กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

ยูนิเฮาร์ 1

10,206 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

2,575 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า ยูนิเฮาร์ 1

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
25.0%
2751.7|2803.2 51.5|50.0 2575.0
10,206 บาท.
2565 มีนาคม
17.2%
2683.0|2751.7 68.7|50.0 3435.0
13,611 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
16.9%
2626.1|2683.0 56.9|50.0 2845.0
11,275 บาท.
2565 มกราคม
14.9%
2578.8|2626.1 47.3|50.0 2365.0
9,374 บาท.
2564 ธันวาคม
17.1%
2523.2|2578.8 55.6|50.0 2780.0
11,018 บาท.
2564 พฤษจิกายน
14.4%
2456.1|2523.2 67.1|50.0 3355.0
13,294 บาท.
2564 ตุลาคม
22.7%
2398.7|2456.1 57.4|50.0 2870.0
11,374 บาท.
2564 กันยายน
20.4%
2324.4|2398.7 74.3|50.0 3715.0
14,720 บาท.
2564 สิงหาคม
19.4%
2265.3|2324.4 59.1|50.0 2955.0
11,710 บาท.
2564 กรกฎาคม
4.2%
2192.0|2265.3 73.3|50.0 3665.0
14,522 บาท.
2564 มิถุนายน
11.1%
2115.5|2192.0 76.5|50.0 3825.0
15,155 บาท.
2564 พฤษภาคม
37.4%
2029.4|2115.5 86.1|50.0 4305.0
17,056 บาท.
2564 เมษายน
19.3%
1975.5|2029.4 53.9|50.0 2695.0
10,681 บาท.
2564 มีนาคม
18.8%
1908.7|1975.5 66.8|50.0 3340.0
13,235 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
3.7%
1854.5|1908.7 54.2|50.0 2710.0
10,740 บาท.
2564 มกราคม
10.8%
1802.3|1854.5 52.2|50.0 2610.0
10,344 บาท.
2563 ธันวาคม
22.3%
1743.8|1802.3 58.5|50.0 2925.0
11,592 บาท.
2563 พฤษจิกายน
33.3%
1668.5|1743.8 75.3|50.0 3765.0
14,918 บาท.
2563 ตุลาคม
26.6%
1618.3|1668.5 50.2|50.0 2510.0
9,948 บาท.
2563 กันยายน
4.1%
1549.9|1618.3 68.4|50.0 3420.0
13,552 บาท.
2563 สิงหาคม
0.1%
1478.6|1549.9 71.3|50.0 3565.0
14,126 บาท.
2563 กรกฎาคม
21.1%
1407.2|1478.6 71.4|50.0 3570.0
14,146 บาท.
2563 มิถุนายน
3.5%
1316.7|1407.2 90.5|50.0 4525.0
17,927 บาท.
2563 พฤษภาคม
2.5%
1229.4|1316.7 87.3|50.0 4365.0
17,293 บาท.
2563 เมษายน
28.0%
1139.9|1229.4 89.5|50.0 4475.0
17,729 บาท.
2563 มีนาคม
10.4%
1075.5|1139.9 64.4|50.0 3220.0
12,760 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
0.9%
1017.8|1075.5 57.7|50.0 2885.0
11,433 บาท.
2563 มกราคม
0%
949.9|1017.8 58.2|50.0 2910.0
11,532 บาท.
2562 ธันวาคม
15.4%
891.7|949.9 58.2|50.0 2910.0
11,532 บาท.
2562 พฤษจิกายน
11.1%
822.9|891.7 68.8|50.0 3440.0
13,631 บาท.
2562 ตุลาคม
1.9%
745.5|822.9 77.4|50.0 3870.0
15,333 บาท.
2562 กันยายน
0.5%
666.6|745.5 78.9|50.0 3945.0
15,630 บาท.
2562 สิงหาคม
4.7%
588.0|667.0 79.0|50.0 3925.0
15,551 บาท.
2562 กรกฎาคม
2.7%
506.0|588.0 82.0|50.0 4120.0
16,323 บาท.
2562 มิถุนายน
8.9%
421.0|506.0 85.0|50.0 4235.0
16,779 บาท.
2562 พฤษภาคม
12.6%
328.0|421.0 93.0|50.0 4650.0
18,422 บาท.
2562 เมษายน
30.6%
247.0|328.0 81.0|50.0 4065.0
16,106 บาท.
2562 มีนาคม
13.1%
190.0|247.0 56.0|50.0 2820.0
11,176 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
2.0%
141.0|190.0 49.0|50.0 2450.0
9,711 บาท.
2562 มกราคม
12.1%
93.0|141.0 48.0|50.0 2400.0
9,513 บาท.
2561 ธันวาคม
14.1%
39.0|93.0 55.0|50.0 2730.0
10,820 บาท.
2561 พฤษจิกายน
38.2%
9992.0|10039.0 47.0|50.0 2345.0
9,295 บาท.
2561 ตุลาคม
18.2%
9916.0|9992.0 76.0|50.0 3795.0
15,036 บาท.
2561 กันยายน
0.5%
9854.0|9916.0 62.0|50.0 3105.0
12,304 บาท.
2561 สิงหาคม
19.8%
9791.0|9854.0 62.0|50.0 3120.0
12,364 บาท.
2561 กรกฎาคม
32.5%
9714.0|9791.0 78.0|50.0 3890.0
15,413 บาท.
2561 มิถุนายน
38.4%
9661.0|9714.0 53.0|50.0 2625.0
10,404 บาท.
2561 พฤษภาคม
40.0%
9576.0|9661.0 85.0|50.0 4260.0
16,878 บาท.
2561 เมษายน
40.0%
9525.0|9576.0 51.0|50.0 2555.0
10,127 บาท.
2561 มีนาคม
2.2%
9440.0|9525.0 85.0|50.0 4260.0
16,878 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
21.2%
9356.0|9440.0 83.0|50.0 4165.0
16,501 บาท.
2561 มกราคม
4.9%
9291.0|9356.0 66.0|50.0 3280.0
12,997 บาท.
2560 ธันวาคม
25.5%
9228.0|9291.0 62.0|50.0 3120.0
12,364 บาท.
2560 พฤษจิกายน
9.2%
9145.0|9228.0 84.0|50.0 4190.0
16,600 บาท.
2560 ตุลาคม
8.0%
9068.0|9145.0 76.0|50.0 3805.0
15,076 บาท.
2560 กันยายน
3.8%
8986.0|9068.0 83.0|50.0 4135.0
16,383 บาท.
2560 สิงหาคม
14.2%
8900.0|8986.0 86.0|50.0 4300.0
17,036 บาท.
2560 กรกฎาคม
10.8%
8826.0|8900.0 74.0|50.0 3690.0
14,621 บาท.
2560 มิถุนายน
20.3%
8743.0|8826.0 83.0|50.0 4135.0
16,383 บาท.
2560 พฤษภาคม
27.8%
8639.0|8743.0 104.0|50.0 5190.0
20,560 บาท.
2560 เมษายน
8.8%
8565.0|8639.0 75.0|50.0 3745.0
14,838 บาท.
2560 มีนาคม
18.0%
8482.0|8565.0 82.0|50.0 4105.0
16,264 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
14.5%
8415.0|8482.0 67.0|50.0 3365.0
13,334 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 8336.0|8415.0 79.0|50.0 3935.0
15,591 บาท.