาท.
2560 มีนาคม
27.3%
4404.0|4468.0 64.0|80.0 5128.0
20,314 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
50.6%
4357.0|4404.0 47.0|80.0 3728.0
14,771 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 4334.0|4357.0 23.0|80.0 1840.0
7,296 บาท.