กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

ศูนย์การศึกษานานาชาติ

7,517 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,896 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า ศูนย์การศึกษานานาชาติ

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
24.4%
3525.1|3540.9 15.8|120.0 1896.0
7,517 บาท.
2565 มีนาคม
22.9%
3504.2|3525.1 20.9|120.0 2508.0
9,941 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
13.0%
3488.1|3504.2 16.1|120.0 1932.0
7,660 บาท.
2565 มกราคม
7.1%
3474.1|3488.1 14.0|120.0 1680.0
6,662 บาท.
2564 ธันวาคม
13.1%
3461.1|3474.1 13.0|120.0 1560.0
6,187 บาท.
2564 พฤษจิกายน
28.3%
3449.8|3461.1 11.3|120.0 1356.0
5,379 บาท.
2564 ตุลาคม
1.2%
3441.7|3449.8 8.1|120.0 972.0
3,859 บาท.
2564 กันยายน
20.7%
3433.7|3441.7 8.0|120.0 960.0
3,811 บาท.
2564 สิงหาคม
34.6%
3423.6|3433.7 10.1|120.0 1212.0
4,809 บาท.
2564 กรกฎาคม
4.5%
3417.0|3423.6 6.6|120.0 792.0
3,146 บาท.
2564 มิถุนายน
21.2%
3410.7|3417.0 6.3|120.0 756.0
3,003 บาท.
2564 พฤษภาคม
5.9%
3402.7|3410.7 8.0|120.0 960.0
3,811 บาท.
2564 เมษายน
38.3%
3394.2|3402.7 8.5|120.0 1020.0
4,049 บาท.
2564 มีนาคม
23.9%
3380.4|3394.2 13.8|120.0 1656.0
6,567 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
9.5%
3369.9|3380.4 10.5|120.0 1260.0
4,999 บาท.
2564 มกราคม
36.2%
3360.4|3369.9 9.5|120.0 1140.0
4,524 บาท.
2563 ธันวาคม
10.7%
3345.5|3360.4 14.9|120.0 1788.0
7,090 บาท.
2563 พฤษจิกายน
8.3%
3332.2|3345.5 13.3|120.0 1596.0
6,329 บาท.
2563 ตุลาคม
6.9%
3317.7|3332.2 14.5|120.0 1740.0
6,900 บาท.
2563 กันยายน
0.7%
3304.2|3317.7 13.5|120.0 1620.0
6,424 บาท.
2563 สิงหาคม
8.8%
3290.8|3304.2 13.4|120.0 1608.0
6,377 บาท.
2563 กรกฎาคม
19.0%
3276.1|3290.8 14.7|120.0 1764.0
6,995 บาท.
2563 มิถุนายน
53.7%
3264.2|3276.1 11.9|120.0 1428.0
5,664 บาท.
2563 พฤษภาคม
6.8%
3258.7|3264.2 5.5|120.0 660.0
2,623 บาท.
2563 เมษายน
26.2%
3252.8|3258.7 5.9|120.0 708.0
2,813 บาท.
2563 มีนาคม
16.6%
3244.8|3252.8 8.0|120.0 960.0
3,811 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
8.3%
3235.2|3244.8 9.6|120.0 1152.0
4,571 บาท.
2563 มกราคม
0%
3225.5|3235.2 8.8|120.0 1056.0
4,191 บาท.
2562 ธันวาคม
40.5%
3216.7|3225.5 8.8|120.0 1056.0
4,191 บาท.
2562 พฤษจิกายน
10.8%
3201.9|3216.7 14.8|120.0 1776.0
7,042 บาท.
2562 ตุลาคม
35.4%
3185.3|3201.9 16.6|120.0 1992.0
7,897 บาท.
2562 กันยายน
7.4%
3159.6|3185.3 25.7|120.0 3084.0
12,221 บาท.
2562 สิงหาคม
19.6%
3136.0|3160.0 24.0|120.0 2856.0
11,318 บาท.
2562 กรกฎาคม
20.6%
3106.0|3136.0 30.0|120.0 3552.0
14,074 บาท.
2562 มิถุนายน
32.2%
3069.0|3106.0 37.0|120.0 4476.0
17,733 บาท.
2562 พฤษภาคม
2.8%
3043.6|3068.9 25.3|120.0 3036.0
12,031 บาท.
2562 เมษายน
35.7%
3019.0|3044.0 25.0|120.0 2952.0
11,699 บาท.
2562 มีนาคม
29.7%
3003.0|3019.0 16.0|120.0 1896.0
7,517 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
9.7%
2992.0|3003.0 11.0|120.0 1332.0
5,284 บาท.
2562 มกราคม
18.5%
2980.0|2992.0 12.0|120.0 1476.0
5,854 บาท.
2561 ธันวาคม
10.1%
2965.0|2980.0 15.0|120.0 1812.0
7,185 บาท.
2561 พฤษจิกายน
48.8%
2948.0|2965.0 17.0|120.0 2016.0
7,992 บาท.
2561 ตุลาคม
31.7%
2915.0|2948.0 33.0|120.0 3936.0
15,595 บาท.
2561 กันยายน
3.3%
2867.0|2915.0 48.0|120.0 5760.0
22,817 บาท.
2561 สิงหาคม
6.3%
2821.0|2867.0 46.0|120.0 5568.0
22,057 บาท.
2561 กรกฎาคม
60.4%
2771.0|2821.0 50.0|120.0 5940.0
23,530 บาท.
2561 มิถุนายน
41.6%
2752.0|2771.0 20.0|120.0 2352.0
9,323 บาท.
2561 พฤษภาคม
57.7%
2718.0|2752.0 34.0|120.0 4032.0
15,975 บาท.
2561 เมษายน
56.9%
2704.0|2718.0 14.0|120.0 1704.0
6,757 บาท.
2561 มีนาคม
19.1%
2671.0|2704.0 33.0|120.0 3960.0
15,690 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
43.4%
2644.0|2671.0 27.0|120.0 3204.0
12,696 บาท.
2561 มกราคม
0%
2629.0|2644.0 15.0|120.0 1812.0
7,185 บาท.
2560 ธันวาคม
59.6%
2614.0|2629.0 15.0|120.0 1812.0
7,185 บาท.
2560 พฤษจิกายน
0.8%
2577.0|2614.0 37.0|120.0 4488.0
17,780 บาท.
2560 ตุลาคม
18.8%
2539.0|2577.0 37.0|120.0 4452.0
17,638 บาท.
2560 กันยายน
11.2%
2494.0|2539.0 46.0|120.0 5484.0
21,724 บาท.
2560 สิงหาคม
30.0%
2453.0|2494.0 41.0|120.0 4872.0
19,301 บาท.
2560 กรกฎาคม
11.0%
2425.0|2453.0 28.0|120.0 3408.0
13,504 บาท.
2560 มิถุนายน
6.2%
2393.0|2425.0 32.0|120.0 3828.0
15,167 บาท.
2560 พฤษภาคม
3.2%
2359.0|2393.0 34.0|120.0 4080.0
16,165 บาท.
2560 เมษายน
26.9%
2326.0|2359.0 33.0|120.0 3948.0
15,642 บาท.
2560 มีนาคม
46.0%
2281.0|2326.0 45.0|120.0 5400.0
21,391 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
6.9%
2257.0|2281.0 24.0|120.0 2916.0
11,556 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 2231.0|2257.0 26.0|120.0 3132.0
12,411 บาท.