กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

ยูนิดอม 1

7,731 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,950 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า ยูนิดอม 1

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
24.1%
3029.7|3068.7 39.0|50.0 1950.0
7,731 บาท.
2565 มีนาคม
2.5%
2978.3|3029.7 51.4|50.0 2570.0
10,186 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
12.5%
2925.6|2978.3 52.7|50.0 2635.0
10,443 บาท.
2565 มกราคม
17.1%
2879.5|2925.6 46.1|50.0 2305.0
9,137 บาท.
2564 ธันวาคม
13.7%
2823.9|2879.5 55.6|50.0 2780.0
11,018 บาท.
2564 พฤษจิกายน
23.1%
2759.5|2823.9 64.4|50.0 3220.0
12,760 บาท.
2564 ตุลาคม
23.6%
2710.0|2759.5 49.5|50.0 2475.0
9,810 บาท.
2564 กันยายน
3.7%
2645.2|2710.0 64.8|50.0 3240.0
12,839 บาท.
2564 สิงหาคม
19.9%
2577.9|2645.2 67.3|50.0 3365.0
13,334 บาท.
2564 กรกฎาคม
1.3%
2524.0|2577.9 53.9|50.0 2695.0
10,681 บาท.
2564 มิถุนายน
9.1%
2469.4|2524.0 54.6|50.0 2730.0
10,820 บาท.
2564 พฤษภาคม
2.5%
2409.3|2469.4 60.1|50.0 3005.0
11,908 บาท.
2564 เมษายน
31.0%
2350.7|2409.3 58.6|50.0 2930.0
11,611 บาท.
2564 มีนาคม
10.9%
2265.8|2350.7 84.9|50.0 4245.0
16,818 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
10.7%
2190.2|2265.8 75.6|50.0 3780.0
14,977 บาท.
2564 มกราคม
18.5%
2122.7|2190.2 67.5|50.0 3375.0
13,373 บาท.
2563 ธันวาคม
9.4%
2039.9|2122.7 82.8|50.0 4140.0
16,403 บาท.
2563 พฤษจิกายน
24.5%
1964.9|2039.9 75.0|50.0 3750.0
14,858 บาท.
2563 ตุลาคม
0.7%
1865.5|1964.9 99.4|50.0 4970.0
19,689 บาท.
2563 กันยายน
5.8%
1766.8|1865.5 98.7|50.0 4935.0
19,550 บาท.
2563 สิงหาคม
8.9%
1662.0|1766.8 104.8|50.0 5240.0
20,758 บาท.
2563 กรกฎาคม
20.0%
1566.5|1662.0 95.5|50.0 4775.0
18,917 บาท.
2563 มิถุนายน
24.2%
1490.1|1566.5 76.4|50.0 3820.0
15,135 บาท.
2563 พฤษภาคม
9.9%
1432.2|1490.1 57.9|50.0 2895.0
11,473 บาท.
2563 เมษายน
0.3%
1367.9|1432.2 64.3|50.0 3215.0
12,740 บาท.
2563 มีนาคม
11.1%
1303.8|1367.9 64.1|50.0 3205.0
12,700 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
7.9%
1231.7|1303.8 72.1|50.0 3605.0
14,284 บาท.
2563 มกราคม
0%
1150.8|1231.7 78.3|50.0 3915.0
15,512 บาท.
2562 ธันวาคม
2.6%
1072.5|1150.8 78.3|50.0 3915.0
15,512 บาท.
2562 พฤษจิกายน
5.9%
996.2|1072.5 76.3|50.0 3815.0
15,116 บาท.
2562 ตุลาคม
13.6%
924.4|996.2 71.8|50.0 3590.0
14,225 บาท.
2562 กันยายน
4.2%
841.3|924.4 83.1|50.0 4155.0
16,462 บาท.
2562 สิงหาคม
8.6%
755.0|841.0 87.0|50.0 4335.0
17,175 บาท.
2562 กรกฎาคม
7.9%
675.0|755.0 79.0|50.0 3960.0
15,690 บาท.
2562 มิถุนายน
16.2%
603.0|675.0 73.0|50.0 3645.0
14,443 บาท.
2562 พฤษภาคม
14.3%
541.4|602.5 61.1|50.0 3055.0
12,106 บาท.
2562 เมษายน
15.6%
470.0|541.0 71.0|50.0 3565.0
14,126 บาท.
2562 มีนาคม
0.3%
410.0|470.0 60.0|50.0 3010.0
11,928 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
5.5%
350.0|410.0 60.0|50.0 3000.0
11,889 บาท.
2562 มกราคม
16.9%
293.0|350.0 57.0|50.0 2835.0
11,235 บาท.
2561 ธันวาคม
20.5%
225.0|293.0 68.0|50.0 3410.0
13,512 บาท.
2561 พฤษจิกายน
35.5%
171.0|225.0 54.0|50.0 2710.0
10,740 บาท.
2561 ตุลาคม
22.6%
87.0|171.0 84.0|50.0 4205.0
16,660 บาท.
2561 กันยายน
0%
22.0|87.0 65.0|50.0 3255.0
12,898 บาท.
2561 สิงหาคม
2.0%
9957.0|10022.0 65.0|50.0 3255.0
12,898 บาท.
2561 กรกฎาคม
27.4%
9890.0|9957.0 66.0|50.0 3320.0
13,156 บาท.
2561 มิถุนายน
33.8%
9842.0|9890.0 48.0|50.0 2410.0
9,552 บาท.
2561 พฤษภาคม
27.7%
9769.0|9842.0 73.0|50.0 3640.0
14,423 บาท.
2561 เมษายน
27.8%
9717.0|9769.0 53.0|50.0 2630.0
10,424 บาท.
2561 มีนาคม
18.4%
9644.0|9717.0 73.0|50.0 3645.0
14,443 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
31.6%
9554.0|9644.0 89.0|50.0 4465.0
17,689 บาท.
2561 มกราคม
12.1%
9493.0|9554.0 61.0|50.0 3055.0
12,106 บาท.
2560 ธันวาคม
34.6%
9440.0|9493.0 54.0|50.0 2685.0
10,641 บาท.
2560 พฤษจิกายน
3.2%
9357.0|9440.0 82.0|50.0 4105.0
16,264 บาท.
2560 ตุลาคม
4.4%
9278.0|9357.0 80.0|50.0 3975.0
15,749 บาท.
2560 กันยายน
3.7%
9195.0|9278.0 83.0|50.0 4160.0
16,482 บาท.
2560 สิงหาคม
0.7%
9115.0|9195.0 80.0|50.0 4005.0
15,868 บาท.
2560 กรกฎาคม
16.6%
9035.0|9115.0 80.0|50.0 3975.0
15,749 บาท.
2560 มิถุนายน
16.0%
8969.0|9035.0 66.0|50.0 3315.0
13,136 บาท.
2560 พฤษภาคม
15.8%
8890.0|8969.0 79.0|50.0 3945.0
15,630 บาท.
2560 เมษายน
20.1%
8824.0|8890.0 66.0|50.0 3320.0
13,156 บาท.
2560 มีนาคม
19.0%
8740.0|8824.0 83.0|50.0 4155.0
16,462 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
0.1%
8673.0|8740.0 67.0|50.0 3365.0
13,334 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 8606.0|8673.0 67.0|50.0 3370.0
13,354 บาท.