กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

ยูนิเฮาร์ 2

10,582 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

2,670 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า ยูนิเฮาร์ 2

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
24.0%
5704.4|5757.8 53.4|50.0 2670.0
10,582 บาท.
2565 มีนาคม
34.4%
5634.1|5704.4 70.3|50.0 3515.0
13,928 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
15.6%
5588.0|5634.1 46.1|50.0 2305.0
9,137 บาท.
2565 มกราคม
12.8%
5549.1|5588.0 38.9|50.0 1945.0
7,711 บาท.
2564 ธันวาคม
17.8%
5504.5|5549.1 44.6|50.0 2230.0
8,840 บาท.
2564 พฤษจิกายน
23.6%
5450.2|5504.5 54.3|50.0 2715.0
10,760 บาท.
2564 ตุลาคม
13.7%
5408.7|5450.2 41.5|50.0 2075.0
8,226 บาท.
2564 กันยายน
65.6%
5360.6|5408.7 48.1|50.0 2405.0
9,533 บาท.
2564 สิงหาคม
71.0%
5344.1|5360.6 16.5|50.0 825.0
3,277 บาท.
2564 กรกฎาคม
2.4%
5287.0|5344.1 57.1|50.0 2855.0
11,315 บาท.
2564 มิถุนายน
12.5%
5228.5|5287.0 58.5|50.0 2925.0
11,592 บาท.
2564 พฤษภาคม
31.7%
5161.6|5228.5 66.9|50.0 3345.0
13,255 บาท.
2564 เมษายน
0.9%
5115.9|5161.6 45.7|50.0 2285.0
9,058 บาท.
2564 มีนาคม
1.5%
5070.6|5115.9 45.3|50.0 2265.0
8,978 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
17.8%
5024.6|5070.6 46.0|50.0 2300.0
9,117 บาท.
2564 มกราคม
0.5%
4986.8|5024.6 37.8|50.0 1890.0
7,494 บาท.
2563 ธันวาคม
2.1%
4949.2|4986.8 37.6|50.0 1880.0
7,454 บาท.
2563 พฤษจิกายน
15.2%
4910.8|4949.2 38.4|50.0 1920.0
7,612 บาท.
2563 ตุลาคม
7.5%
4865.5|4910.8 45.3|50.0 2265.0
8,978 บาท.
2563 กันยายน
1.4%
4816.5|4865.5 49.0|50.0 2450.0
9,711 บาท.
2563 สิงหาคม
6.6%
4766.8|4816.5 49.7|50.0 2485.0
9,849 บาท.
2563 กรกฎาคม
14.2%
4713.6|4766.8 53.2|50.0 2660.0
10,542 บาท.
2563 มิถุนายน
19.2%
4651.6|4713.6 62.0|50.0 3100.0
12,285 บาท.
2563 พฤษภาคม
15.0%
4601.5|4651.6 50.1|50.0 2505.0
9,929 บาท.
2563 เมษายน
40.6%
4558.9|4601.5 42.6|50.0 2130.0
8,444 บาท.
2563 มีนาคม
17.0%
4533.6|4558.9 25.3|50.0 1265.0
5,019 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
15.4%
4503.1|4533.6 30.5|50.0 1525.0
6,048 บาท.
2563 มกราคม
0%
4463.6|4503.1 25.8|50.0 1290.0
5,118 บาท.
2562 ธันวาคม
11.0%
4437.8|4463.6 25.8|50.0 1290.0
5,118 บาท.
2562 พฤษจิกายน
3.1%
4408.8|4437.8 29.0|50.0 1450.0
5,751 บาท.
2562 ตุลาคม
6.6%
4380.7|4408.8 28.1|50.0 1405.0
5,573 บาท.
2562 กันยายน
12.2%
4350.6|4380.7 30.1|50.0 1505.0
5,969 บาท.
2562 สิงหาคม
1.2%
4316.0|4351.0 34.0|50.0 1715.0
6,801 บาท.
2562 กรกฎาคม
18.5%
4282.0|4316.0 34.0|50.0 1695.0
6,721 บาท.
2562 มิถุนายน
13.7%
4241.0|4282.0 42.0|50.0 2080.0
8,246 บาท.
2562 พฤษภาคม
6.7%
4204.9|4240.8 35.9|50.0 1795.0
7,117 บาท.
2562 เมษายน
9.2%
4171.0|4205.0 34.0|50.0 1675.0
6,642 บาท.
2562 มีนาคม
8.1%
4135.0|4171.0 37.0|50.0 1845.0
7,315 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
10.0%
4101.0|4135.0 34.0|50.0 1695.0
6,721 บาท.
2562 มกราคม
3.5%
4070.0|4101.0 31.0|50.0 1525.0
6,048 บาท.
2561 ธันวาคม
20.9%
4039.0|4070.0 32.0|50.0 1580.0
6,266 บาท.
2561 พฤษจิกายน
30.5%
4014.0|4039.0 25.0|50.0 1250.0
4,959 บาท.
2561 ตุลาคม
6.9%
3978.0|4014.0 36.0|50.0 1800.0
7,137 บาท.
2561 กันยายน
7.2%
3944.0|3978.0 34.0|50.0 1675.0
6,642 บาท.
2561 สิงหาคม
35.7%
3913.0|3944.0 31.0|50.0 1555.0
6,167 บาท.
2561 กรกฎาคม
37.2%
3865.0|3913.0 48.0|50.0 2420.0
9,592 บาท.
2561 มิถุนายน
42.2%
3834.0|3865.0 30.0|50.0 1520.0
6,028 บาท.
2561 พฤษภาคม
47.1%
3782.0|3834.0 53.0|50.0 2630.0
10,424 บาท.
2561 เมษายน
40.9%
3754.0|3782.0 28.0|50.0 1390.0
5,514 บาท.
2561 มีนาคม
2.5%
3707.0|3754.0 47.0|50.0 2355.0
9,335 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
12.4%
3661.0|3707.0 46.0|50.0 2295.0
9,097 บาท.
2561 มกราคม
5.2%
3621.0|3661.0 40.0|50.0 2010.0
7,969 บาท.
2560 ธันวาคม
3.2%
3582.0|3621.0 38.0|50.0 1905.0
7,553 บาท.
2560 พฤษจิกายน
28.2%
3546.0|3582.0 37.0|50.0 1845.0
7,315 บาท.
2560 ตุลาคม
17.3%
3494.0|3546.0 51.0|50.0 2570.0
10,186 บาท.
2560 กันยายน
16.3%
3452.0|3494.0 43.0|50.0 2125.0
8,424 บาท.
2560 สิงหาคม
6.3%
3401.0|3452.0 51.0|50.0 2540.0
10,067 บาท.
2560 กรกฎาคม
8.2%
3353.0|3401.0 48.0|50.0 2380.0
9,434 บาท.
2560 มิถุนายน
23.0%
3310.0|3353.0 44.0|50.0 2185.0
8,662 บาท.
2560 พฤษภาคม
34.1%
3253.0|3310.0 57.0|50.0 2840.0
11,255 บาท.
2560 เมษายน
15.9%
3215.0|3253.0 37.0|50.0 1870.0
7,414 บาท.
2560 มีนาคม
7.9%
3171.0|3215.0 45.0|50.0 2225.0
8,820 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
16.3%
3130.0|3171.0 41.0|50.0 2050.0
8,127 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 3081.0|3130.0 49.0|50.0 2450.0
9,711 บาท.