กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารคอมฯเทคโนโลยีฯ

6,385 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,610 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารคอมฯเทคโนโลยีฯ

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
30.3%
9033.0|9049.1 16.1|100.0 1610.0
6,385 บาท.
2565 มีนาคม
31.6%
9009.9|9033.0 23.1|100.0 2310.0
9,157 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
31.6%
8994.1|9009.9 15.8|100.0 1580.0
6,266 บาท.
2565 มกราคม
21.7%
8983.3|8994.1 10.8|100.0 1080.0
4,286 บาท.
2564 ธันวาคม
35.2%
8969.5|8983.3 13.8|100.0 1380.0
5,474 บาท.
2564 พฤษจิกายน
17.8%
8948.2|8969.5 21.3|100.0 2130.0
8,444 บาท.
2564 ตุลาคม
26.7%
8930.7|8948.2 17.5|100.0 1750.0
6,939 บาท.
2564 กันยายน
11.1%
8906.8|8930.7 23.9|100.0 2390.0
9,473 บาท.
2564 สิงหาคม
37.1%
8879.9|8906.8 26.9|100.0 2690.0
10,661 บาท.
2564 กรกฎาคม
3.4%
8863.0|8879.9 16.9|100.0 1690.0
6,702 บาท.
2564 มิถุนายน
20.1%
8845.5|8863.0 17.5|100.0 1750.0
6,939 บาท.
2564 พฤษภาคม
11.9%
8823.6|8845.5 21.9|100.0 2190.0
8,681 บาท.
2564 เมษายน
40.8%
8804.3|8823.6 19.3|100.0 1930.0
7,652 บาท.
2564 มีนาคม
24.8%
8771.7|8804.3 32.6|100.0 3260.0
12,918 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
49.3%
8747.2|8771.7 24.5|100.0 2450.0
9,711 บาท.
2564 มกราคม
45.3%
8734.8|8747.2 12.4|100.0 1240.0
4,920 บาท.
2563 ธันวาคม
23.5%
8712.1|8734.8 22.7|100.0 2270.0
8,998 บาท.
2563 พฤษจิกายน
19.9%
8682.4|8712.1 29.7|100.0 2970.0
11,770 บาท.
2563 ตุลาคม
8.4%
8645.3|8682.4 37.1|100.0 3710.0
14,700 บาท.
2563 กันยายน
10.4%
8604.8|8645.3 40.5|100.0 4050.0
16,046 บาท.
2563 สิงหาคม
18.0%
8568.5|8604.8 36.3|100.0 3630.0
14,383 บาท.
2563 กรกฎาคม
45.6%
8524.2|8568.5 44.3|100.0 4430.0
17,551 บาท.
2563 มิถุนายน
33.6%
8500.1|8524.2 24.1|100.0 2410.0
9,553 บาท.
2563 พฤษภาคม
25.0%
8484.1|8500.1 16.0|100.0 1600.0
6,345 บาท.
2563 เมษายน
29.4%
8472.1|8484.1 12.0|100.0 1200.0
4,761 บาท.
2563 มีนาคม
21.6%
8455.1|8472.1 17.0|100.0 1700.0
6,741 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
5.5%
8433.4|8455.1 21.7|100.0 2170.0
8,602 บาท.
2563 มกราคม
0%
8406.8|8433.4 20.5|100.0 2050.0
8,127 บาท.
2562 ธันวาคม
53.7%
8386.3|8406.8 20.5|100.0 2050.0
8,127 บาท.
2562 พฤษจิกายน
32.5%
8342.0|8386.3 44.3|100.0 4430.0
17,551 บาท.
2562 ตุลาคม
50.9%
8312.1|8342.0 29.9|100.0 2990.0
11,849 บาท.
2562 กันยายน
17.9%
8251.2|8312.1 60.9|100.0 6090.0
24,124 บาท.
2562 สิงหาคม
11.2%
8201.0|8251.0 50.0|100.0 5000.0
19,808 บาท.
2562 กรกฎาคม
5.9%
8145.0|8201.0 56.0|100.0 5630.0
22,302 บาท.
2562 มิถุนายน
31.1%
8085.0|8145.0 60.0|100.0 5980.0
23,688 บาท.
2562 พฤษภาคม
24.8%
8043.9|8085.1 41.2|100.0 4120.0
16,323 บาท.
2562 เมษายน
36.7%
7989.0|8044.0 55.0|100.0 5480.0
21,708 บาท.
2562 มีนาคม
17.6%
7954.0|7989.0 35.0|100.0 3470.0
13,750 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
11.9%
7926.0|7954.0 29.0|100.0 2860.0
11,334 บาท.
2562 มกราคม
0%
7901.0|7926.0 25.0|100.0 2520.0
9,988 บาท.
2561 ธันวาคม
5.6%
7875.0|7901.0 25.0|100.0 2520.0
9,988 บาท.
2561 พฤษจิกายน
46.7%
7849.0|7875.0 27.0|100.0 2670.0
10,582 บาท.
2561 ตุลาคม
3.1%
7799.0|7849.0 50.0|100.0 5010.0
19,847 บาท.
2561 กันยายน
30.5%
7747.0|7799.0 52.0|100.0 5170.0
20,481 บาท.
2561 สิงหาคม
23.4%
7711.0|7747.0 36.0|100.0 3590.0
14,225 บาท.
2561 กรกฎาคม
24.0%
7684.0|7711.0 28.0|100.0 2750.0
10,899 บาท.
2561 มิถุนายน
49.1%
7663.0|7684.0 21.0|100.0 2090.0
8,285 บาท.
2561 พฤษภาคม
35.0%
7622.0|7663.0 41.0|100.0 4110.0
16,284 บาท.
2561 เมษายน
31.5%
7595.0|7622.0 27.0|100.0 2670.0
10,582 บาท.
2561 มีนาคม
22.8%
7556.0|7595.0 39.0|100.0 3900.0
15,452 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
33.2%
7526.0|7556.0 30.0|100.0 3010.0
11,928 บาท.
2561 มกราคม
18.4%
7506.0|7526.0 20.0|100.0 2010.0
7,969 บาท.
2560 ธันวาคม
62.2%
7489.0|7506.0 16.0|100.0 1640.0
6,504 บาท.
2560 พฤษจิกายน
16.0%
7446.0|7489.0 43.0|100.0 4340.0
17,194 บาท.
2560 ตุลาคม
24.4%
7394.0|7446.0 52.0|100.0 5170.0
20,481 บาท.
2560 กันยายน
24.4%
7326.0|7394.0 68.0|100.0 6840.0
27,093 บาท.
2560 สิงหาคม
31.3%
7274.0|7326.0 52.0|100.0 5170.0
20,481 บาท.
2560 กรกฎาคม
29.0%
7239.0|7274.0 36.0|100.0 3550.0
14,066 บาท.
2560 มิถุนายน
24.0%
7189.0|7239.0 50.0|100.0 5000.0
19,808 บาท.
2560 พฤษภาคม
4.2%
7151.0|7189.0 38.0|100.0 3800.0
15,056 บาท.
2560 เมษายน
31.6%
7114.0|7151.0 36.0|100.0 3640.0
14,423 บาท.
2560 มีนาคม
36.6%
7061.0|7114.0 53.0|100.0 5320.0
21,075 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
21.1%
7027.0|7061.0 34.0|100.0 3370.0
13,354 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 7001.0|7027.0 27.0|100.0 2660.0
10,542 บาท.